Cantigas de Santa Maria, Alfonso el sabio

PDF: Cantigas de Santa Maria, Alfonso el sabio
Cantigas de Santa Maria
Alfonso el sabio
fonte: http://brassy.club.fr/index.html
CantigasPrologue PORQUE TROBAR
Cantiga 01 DES OGE
Cantiga 02 MUITO DEVEMOS VAROES
Cantiga 03 MAIS NO FAZ SANCTA MARIA
Cantiga 04 A MADRE DO QUE LIVROU
Cantiga 05 QUENAS COITAS DESTE MUNDO
Cantiga 06 A QUE DO BON REY DAVI
Cantiga 07 SANTA MARIA AMAR
Cantiga 08 A VIRGEN SANTA MARIA
Cantiga 09 POR QUE NOS AJAMOS
Cantiga 10 ROSAS DAS ROSAS
Cantiga 11 MACAR OME PER FOLIA
Cantiga 12 O QUE A SANTA MARIA
Cantiga 13 ASSI COMO JESU CRISTO
Cantiga 14 PAR DEUS,MUITE GRAN RAZON
Cantiga 15 TODO LOS SANTOS QUE NON CEO
Cantiga 16 QUEN DONA FREMOSA
Cantiga 17 SEMPRE SEJA BEITA E LOADA
Cantiga 18 POR NOS DE DULTA TIRAR
Cantiga 19 GRAN SANDECE FAZ QUEN SE
Cantiga 20 VIRGA DE JESSE
Cantiga 21 SANTA MARIA POD’ENFERMOS GUARIR
Cantiga 22 MUI GRAN PODER
Cantiga 23 COMO DEUS FEZ VO D’AGUA
Cantiga 24 MADRE DE DEUS,NON POD’ERAR
Cantiga 25 PAGAR BEN PODO
Cantiga 26 NON E GRAN COUSA
Cantiga 27 NON DEVEMOS POR MARAVILLA
Cantiga 28 TODO LOGAR MUI BEN PODE
Cantiga 29 NAS MENTES
Cantiga 30 MUITO VALVERA MAIS
Cantiga 31 TANTO, SE DEUS ME PARDON
Cantiga 32 QUEN LOAR PODIA
Cantiga 33 GRAN PODER A DE MANDAR
Cantiga 34 GRAN DEREIT’E QUE FILL’O
Cantiga 35 O QUE A SANTA MARIA
Cantiga 36 MUIT’AMAR DEVEMOS
Cantiga 37 FREMOSOS MIGRARES
Cantiga 38 POIS QUE DEUS
Cantiga 39 TORTO SERIA GRAND’E DESMESURA
Cantiga 40 DEUS TE SALVE, GRORIOSA
Cantiga 41 A VIRGEN,MADRE DE NOSTRO SENNOR
Cantiga 42 A VIRGEN MUY GRORIOSA•

Cantiga 43
Cantiga 44
Cantiga 45
Cantiga 46
Cantiga 47
Cantiga 48
Cantiga 49
Cantiga 50
Cantiga 51
Cantiga 52
Cantiga 53
Cantiga 54
Cantiga 55
Cantiga 56
Cantiga 57
Cantiga 58
Cantiga 59
Cantiga 60
Cantiga 61
Cantiga 62
Cantiga 63
Cantiga 64
Cantiga 65
Cantiga 66
Cantiga 67
Cantiga 68
Cantiga 69
Cantiga 70
Cantiga 71
Cantiga 72
Cantiga 73
Cantiga 74
Cantiga 75
Cantiga 76
Cantiga 77
Cantiga 78
Cantiga 79
Cantiga 80
Cantiga 81
Cantiga 82
Cantiga 83
Cantiga 84
Cantiga 85
Cantiga 86
Cantiga 87
Cantiga 88
Cantiga 89
Cantiga 90
Cantiga 91
Cantiga 92
PORQUE E SANTA MARIA
QUEN FIAR NA MADRE DO SALVADOR
A VIRGEN SANTA MARIA
PORQUE AJAN DE SEER
VIRGEN SANTA MARIA, GARDA NOS
TANTO SON DA GROROSIA
BEN COM’ AOS
NON DEVE NULL’OME
A MADRE DE DEUS
MUI GRAN DEREIT
COMO POD’A GRORIOSA
TODA SAUDE DA SANTA REA
A TANT’E SANTA MARIA
GRAN DEREIT’E DE SEER
MUI GRANDES NOIT
DE MUITAS GUISAS
QUENA VIRGEN BEN SERVIR
ENTRE AV’E EVA
FOL E O QUE CUIDA
SANTA MARIA SEMPR’OS SEUS AJUDA
QUEN BEN SERVE A MADRE
QUEN MUI BEN QUISER
A CREER DEVEMOS
QUANTOS EN SANTA MARIA
A REYNNA GRORIOSA
A GRORIOSA GRANDES FAZ
SANTA MARIA OS ENFERMOS SAA
ENO NOME DE MARIA
SE MUITO NON AMAMOS
QUEN DIZ MAL DA REYNA
BEN POD’AS COUSAS
QUEN SANTA MARIA QUISER DEFENDER
OMILDADE CON POBREZA
QUENAS SAS FIGURAS
DA QUE DEUS MAMO
NON PODE PRENDER
AY, SANTA MARIA
DE GRACA CHA E D’AMOR
PAR DEUS, TAL SENNOR MUITO VAL
A SANTA MARIA MUI BON SERVIR FAZ
AOS SEUS ACOMENDADOS
O QUE EN SANTA MARIA
PERA TOLLER GRAN PERFIA
ACORRER NOS PODE
MUITO PUNNA
QUEN SERVIR A MADRE
A MADRE DE DEUS ONRRADA
SOLA FUSTI SENLLEIRA
A VIRGEN NOS DA SAUD
SANTA MARIA PODER•Cantiga 93 NULLA ENFERMIDADE
Cantiga 94 DE VERGONNA
Cantiga 95 QUEN AOS SERVOS DA VIRGEN
Cantiga 96 ATAL SENNOR
Cantiga 97 A VIRGEN SEMPR’ACCORER
Cantiga 98 NON DEV’A SANTA MARIA
Cantiga 99 MUITO SSE DEVEN TER
Cantiga 100 STRELLA DO DIA
Prologue
Porque trobar
Este é o prologo das cantigas de Santa Maria,
ementando as cousas que á mester eno trobar
Porque trobar é cousa en que jaz
entendimento, poren queno faz
á-o d’aver e de razon assaz,
per que entenda e sábia dizer
o que entend’ e de dizer lle praz,
ca ben trobar assi s’á de ffazer.
E macar eu estas duas non ey
com’ eu querria, pero provarei
a mostrar ende un pouco que sei,
confiand’ en Deus, ond’ o saber ven;
ca per ele tenno que poderei
mostrar do que quero alga ren.
E o que quero é dizer loor
da Virgen, Madre de Nostro Sennor,
Santa Maria, que ést’ a mellor
cousa que el fez; e por aquest’ eu
quero seer oy mais seu trobador,
e rogo-lle que me queira por seu
Trobador e que queira meu trobar
reçeber, ca per el quer’ eu mostrar
dos miragres que ela fez; e ar
querrei-me leixar de trobar des i
por outra dona, e cuid’ a cobrar
per esta quant’ enas outras perdi.
Ca o amor desta Sen[n]or é tal,
que queno á sempre per i mais val;
e poi-lo gaannad’ á, non lle fal,
senon se é per sa grand’ ocajon,
querendo leixar ben e fazer mal,
ca per esto o perd’ e per al non.Poren dela non me quer’ eu partir,
ca sei de pran que, se a ben servir,
que non poderei en seu ben falir
de o aver, ca nunca y faliu
quen llo soube con merçee pedir,
ca tal rogo sempr’ ela ben oyu.
Onde lle rogo, se ela quiser,
que lle praza do que dela disser
en meus cantares e, se ll’aprouguer,
que me dé gualardon com’ ela dá
aos que ama; e queno souber,
por ela mais de grado trobará.
Des oge mais quer’ eu trobar
– 1 –
Esta é a primeira cantiga de loor de Santa Maria,
ementando os VII goyos que ouve de seu fillo.
Des oge mais quer’ eu trobar
pola Sennor onrrada,
en que Deus quis carne fillar
beyta e sagrada,
por nos dar gran soldada
no seu reyno e nos erdar
por seus de sa masnada
de vida perlongada,
sen avermos pois a passar
per mort’ outra vegada.
E poren quero começar
como foy saudada
de Gabriel, u lle chamar
foy: «Benaventurada
Virgen, de Deus amada:
do que o mund’ á de salvar
ficas ora prennada;
e demais ta cunnada
Elisabeth, que foi dultar,
é end’ envergonnada».
E demais quero-ll’ enmentar
como chegou canssada
a Beleem e foy pousar
no portal da entrada,
u paryu sen tardada
Jesu-Crist’, e foy-o deytar,
como moller menguada,u deytan a cevada,
no presev’, e apousentar
ontre bestias d’arada.
E non ar quero obridar
com’ angeos cantada
loor a Deus foron cantar
e «paz en terra dada»;
nen como a contrada
aos tres Reis en Ultramar
ouv’ a strela mostrada,
por que sen demorada
veron sa offerta dar
estranna e preçada.
Outra razon quero contar
que ll’ ouve pois contada
a Madalena: com’ estar
vyu a pedr’ entornada
do sepulcr’ e guardada
do angeo, que lle falar
foy e disse: «Coytada
moller, sey confortada,
ca Jesu, que ves buscar,
resurgiu madurgada.»
E ar quero-vos demostrar
gran lediç’ aficada
que ouv’ ela, u vyu alçar
a nuv’ enlumada
seu Fill'; e poys alçada
foi, viron angeos andar
ontr’ a gent’ assada,
muy desaconsellada,
dizend': Assi verrá juygar,
est’ é cousa provada.»
Nen quero de dizer leixar
de como foy chegada
a graça que Deus enviar
lle quis, atan grãada,
que por el esforçada
foy a companna que juntar
fez Deus, e enssinada,
de Spirit’ avondada,
por que souberon preegar
logo sen alongada.
E, par Deus, non é de calar
como foy corõada,
quando seu Fillo a levar
quis, des que foy passada
deste mund’ e juntada
con el no ceo, par a par,
e Rea chamada,Filla, Madr’ e Criada;
e poren nos dev’ ajudar,
ca x’ é noss’ avogada.
Muito devemos varoes
– 2 –
Esta é de como Santa Maria pareceu en Toledo
a Sant’ Alifonsso e deu-ll’ha alva
que trouxe de arayso, con que dissesse missa.
Muito devemos, varões,
loar a Santa Maria,
que sas graças e seus dões
dá a quen por ela fia.
Sen muita de bõa manna,
que deu a un seu prelado,
que primado foi d’Espanna
e Affons’ era chamado,
deu-ll’ ha tal vestidura
que trouxe de Parayso,
ben feyta a ssa mesura,
porque metera seu siso
en a loar noyt’ e dia.
Poren devemos, varões…
Ben enpregou el seus ditos,
com’ achamos en verdade,
e os seus bõos escritos
que fez da virgidade
daquesta Sennor mui santa,
per que sa loor tornada
foi en Espanna de quanta
a end’ avian deytada
judeus e a eregia.
Poren devemos, varões…
Mayor miragre do mundo
ll’ ant’ esta Sennor mostrara,
u con Rei Recessiundo
ena precisson andara,
u lles pareceu sen falla
Santa Locay’, e enquanto
ll’ el Rey tallou da mortalla,
disse-l': «Ay, Affonsso santo,
per ti viv’ a Sennor mya.»Poren devemos, varões…
Porque o a Groriosa
achou muy fort’ e sen medo
en loar sa preciosa
virgindad’ en Toledo,
deu-lle porend’ ha alva,
que nas sas festas vestisse,
a Virgen santa e salva
e, en dando-lla, lle disse:
«Meu Fillo esto ch’ envia.»
Poren devemos, varões…
Pois ll’ este don tan estrãyo
ouve dad’ e tan fremoso,
disse: «Par Deus, muit eãyo
seria e orgulloso
quen ss’ en esta ta cadeira,
se tu non es, s’ assentasse,
nen que per nulla maneira
est’ alva vestir provasse,
ca Deus del se vingaria.
Poren devemos, varões…
Pois do mundo foi partido
este confessor de Cristo,
Don Siagrio falido
foi Arcebispo, poys isto,
que o fillou a seu dano;
ca, porque foi atrevudo
en se vestir aquel pano,
foi logo mort’ e perdudo,
com’ a Virgen dit’ avia.
Poren devemos, varões…
Mais nos faz Santa Maria
– 3 –
Esta é como Santa Maria fez cobrar a Theophilo
a carta que fezera cono demo, u se tornou seu vassalo.
Mais nos faz Santa Maria
a seu Fillo perdõar,
que nos per nossa folia
ll’ imos falir e errar.Por ela nos perdõou
Deus o pecado d’Adam
da maçãa que gostou,
per que soffreu muit’ affan
e no inferno entrou;
mais a do mui bon talan
tant’ a seu Fillo rogou,
que o foi end’ el sacar.
Mais nos faz Santa Maria
a seu Fillo perdõar,
que nos per nossa folia
ll’ imos falir e errar.
Pois ar fez perdon aver
a Theophilo, un seu
servo, que fora fazer
per conssello dun judeu
carta por gãar poder
cono demo, e lla deu;
e fez-ll’ en Deus descreer,
des i a ela negar.
Mais nos faz Santa Maria
a seu Fillo perdõar,
que nos per nossa folia
ll’ imos falir e errar.
Pois Theophilo assi
fez aquesta trayçon,
per quant’ end’ eu aprendi,
foy do demo gran sazon;
mais depoys, segund’ oý,
repentiu-ss’ e foy perdon
pedir logo, ben aly
u peccador sol achar.
Mais nos faz Santa Maria
a seu Fillo perdõar,
que nos per nossa folia
ll’ imos falir e errar.
Chorando dos ollos seus
muito, foy perdon pedir,
u vyu da Madre de Deus
a omagen; sen falir
lle diss': «Os peccados meus
son tan muitos, sen mentir,
que, se non per rogos teus,
non poss’ eu perdon gãar.»
Mais nos faz Santa Maria
a seu Fillo perdõar,
que nos per nossa folia
ll’ imos falir e errar.Theophilo dessa vez
chorou tant’ e non fez al,
trões u a que de prez
todas outras donas val,
ao demo mais ca pez
negro do fog’ infernal
a carta trager-lle fez,
e deu-lla ant’ o altar.
Mais nos faz Santa Maria
a seu Fillo perdõar,
que nos per nossa folia
ll’ imos falir e errar.
A Madre do que livrou
– 4 –
Esta é como Santa Maria guardou ao fillo do judeu
que non ardesse, que seu padre deitara no forno.
A Madre do que livrou
dos leões Daniel,
essa do fogo guardou
un meno d’Irrael.
En Beorges un judeu
ouve que fazer sabia
vidro, e un fillo seu
-ca el en mais non avia,
per quant’ end’ aprendi eu-
ontr’ os crischãos liya
na escol'; e era greu
a seu padre Samuel.
A Madre do que livrou
dos leões Daniel,
essa do fogo guardou
un meno d’Irrael.
O meno o mellor
leeu que leer podia
e d’aprender gran sabor
ouve de quanto oya;
e por esto tal amor
con esses moços collia,
con que era leedor,
que ya en seu tropel.
A Madre do que livrou
dos leões Daniel,
essa do fogo guardouun meno d’Irrael.
Poren vos quero contar
o que ll’ avo un dia
de Pascoa, que foi entrar
na eygreja, u viia
o abad’ ant’ o altar,
e aos moços dand’ ya
ostias de comungar
e vy’ en un calez bel.
A Madre do que livrou
dos leões Daniel,
essa do fogo guardou
un meno d’Irrael.
O judeuco prazer
ouve, ca lle parecia
que ostias a comer
lles dava Santa Maria,
que viia resprandecer
eno altar u siia
e enos braços ter
seu Fillo Hemanuel.
A Madre do que livrou
dos leões Daniel,
essa do fogo guardou
un meno d’Irrael.
Quand’ o moç’ esta vison
vyu, tan muito lle prazia,
que por fillar seu quinnon
ant’ os outros se metia.
Santa Maria enton
a mão lle porregia,
e deu-lle tal comuyon
que foi mais doce ca mel.
A Madre do que livrou
dos leões Daniel,
essa do fogo guardou
un meno d’Irrael.
Poi-la comuyon fillou,
logo dali se partia
e en cas seu padr’ entrou
como xe fazer soya;
e ele lle preguntou
que fezera. El dizia:
«A dona me comungou
que vi so o chapitel.»
A Madre do que livrou
dos leões Daniel,
essa do fogo guardouun meno d’Irrael.
O padre, quand’ est’ oyu,
creceu-lli tal felonia,
que de seu siso sayu;
e seu fill’ enton prendia,
e u o forn’ arder vyu
meté-o dentr’ e choya
o forn’, e mui mal falyu
como traedor cruel.
A Madre do que livrou
dos leões Daniel,
essa do fogo guardou
un meno d’Irrael.
Rachel, sa madre, que ben
grand’ a seu fillo queria,
cuidando sen outra ren
que lle no forno ardia,
deu grandes vozes poren
e ena rua saya;
e aque a gente ven
ao doo de Rachel.
A Madre do que livrou
dos leões Daniel,
essa do fogo guardou
un meno d’Irrael.
Pois souberon sen mentir
o por que ela carpia,
foron log’ o forn’ abrir
en que o moço jazia,
que a Virgen quis guarir
como guardou Anania
Deus, seu fill’, e sen falir
Azari’ e Misahel.
A Madre do que livrou
dos leões Daniel,
essa do fogo guardou
un meno d’Irrael.
O moço logo dali
sacaron con alegria
e preguntaron-ll’ assi
se sse d’algun mal sentia.
Diss’ el: «Non, ca eu cobri
o que a dona cobria
que sobelo altar vi
con seu Fillo, bon donzel.»
A Madre do que livrou
dos leões Daniel,
essa do fogo guardouun meno d’Irrael.
Por este miragr’ atal
log’ a judea criya,
e o meno sen al
o batismo recebia;
e o padre, que o mal
fezera per sa folia,
deron-ll’ enton morte qual
quis dar a seu fill’ Abel.
A Madre do que livrou
dos leões Daniel,
essa do fogo guardou
un meno d’Irrael.
Quenas coitas deste mundo
– 5 –
Esta é como Santa Maria ajudou a Emperadriz de Roma
a sofre-las grandes coitas per que passou.
Quenas coitas deste mundo ben quiser soffrer,
Santa Maria deve sempr’ante si põer.
E desto vos quer’ eu ora contar, segund’ a letra diz,
un mui gran miragre que fazer quis pola Enperadriz
de Roma, segund’ eu contar oý, per nome Beatriz,
Santa Maria, a Madre de Deus, ond’ este cantar fiz,
que a guardou do mundo, que lle foi mal joyz,
e do demo que, por tentar, a cuydou vencer.
Quenas coitas deste mundo ben quiser sofrer…
Esta dona, de que vos disse ja, foi dun Emperador
moller; mas pero del nome non sei, foi de Roma sennor
e, per quant’ eu de seu feit’ aprendi, foi de mui gran valor.
Mas a dona tant’ era fremosa, que foi das belas flor
e servidor de Deus e de sa ley amador,
e soube Santa Maria mays d’al ben querer.
Quenas coitas deste mundo ben quiser soffrer…
Aquest’ Emperador a sa moller queria mui gran ben,
e ela outrossi a el amava mais que outra ren;
mas por servir Deus o Enperador, com’ ome de bon sen,
cruzou-ss’ e passou o mar e foi romeu a Jherusalen.
Mas, quando moveu de Roma por passar alen,
leyxou seu irmão e fez y gran seu prazer.Quenas coitas deste mundo ben quiser sofrer…
Quando ss’ouv’ a ir o Emperador, aquel irmão seu,
de que vos ja diss’, a ssa moller a Emperadriz o deu,
dizend': «Este meu irmão receb’ oi mais por fillo meu,
e vos seede-ll’ en logar de madre poren, vos rogu’ eu,
e de o castigardes ben non vos seja greu;
en esto me podedes muy grand’ amor fazer.»
Quenas coitas deste mundo ben quiser soffrer…
Depoi-lo Emperador se foi. A mui pouca de sazon
catou seu irmão a ssa moller e namorou-s’ enton
dela, e disse-lle que a amava mui de coraçon;
mai-la santa dona, quando ll’ oyu dizer tal trayçon,
en ha torre o meteu en muy gran prijon,
jurando muyto que o faria y morrer.
Quenas coitas deste mundo ben quiser soffrer…
O Emperador dous anos e meyo en Acre morou
e tod’a terra de Jerussalem muitas vezes andou;
e pois que tod’ est’ ouve feito, pera Roma se tornou;
mas ante que d’Ultramar se partisse, mandad’ enviou
a sa moller, e ela logo soltar mandou
o seu irmão muy falsso, que a foy traer.
Quenas coitas deste mundo ben quiser soffrer…
Quando o irmão do Emperador de prijon sayu,
barva non fez nen cercou cabelos, e mal se vestiu;
a seu irmão foi e da Emperadriz non s’espedyu;
mas o Emperador, quando o atan mal parado vyu,
preguntou-lli que fora, e el lle recodyu:
«En poridade vos quer’ eu aquesto dizer.»
Quenas coitas deste mundo ben quiser soffrer…
Quando foron ambos a ha parte, fillou-s’ a chorar
o irmão do Emperador e muito xe lle queixar
de sa moller, que, porque non quisera con ela errar,
que o fezera porende tan tost’ en un carcer deitar.
Quand’ o Emperador oyu, ouv’ en tal pesar,
que se leixou do palaffren en terra caer.
Quenas coitas deste mundo ben quiser sofrer…
Quand’ o Emperador de terra s’ergeu, logo, sen mentir,
cavalgou e quanto mais pod’ a Roma começou de ss’ir;
e a pouca d’ora vyu a Emperadriz a ssi vir,
e logo que a vyu, mui sannudo a ela leixou-ss’ ir
e deu-lle gran punnada no rostro, sen falir,e mandou-a matar sen a verdade saber.
Quenas coytas deste mundo ben quiser soffrer…
Dous monteiros, a que esto mandou, fillárona des i
e rastrand’ a un monte a levaron mui preto dali;
e quando a no monte teveron, falaron ontre si
que jouvessen con ela per força, segund’ eu aprendi.
Mas ela chamando Santa Maria, log’ y
chegou un Conde, que lla foy das mãos toller.
Quenas coitas deste mundo ben quiser soffrer…
O Conde, poi-la livrou dos vilãos, disse-lle: «Senner,
dizede-m’ ora quen sodes ou dond’.» Ela respos: «Moller
sõo mui pobr’ e coitada, e de vosso ben ei mester.»
«Par Deus», diss’ el Conde, «aqueste rogo farei volonter,
ca mia companneira tal come vos muito quer
que criedes nosso fill’ e façedes crecer.»
Quenas coitas deste mundo ben quiser soffrer…
Pois que o Cond’ aquesto diss’, enton atan toste, sen al,
a levou consigo aa Condessa e disse-ll’ atal:
«Aquesta moller pera criar nosso fillo muito val,
ca vejo-a mui fremosa, demais, semella-me sen mal;
e poren tenno que seja contra nos leal,
e metamos-lle des oi mais o moç’ en poder.»
Quenas coitas deste mundo ben quiser soffrer…
Pois que a santa dona o fillo do Conde recebeu,
de o criar muit’ apost’ e mui ben muito sse trameteu;
mas un irmão que o Cond’ avia, mui falss’ e sandeu,
Pediu-lle seu amor; e porque ela mal llo acolleu,
degolou-ll’ o meno ha noit’ e meteu
ll’ o cuitelo na mão pola fazer perder.
Quenas coitas deste mundo ben quiser soffrer…
Pois desta guisa pres mort’ o meno, como vos dit’ ei,
a santa dona, que o sentiu morto, diss': «Ai, que farei?»
O Cond’ e a Condessa lle disseron: «Que ás?» Diz: «Eu ey
pesar e coita por meu criado, que ora mort’ achey.»
Diss’ o irmão do Conde: «Eu o vingarey
de ti, que o matar foste por nos cofonder.»
Quenas coitas deste mundo ben quiser soffrer…
Pois a dona foi ferida mal daquel, peyor que tafur,
e non via quen lla das mãos sacasse de nenllur
senon a Condessa, que lla fillou, mas esto muit’ adur;us dizian: «Quéimena!» e outros: «Moira con segur!»
Mas poi-la deron a un mareiro de Sur,
que a fezesse mui longe no mar somerger.
Quenas coitas deste mundo ben quiser soffrer…
O mareiro, poi-la ena barca meteu, ben come fol
disse-lle que fezesse seu talan, e seria sa prol;
mas ela diss’ enton: «Santa Maria, de mi non te dol,
neno teu Fillo de mi non se nenbra, como fazer sol?»
Enton vo voz de ceo, que lle disse: «Tol
tas mãos dela, se non, farey-te perecer.»
Quenas coitas deste mundo ben quiser soffrer…
Os mareiros disseron enton: «Pois est’ a Deus non praz,
leixemo-la sobr’ aquesta pena, u pod’ aver assaz
de coita e d’affan e pois morte, u outra ren non jaz,
ca, se o non fezermos, en mal ponto vimos seu solaz.
E pois foy feyto, o mar nona leixou en paz,
ante a vo con grandes ondas combater.
Quenas coitas deste mundo ben quiser soffrer…
A Emperadriz, que non vos era de coraçon rafez,
com’ aquela que tanto mal sofrera e non ha vez,
tornou, con coita do mar e de fame, negra come pez;
mas en dormindo a Madre de Deus direi-vos que lle fez:
tolleu-ll’ a fam’ e deu-ll’ ha erva de tal prez,
con que podesse os gaffos todos guarecer.
Quenas coitas deste mundo ben quiser soffrer…
A santa dona, pois que ss’ espertou, non sentiu null’ afan
nen fame, come se senpr’ ouvesse comudo carn’ e pan;
e a erva achou so sa cabeça e disse de pran:
«Madre de Deus, beitos son os que en ti fyuza an,
ca na ta gran mercee nunca falecerán
enquanto a souberen guardar e gradecer.»
Quenas coitas deste mundo ben quiser soffrer…
Dizend’ aquesto, a Emperadriz, muit’ amiga de Deus,
vyu vir ha nave preto de si, cha de romeus,
de bõa gente, que non avia y mouros nen judeus.
Pois chegaron, rogou-lles muito chorando dos ollos seus,
dizendo: «Levade-me vosc’, ay, amigos meus!»
E eles logo conssigo a foron coller.
Quenas coitas deste mundo ben quiser soffrer…
Pois a nav’ u a Emperadriz ya aportou na fozde Roma, logo baixaron a vea, chamando: «Ayoz.»
E o maestre da nave diss’ a un seu ome: «Vai, coz
carn’ e pescado do meu aver, que te non cost’ ha noz.»
E a Emperadriz guaryu un gaf’, e a voz
foy end’, e muitos gafos fezeron ss’ y trager.
Quenas coitas deste mundo ben quiser soffrer…
Ontr’ os gafos que a dona guariu, que foron mais ca mil,
foi guarecer o irmão de Conde eno mes d’abril;
mas ant’ ouv’ el a dizer seu pecado, que fez come vil.
Enton a Condessa e el Conde changian a gentil
dona, que perderan por trayçon mui sotil
que ll’ aquel gaffo traedor fora bastecer.
Quenas coytas deste mundo ben quiser sofrer…
Muitos gafos sãou a Emperadriz en aquele mes;
mas de grand’ algo que poren lle davan ela ren non pres,
mas andou en muitas romarias, e depois ben a tres
meses entrou na cidade de Roma, u er’ o cortes
Emperador, que a chamou e disso-lle: «Ves?
Guari-m’ est’ irmão gaff’, e dar-ch-ei grand’ aver.»
Quenas coytas deste mundo ben quiser soffrer…
A dona diss’ ao Emperador: «Voss’ irmão guarrá;
mas ante que eu en el faça ren, seus pecados dirá
ant’ o Apostolig’ e ante vos, como os feitos á.»
E pois foi feito, o Emperador diss': «Ai Deus, que será?
Nunca mayor trayçon desta om’ oyrá.»
E con pesar seus panos se fillou a ronper.
Quenas coytas deste mundo ben quiser soffrer…
A Emperadriz fillou-s’ a chorar e diss': «A mi non nuz
en vos saberdes que soon essa, par Deus de vera cruz,
a que vos fezestes atan gran torto, com’ agor’ aduz
voss’ irmão a mãefesto, tan feo come estruz;
mas des oi mais a Santa Maria, que é luz,
quero servir, que me nunca á de falecer.
Quenas coitas deste mundo ben quiser soffrer…
Per nulla ren que ll’ o Emperador dissesse, nunca quis
a dona tornar a el; ante lle disse que fosse fis
que ao segre non ficaria nunca, par San Denis,
nen ar vestiria pano de seda nen pena de gris,
mas ha cela faria d’obra de Paris,
u se metesse por mays o mund’ avorrecer.
Quenas coytas deste mundo ben quiser soffrer…A que do bon rey Davi
– 6 –
Esta é como Santa Maria ressucitou ao meno
que o judeu matara porque cantava «Gaude Virgo Maria».
A que do bon rey Davi
de seu linnage decende,
nenbra-lle, creed’ a mi,
de quen por ela mal prende.
Porend’ a Sant’ Escritura, | que non mente nen erra,
nos conta un gran miragre | que fez en Engraterra
a Virgen Santa Maria, | con que judeus an gran guerra
porque naceu Jesu-Cristo | dela, que os reprende.
A que do bon rei Davi…
Avia en Engraterra | ha moller menguada,
a que morreu o marido, | con que era casada;
mas ficou-lle del un fillo, | con que foi mui confortada,
e log’ a Santa Maria | o offereu porende.
A que do bon rei Davi…
O men’ a maravilla | er’ apost’ e fremoso,
e d’ aprender quant’ oya | era muit’ engoso;
e demais tan ben cantava, | tan manss’ e tan saboroso,
que vencia quantos eran | en ssa terr’ e alende.
A que do bon rei Davi…
E o cantar que o moço | mais aposto dizia,
e de que sse mais pagava | quen quer que o oya,
era un cantar en que diz: «Gaude Virgo Maria»;
e pois diz mal do judeu, que sobr’ aquesto contende.
A que do bon rei Davi…
Este cantar o meno | atan ben o cantava,
que qualquer que o oya | tan toste o fillava
e por leva-lo consigo | conos outros barallava,
dizend': «Eu dar-ll-ei que jante, | e demais que merende.»
A que do bon rei Davi…
Sobr’ esto diss’ o meno: | «Madre, fe que devedes,
des oge mais vos consello | que o pedir leixedes,
pois vos dá Santa Maria | por mi quanto vos queredes,
e leixad’ ela despenda, | pois que tan ben despende.»A que do bon rei Davi…
Depois, un dia de festa, | en que foron juntados
muitos judeus e crischãos | e que jogavan dados,
enton cantou o meno; | e foron en mui pagados
todos, senon un judeu que lle quis gran mal des ende.
A que do bon rei Davi…
No que o moço cantava | o judeu meteu mentes,
e levó-o a ssa casa, | pois se foron as gentes;
e deu-lle tal da acha, | que ben atro enos dentes
o fendeu bes assi, ben como quen lenna fende.
A que do bon rei Davi…
Poi-lo meno lo morto, | o judeu muit’ aga
soterró-o na adega, | u sas cubas tya;
mas deu mui maa noite | a sa madre, a mesqa,
que o andava buscando | e dalend’ e daquende.
A que do bon rei Davi…
A coitada por seu fillo | ya muito chorando
e a quantos ela viia, | a todos preguntando
se o viran; o un ome | lle diss'; «Eu o vi ben quando
un judeu o levou sigo, | que os panos revende.»
A que do bon rei Davi…
As gentes, quand’ est’ oiron, | foron alá correndo,
e a madre do meno | braadand’ e dizendo:
«Di-me que fazes, meu fillo, | ou, que estás atendendo,
que non vees a ta madre, | que ja sa mort’ entende.»
A que do bon rei Davi…
Pois diss': «Ai, Santa Maria, | Sennor, tu que es porto
u ar[r]iban os coytados, | dá-me meu fillo morto
ou viv’ ou qual quer que seja; | se non, farás-me gran torto,
e direi que mui mal erra | queno teu ben atende.»
A que do bon rei Davi…
O men’ enton da fossa, | en que o soterrara
o judeu, começou logo | en voz alta e clara
a cantar «Gaude Maria», | que nunca tan ben cantara,
por prazer da Gloriosa, | que seus servos defende.
A que do bon rei Davi…Enton tod’ aquela gente | que y juntada era
foron corrend’ aa casa | ond’ essa voz vera,
e sacaron o meno | du o judeu o posera
viv’ e são, e dizian | todos: Que ben recende!»
A que do bon rey Davi…
A madr’ enton a seu fillo | preguntou que sentira;
e ele lle contou como | o judeu o ferira,
e que ouvera tal sono | que sempre depois dormira,
ata que Santa Maria | lle disse: «Leva-t’ ende;
A que do bon rey Davi…
Ca muito per ás dormido, | dormidor te feziste,
e o cantar que dizias | meu ja escaeciste;
mas leva-t’ e di-o logo | mellor que nunca dissiste,
assi que achar non possa | null’om’ y que emende.»
A que do bon rey Davi…
Quand’ esto diss’ o meno, | quantos s’y acertaron
aos judeus foron logo | e todo-los mataron;
e aquel que o ferira | eno fogo o queimaron,
dizendo: «Quen faz tal feito, | desta guisa o rende.»
A que do bon rey Davi…
Santa Maria amar
– 7 –
Esta é como Santa Maria livrou a abadessa prenne,
que adormecera ant’ o seu altar chorando.
devemos muit’ e rogar
que a ssa graça ponna
sobre nos, por que errar
non nos faça, nen peccar,
o demo sen vergonna.
Porende vos contarey
un miragre que achei
que por ha badessa
fez a Madre do gran Rei,
ca, per com’ eu apres’ ei,
era-xe sua essa.
Mas o demo enartar
a foi, por que emprennnar
s’ ouve dun de Bolonna,ome que de recadar
avia e de guardar
seu feit’ e sa besonna.
Santa Maria amar…
As monjas, pois entender
foron esto e saber,
ouveron gran lediça;
ca, porque lles non sofrer
quería de mal fazer,
avian-lle mayça.
E fórona acusar
ao Bispo do logar,
e el ben de Colonna
chegou y; e pois chamar
a fez, vo sen vagar,
leda e mui risonna.
Santa Maria amar…
O Bispo lle diss’ assi:
«Dona, per quant’ aprendi,
mui mal vossa fazenda
fezestes; e vin aqui
por esto, que ante mi
façades end’ emenda.»
Mas a dona sen tardar
a Madre de Deus rogar
foi; e, come quen sonna,
Santa Maria tirar
lle fez o fill’ e criar
lo mandou en Sanssonna.
Santa Maria amar…
Pois s’ a dona espertou
e se guarida achou,
log’ ant’ o Bispo vo;
e el muito a catou
e desnua-la mandou;
e pois lle vyu o so,
começou Deus a loar
e as donas a brasmar,
que eran d’ordin d’Onna,
dizendo: «Se Deus m’anpar,
por salva poss’ esta dar,
que non sei que ll’aponna.»
Santa Maria amar…A Virgen Santa Maria
– 8 –
Esta é como Santa Maria fez en Rocamador decender
ha candea na viola do jograr que cantava ant’ ela.
A Virgen Santa Maria
todos a loar devemos,
cantand’ e con alegria,
quantos seu ben atendemos.
E por aquest’ un miragre | vos direi, de que sabor
averedes poy-l’ oirdes, | que fez en Rocamador
a Virgen Santa Maria, | Madre de Nostro Sennor;
ora oyd’ o miragre, | e nos contar-vo-lo-emos.
A Virgen Santa Maria
todos a loar devemos,
cantand’ e con alegria,
quantos seu ben atendemos.
Un jograr, de que seu nome | era Pedro de Sigrar,
que mui ben cantar sabia | e mui mellor violar,
e en toda-las eigrejas | da Virgen que non á par
un seu lais senpre dizia, | per quant’ en nos aprendemos
A Virgen Santa Maria
todos a loar devemos,
cantand’ e con alegria,
quantos seu ben atendemos.
O lais que ele cantava | era da Madre de Deus,
estand’ ant’ a sa omagen, | chorando dos ollos seus;
e pois diss': «Ai, Groriosa, | se vos prazen estes meus
cantares, ha candea | nos dade a que cemos.»
A Virgen Santa Maria
todos a loar devemos,
cantand’ e con alegria,
quantos seu ben atendemos.
De com’ o jograr cantava | Santa Maria prazer
ouv’, e fez-lle na viola | ha candea decer;
may-lo monge tesoureiro | foi-lla da mão toller,
dizend': «Encantador sodes, | e non vo-la leixaremos.
A Virgen Santa Maria
todos a loar devemos,
cantand’ e con alegria,
quantos seu ben atendemos.Mas o jograr, que na Virgen | tia seu coraçon,
non quis leixar seus cantares, | e a candea enton
ar pousou-lle na viola; | mas o frade mui felon
tolleu-lla outra vegada | mais toste ca vos dizemos.
A Virgen Santa Maria
todos a loar devemos,
cantand’ e con alegria,
quantos seu ben atendemos.
Pois a candea fillada | ouv’ aquel monge des i
ao jograr da viola, | foy-a põer ben ali
u x’ ant’ estav’, e atou-a | mui de rrig’ e diss’ assi:
«Don jograr, se a levardes, | por sabedor vos terremos.»
A Virgen Santa Maria
todos a loar devemos,
cantand’ e con alegria,
quantos seu ben atendemos.
O jograr por tod’ aquesto | non deu ren, mas violou
como x’ ante violava, | e a candea pousou
outra vez ena vyola; | mas o monge lla cuidou
fillar, mas disse-ll’ a gente: | «Esto vos non sofreremos.»
A Virgen Santa Maria
todos a loar devemos,
cantand’ e con alegria,
quantos seu ben atendemos.
Poi-lo monge perfiado | aqueste miragre vyu,
entendeu que muit’ errara, | e logo ss’ arrepentiu;
e ant’ o jograr en terra | se deitou e lle pedyu
perdon por Santa Maria, | en que vos e nos creemos.
A Virgen Santa Maria
todos a loar devemos,
cantand’ e con alegria,
quantos seu ben atendemos.
Por que nos ajamos
– 9 –
Esta é como Santa Maria fez en Sardonay, preto de domas,
que a ssa omagen, que era pintada en ha tavoa,
sse fezesse carne e manass’ oyo.
Por que nos ajamos
senpre, noit’ e dia,dela renenbrança,
en Domas achamos
que Santa Maria
fez gran demostrança.
En esta cidade, | que vos ei ja dita,
ouv’ y hua dona | de mui santa vida,
mui fazedor d’algu’ e | de todo mal quita,
rica e mui nobre | e de ben comprida.
Mas, por que sabiámos
como non queria
do mundo gabança,
como fez digamos
h albergaria,
u fillou morança.
Por que nos ajamos…
E ali morand’ e | muito ben fazendo
a toda-las gentes | que per y passavan,
vo y un monge, | segund’ eu aprendo,
que pousou con ela, | com’ outros pousavan.
Diss’ ela: «Ouçamos
u tedes via,
se ides a França.»
Diss’ el: «Mas cuidamos
dereit’ a Suria
log’ ir sen tardança.»
Por que nos ajamos…
Log’ enton a dona, | chorando dos ollos,
muito lle rogava | que per y tornasse,
des que el ouvesse | fito-los gollos
ant’ o San Sepulcro | e en el beijasse.
«E mais vos rogamos
que, sse vos prazia,
ha semellança
que dalá vejamos
da que sempre guia
os seus sen errança.»
Por que nos ajamos…
Pois que foi o monge | na santa cidade,
u Deus por nos morte | ena cruz prendera,
comprido seu feito, | ren da magestade
non lle veo a mente, | que el prometera;
mas disse: «Movamos,»
a sa conpania,
«que gran demorança
aqui u estamosbõa non seria
sen aver pitança.»
Por que nos ajamos…
Quand’ est’ ouve dito, | cuidou-ss’ ir sen falla;
mas a voz do ceo | lle disse: «Mesqo,
e como non levas, | asse Deus te valla,
a omagen tigo | e vas teu camo?
Esto non loamos;
ca mal ch’estaria
que, per obridança,
se a que amamos
monja non avia
da Virgen senbrança.»
Por que nos ajamos…
Mantenent’ o frade | os que con el yan
leixou ir, e logo | tornou sen tardada
e foi buscar u as | omages vendian,
e comprou end’ a, | a mellor pintada.
Diss’ el: «Ben mercamos;
e quen poderia
a esta osmança
põer? E vaamos
a noss’ abadia
con esta gaança.»
Por que nos ajamos…
E pois que o monge | aquesto feit’ ouve,
foi-ss’ enton sa vi’, a | omagen no so.
E log’ y a preto | un leon, u jouve,
achou, que correndo | pera ele vo
de so us ramos,
non con felonia,
mas con omildança;
por que ben creamos
que Deus o queria
guardar, sen dultança.
Por que nos ajamos…
Des quando o monge | do leon foi quito,
que, macar se fora, | non perdera medo
del, a pouca d’ora | un ladron maldito,
que romeus roubava, | diss’ aos seus quedo:
«Por que non matamos
este, pois desvia?
Dar-ll-ei con mia lança,
e o seu partamos,logo sen perfia
todos per iguança.»
Por que nos ajamos…
Quand’ est’ ouve dito, | quis en el dar salto,
dizendo: «Matemo- | lo ora, irmãos.»
Mas a voz do ceo | lles disse mui d’alto:
«Sandeus, non ponnades | en ele as mãos;
ca nos lo guardamos
de malfeitoria
e de malandança,
e ben vos mostramos
que Deus prenderia
de vos gran vingança.»
Por que nos ajamos…
Pois na majestade | viu tan gran vertude,
o mong’ enton disse: | «Como quer que seja,
bõa será esta, | asse Deus m’ajude,
en Costantinoble | na nossa eigreja;
ca, se a levamos
allur, bavequia
e gran malestança
serán, non erramos.»
E ao mar s’ ya
con tal acordança.
Por que nos ajamos…
E en ha nave | con outra gran gente
entrou, e gran peça | pelo mar singraron;
mas ha tormenta | vo mantenente,
que do que tragian | muit’ en mar deitaron,
por guarir, osmamos.
E ele prendia
con desasperança
a que aoramos,
que sigo tragia
por sa delivrança,
Por que nos ajamos…
Por no mar deita-la. | Que a non deitasse
ha voz lle disse, | ca era peccado,
mas contra o ceo | suso a alçasse,
e o tempo forte | seria quedado.
Diz: «Prestes estamos.»
Enton a ergia
e diz con fiança:
«A ti graças damosque es alegria
noss’ e amparança.»
Por que nos ajamos…
E log’ a tormenta | quedou essa ora,
e a nav’ a Acre | enton foi tornada;
e con ssa omagen | o monge foi fora
e foi-sse a casa | da dona onrrada.
Ora retrayamos
quan grand’ arteria
fez per antollança;
mas, como penssamos,
tanto lle valrria
com’ ha garvança,
Por que nos ajamos…
O monge da dona | non foi connoçudo,
onde prazer ouve, | e ir-se quisera;
logo da capela | u era metudo
non viu end’ a porta | nen per u vera.
«Por que non leixamos.»
contra ssi dizia,
«e sen demorança,
esta que conpramos,
e Deus tiraria
nos desta balança?»
Por que nos ajamos…
El esto penssando, | viu a port’ aberta
e foi aa dona | contar ssa fazenda,
e deu-ll’ a omagen, | ond’ ela foi certa,
e sobelo altar | a pos por emenda.
Carne, non dultamos,
se fez e saya
dela, mas non rança,
grossain, e sejamos
certos que corria
e corr’ avondança.
Por que nos ajamos…
Rosas das rosas
– 10 –
Esta é de loor de Santa Maria, c
om’ é fremosa e bõa e á gran poder.Rosas das rosas e Fror das frores,
Dona das donas, Sennor das sennores.
Rosa de beldad’ e de parecer
e Fror d’alegria e de prazer,
Dona en mui piadosa seer,
Sennor en toller coitas e doores.
Rosas das rosas e Fror das frores,
Dona das donas, Sennor das sennores.
Atal Sennor dev’ ome muit’ amar,
que de todo mal o pode guardar;
e pode-ll’ os peccados perdõar,
que faz no mundo per maos sabores.
Rosas das rosas e Fror das frores,
Dona das donas, Sennor das sennores.
Devemo-la muit’ amar e servir,
ca punna de nos guardar de falir;
des i dos erros nos faz repentir,
que nos fazemos come pecadores.
Rosas das rosas e Fror das frores,
Dona das donas, Sennor das sennores.
Esta dona que tenno por Sennor
e de que quero seer trobador,
se eu per ren poss’ aver seu amor,
dou ao demo os outros amores.
Rosas das rosas e Fror das frores,
Dona das donas, Sennor das sennores.
Macar ome per folia
– 11 –
Esta é de como Santa Maria tolleu a alma do monge
que ss’ affogara no rio ao demo, e feze-o ressocitar.
Macar ome per folia
aginna caer
pod’ en pecado,
do ben de Santa Maria
non dev’ a seer
desasperado.Poren direi todavia
com’ en ha abadia
un tesoureiro avia,
monge que trager
con mal recado
a ssa fazenda sabia,
por a Deus perder,
o malfadado.
Macar ome per folia
aginna caer
pod’ en pecado,
do ben de Santa Maria
non dev’ a seer
desasperado.
Sen muito mal que fazia,
cada noyt’ en drudaria
a hua sa druda ya
con ela ter
seu gasallado;
pero ant’ «Ave Maria»
sempr’ ya dizer
de mui bon grado.
Macar ome per folia
aginna caer
pod’ en pecado,
do ben de Santa Maria
non dev’ a seer
desasperado.
Quand’ esto fazer queria,
nunca os sinos tangia,
e log’ as portas abria
por ir a fazer
o desguisado;
mas no ryo que soya
passar foi morrer
dentr’ afogado.
Macar ome per folia
aginna caer
pod’ en pecado,
do ben de Santa Maria
non dev’ a seer
desasperado.
E u ll’ a alma saya,
log’ o demo a prendia
e con muy grand’ alegria
foi pola põerno fog’ irado;
mas d’ angeos conpania
pola socorrer
vo privado.
Macar ome per folia
aginna caer
pod’ en pecado,
do ben de Santa Maria
non dev’ a seer
desasperado.
Gran refferta y crecia,
ca o demo lles dizia:
«Ide daqui vossa via,
que dest’ alm’ aver
é juigado,
ca fez obras noit’ e dia
senpr’ a meu prazer
e meu mandado.»
Macar ome per folia
aginna caer
pod’ en pecado,
do ben de Santa Maria
non dev’ a seer
desasperado.
Quando est’ a conpann’ oya
dos angeos, sse partia
dali triste, pois viya
o demo seer
ben rezõado;
mas a Virgen que nos guía
non quis falecer
a seu chamado.
Macar ome per folia
aginna caer
pod’ en pecado,
do ben de Santa Maria
non dev’ a seer
desasperado.
E pois chegou, lles movía
ssa razon con preitesia
que per ali lles faria
a alma toller
do frad’ errado,
dizendo-lles: «Ousadia
foi d’irdes tanger
meu comendado.»Macar ome per folia
aginna caer
pod’ en pecado,
do ben de Santa Maria
non dev’ a seer
desasperado.
O demo, quand’ entendía
esto, con pavor fugia;
mas un angeo corria
a alma prender,
led’ afícado,
e no corpo a metia
e fez-lo erger
ressucitado.
Macar ome per folia
aginna caer
pod’ en pecado,
do ben de Santa Maria
non dev’ a seer
desasperado.
O convento atendia
o syno a que ss’ ergia,
ca des peça non durmia;
poren sen lezer
ao sagrado
foron, e à agua ffria,
u viron jazer
o mui culpado.
Macar ome per folia
aginna caer
pod’ en pecado,
do ben de Santa Maria
non dev’ a seer
desasperado.
Tod’ aquela crerezia
dos monges logo liia
sobr’ ele a ledania,
polo defender
do denodado
demo; mas a Deus prazia,
e logo viver
fez o passado.
Macar ome per folia
aginna caer
pod’ en pecado,do ben de Santa Maria
non dev’ a seer
desasperado.
O que a Santa Maria
– 12 –
Esta é como Santa Maria se queixou en Toledo eno dia de ssa festa de agosto,
porque os judeus crucifigavan a omagen de cera, a semellança de seu fillo.
O que a Santa Maria mais despraz,
é de quen ao seu Fillo pesar faz.
E daquest’ un gran miragre | vos quer’ eu ora contar,
que a Reinna do Ceo | quis en Toledo mostrar
eno dia que a Deus foi corõar,
na sa festa que no mes d’Agosto jaz.
O que a Santa Maria mais despraz…
O Arcebispo aquel dia | a gran missa ben cantou;
e quand’ entrou na segreda | e a gente se calou,
oyron voz de dona, que lles falou
piadosa e doorida assaz.
O que a Santa Maria mais despraz…
E a voz, come chorando, | dizia: «Ay Deus, ai Deus,
com’ é mui grand’ e provada | a perfia dos judeus
que meu Fillo mataron, seendo seus,
e aynda non queren conosco paz.»
O que a Santa Maria mais despraz…
Poi-la missa foi cantada, | o Arcebispo sayu
da eigreja e a todos | diss’ o que da voz oyu;
e toda a gent’ assi lle recodyu:
«Esto fez o poblo dos judeus malvaz.»
O que a Santa Maria mais despraz…
Enton todos mui correndo | começaron logo d’ir
dereit’ aa judaria, | e acharon, sen mentir,
omagen de Jeso-Crist’, a que ferir
yan os judeus e cospir-lle na faz.
O que a Santa Maria mais despraz…
E sen aquest’, os judeus | fezeran a cruz fazer
en que aquela omagen | querian logo põer.E por est’ ouveron todos de morrer,
e tornou-xe-lles en doo seu solaz.
O que a Santa Maria mais despraz…
Assi como Jesu-Cristo
– 13 –
Esta é como Santa Maria guardou o ladron
que non morresse na forca, porque a saudava.
Assi como Jesu-Cristo, estando na cruz, salvou
un ladron, assi sa Madre outro de morte livrou.
E porend’ un gran miragre vos direi desta razón,
que feze Santa Maria, dun mui malfeitor ladron
que Elbo por nom’ avia; mas sempr’ en ssa oraçon
a ela s’ acomendava, e aquello lle prestou.
Assi como Jesu-Cristo, estando na cruz, salvou
un ladron, assi sa Madre outro de morte livrou.
Onde ll’ avo un día que foi un furto fazer,
e o meiryo da terra ouve-o log’ a prender,
e tan toste sen tardada fez-lo na forca põer;
mas a Virgen, de Deus Madre, log’ enton del se nenbrou.
Assi como Jesu-Cristo, estando na cruz, salvou
un ladron, assi sa Madre outro de morte livrou.
E u pendurad’ estava no forca por ss’ afogar,
a Virgen Santa Maria non vos quis enton tardar,
ante chegou muit’ aga e foil-ll’ as mãos parar
so os pees e alçó-o |assi que non ss’ afogou.
Assi como Jesu-Cristo, estando na cruz, salvou
un ladron, assi sa Madre outro de morte livrou.
Assi esteve tres dias o ladron que non morreu;
mais lo meiro passava per y e mentes meteu
com’ era viv’, e un ome seu logo lle corregeu
o laço per que morresse, mas a Virgen o guardou.
Assi como Jesu-Cristo, estando na cruz, salvou
un ladron, assi sa Madre outro de morte livrou.
U cuidavan que mort’ era, o ladron lles diss’ assi:
«Quero-vos dizer, amigos ora por que non morri:
guardou-me Santa Maria, e aque-vo-la aquique me nas sas mãos sofre que m’ o laço non matou.»
Assi como Jesu-Cristo, estando na cruz, salvou
un ladron, assi sa Madre outro de morte livrou.
Quand’ est’ oyu o meiro, deu aa Virgen loor
Santa Maria, e logo foi decer por seu amor
Elbo, o ladron, da forca, que depois por servidor
dela foi senpr’ en sa vida, ca en orden log’ entrou.
Assi como Jesu-Cristo, estando na cruz, salvou
un ladron, assi sa Madre outro de morte livrou.
Par Deus, muit’é gran razon
– 14 –
Esta é como Santa Maria rogou a seu fillo pola alma do monge de San Pedro,
por que rogaran todo-los santos, e o non quis fazer senon por ela.
Par Deus, muit’é gran razon
de poder Santa Maria mais de quantos Santos son.
E muit’ é cousa guysada de poder muito con Deus
a que o troux’ en seu corpo, e depois nos braços seus
o trouxe muitas vegadas, e con pavor dos judeus
fugiu con el a Egipto, terra de rey Faraon.
Par Deus, muit’ é gran razon…
Esta Sennor groriosa quis gran miragre mostrar
en un mõesteir’ antigo, que soya pret’ estar
da cidade de Colonna, u soyan a morar
monges e que de San Pedro avian a vocaçon.
Par Deus, muit’ é gran razón…
Entr’ aqueles bõos frades avia un frad’ atal,
que dos sabores do mundo mais ca da celestial
vida gran sabor avia; mas por se guardar de mal
beveu ha meeza, e morreu sen confisson.
Par Deus, muit’ é gran razon…
E tan toste que foi morto, o dem’ a alma fillou
dele e con gran lediça logo a levar cuidou;
mas defendeu-llo San Pedro, e a Deus por el rogou
que a alma do seu monge por el ouvesse perdon.
Par Deus, muit’ é gran razon…Pois que San Pedr’ esto disse a Deus, respos-ll’ el assi:
«Non sabes la profecia que diss’ o bon rei Davi,
que o ome con mazela de peccado ante mi
non verrá, nen de mia casa nunca será conpannon?»
Par Deus, muit’ é gran razon…
Mui triste ficou San Pedro |quand’ esta razon oyu,
e chamou todo-los Santos ali u os estar vyu,
e rogaron polo frade a Deus; mas el recodiu
ben com’ a el recodira, e en outra guisa non.
Par Deus, muit’ é gran razon…
Quando viu San Pedr’ os Santos que assi foran falir,
enton a Santa Maria mercee lle foi pedir
que rogass’ ao seu Fillo que non quisess’ consentir
que a alma do seu frade tevess’ o dem’ en prijon.
Par Deus, muit’ é gran razon…
Log’ enton Santa Maria a seu Fill’ o Salvador
foi rogar que aquel frade ouvesse por seu amor
perdon. E diss’ el: «farey-o pois end’ avedes sabor;
mas torn’ a alma no corpo, e compra ssa profisson.»
Par Deus, muit’ é gran razon…
U Deus por Santa Maria este rogo foi fazer,
o frade que era morto foi-ss’ en pees log’ erger,
e contou ao convento como ss’ ouver’ a perder,
se non por Santa Maria, a que Deus lo deu en don.
Par Deus, muit’ é gran razon…
Todo los Santos que son no Ceo
– 15 –
Esta é como Santa Maria defendeu a cidade de Cesaira do emperador Juyão.
Todo-los Santos que son no Ceo | de servir muito an gran sabor
Santa Maria a Virgen, Madre | de Jeso-Cristo, Nostro Sennor.
E de lle seeren ben mandados,
esto dereit’ e razon aduz,
pois que por eles encravelados
ouve seu Fill’ os nembros na cruz;
demais, per ela Santos chamadosson, e de todos é lum’ e luz;
porend’ estan sempr’ apparellados
de fazer quanto ll’ en prazer for.
Todo-los Santos que son no Ceo | de servir muito an gran sabor…
Ond’ en Cesaira a de Suria
fez un miragre, á gran sazon,
por San Basillo Santa Maria
sobre Juyão falss’ e felon,
que os crischãos matar queria,
ca o demo no seu coraçon
metera y tan grand’ erigia,
que per ren non podia mayor.
Todo-los Santos que son no Ceo | de servir muito an gran sabor…
Este Juyão avia guerra
con perssiãos, e foi sacar
oste sobr’ eles, e pela terra
de Cesaira ouve de passar;
e San Basill’ a pe da serra
sayu a el por xe ll’ omillar,
e diss’ assi: «Aquel que non erra,
que Deus é, te salv’, Enperador.»
Todo-los Santos que son no Ceo | de servir muito an gran sabor…
Juyão diss’ ao ome santo:
«Sabedor es, e muito me praz;
mas quer’ agora que sábias tanto
que mui mais sei eu ca ti assaz,
e de tod’ esto eu ben m’ avanto
que sei o que en natura jaz.»
Basil[l]o diz: «Será est’ enquanto
tu connoceres teu Criador.»
Todo-los Santos que son no Ceo | de servir muito an gran sabor…
O sant’ ome tirou de seu so
pan d’ orjo, que lle foi offrecer
dizend': «Esto nos dan do allo
por Deus, con que possamos viver.
Pois ta pessõa nobr’ aqui vo,
filla-o, se te jaz en prazer.»
Juyão disse: «Den-ti do fo,
pois me cevada dás por amor.
Todo-los Santos que son no Ceo | de servir muito an gran sabor…
E mais ti digo que, sse conqueiro
terra de Perssia, quero virper aqui log’ e teu mõesteiro
e ta cidade ti destroyr;
e fo comerás por fazfeiro,
ou te farey de fame fir;
e se t’ aqueste pan non refeiro,
terrei-me por d’outr’ ome peyor.»
Todo-los Santos que son no Ceo | de servir muito an gran sabor…
Pois San Basill’ o fo fillado
ouve, tornando-sse diss’ atal:
«Juyão, deste fo que dado
mi ás que comesse feziste mal;
e est’ orgullo que mi ás mostrado,
Deus tio demande, que pod’ e val;
e quant’ eu ei tenn’ encomendado
da Virgen, Madre do Salvador.»
Todo-los Santos que son no Ceo | de servir muito an gran sabor…
Pois se tornou aos da cidade,
fez-los juntar, chorando dos seus
ollos, contand’ a deslealdade
de Juyão, e disse: «Por Deus
de quen é Madre de piadade
Santa Mari’, ay amigos meus,
roguemos-lle pola sa bondade
que nos guarde daquel traedor.»
Todo-los Santos que son no Ceo | de servir muito an gran sabor…
Demais fez-lles gejar tres dias
e levar gran marteir’ e afan,
andando per muitas romarias,
bevend’ agua, comendo mal pan;
de noite lles fez ter vigias
na eigreja da do bon talan,
Santa Maria, que désse vias
per que saissen daquel pavor.
Todo-los Santos que son no Ceo | de servir muito an gran sabor…
Poi-lo sant’ om’ aquest’ ouve feito,
ben ant’ o altar adormeceu
da Santa Virgen, lass’ e maltreito;
e ela logo ll’ apareceu
con gran poder de Santos afeito
que a terra toda ‘sclareceu,
e dizendo: «Pois que ei congeyto,
vingar-m-ei daquele malfeitor.»
Todo-los Santos que son no Ceo | de servir muito an gran sabor…Pois esto disse, chamar mandava
San Mercuiro e disse-ll’ assi:
«Juyão falsso, que rezõava
mal a meu Fill’ e peyor a mi,
por quanto mal nos ele buscava
dá-nos dereyto del ben aly
du vay ontr’ os seus, en que fiava,
e sei de nos ambos vingador.»
Todo-los Santos que son no Ceo | de servir muito an gran sabor…
E mantenente sen demorança
San Mercuiro log’ ir-se leixou
en seu cavalo branqu’, e sa lança
muito brandind'; e toste chegou
a Juyão, e deu-lle na pança
que en terra morto o deitou
ontr’ os seus todos; e tal vingança
fillou del come bon lidador.
Todo-los Santos que son no Ceo | de servir muito an gran sabor…
Tod’ aquesto que vos ora dito
ei, San Basil’ en sa vison viu;
e Santa Maria deu-ll’ escrito
un lyvro, e ele o abryu,
e quant’ y viu no coraçon fito
teve ben, e logo ss’ espedyu
dela. E pois da vison foi quito,
ficou en con med’ e con tremor.
Todo-los Santos que son no Ceo | de servir muito an gran sabor…
Depos aquest’ un seu conpanneiro
San Basilio logo chamou,
e catar foi logo de primeiro
u as sas armas ante leixou
de San Mercuiro, o cavaleiro
de Jeso-Crist’, e nonas achou;
e teve que era verdadeyro
seu sonn’, e deu a Deus en loor.
Todo-los Santos que son no Ceo | de servir muito an gran sabor…
Essa ora logo sen tardada
San Basillo, com’ escrit’ achey,
u a gente estav’ assada
foi-lles dizer como vos direi:
«Gran vengança nos á ora dada
San Mercuiro daquel falsso rei,
ca o matou da gran lançada,que nunca atal deu justador.
Todo-los Santos que son no Ceo | de servir muito an gran sabor…
E se daquesto, pela ventura,
que digo non me creedes en:
eu fui catar a ssa sepultura
e das sas armas non vi y ren.
Mas tornemos y log’ a cordura,
por Deus que o mund’ en poder ten,
ca este feit’ é de tal natura
que dev’ om’ en seer sabedor.»
Todo-los Santos que son no Ceo | de servir muito an gran sabor…
Logo tan toste foron correndo
e as armas todas essa vez
acharon, e a lança jazendo,
con que San Mercuir’ o colbe fez,
sangoent'; e per y entendendo
foron que a Virgen mui de prez
fez fazer esto en defendendo
os seus de Juyão chufador.
Todo-los Santos que son no Ceo | de servir muito an gran sabor…
Eles assi a lança catando,
que creer podian muit’ adur,
maestre Libano foi chegando,
filosofo natural de Sur,
que lles este feito foi contando,
ca sse non detevera nenllur
des que leixara a ost’ alçando
e Juyão morto sen coor.
Todo-los Santos que son no Ceo | de servir muito an gran sabor…
E contou-lles a mui gran ferida
que ll’ un cavaleiro branco deu,
per que alma tan toste partida
lle foi do corp’. «Aquesto vi eu,»
diss’ el, «poren quero santa vida
fazer vosqu’, e non vos seja greu,
e receber vossa ley comprida,
e serey dela preegador.»
Todo-los Santos que son no Ceo | de servir muito an gran sabor…
E log’ a agua sobela testa
lle deytaron, e batismo pres;
e começaron log’ y a festa
da Virgen, que durou ben un mes;e cada dia pela gran sesta
van da ost’ un e dous e tres,
que lles contaron da mort’ a gesta
que pres Juyão a gran door.
Todo-los Santos que son no Ceo | de servir muito an gran sabor…
Quen dona fremosa
16
Esta é como Santa Maria converteu un cavaleiro namorado,
que ss’ ouver’ a desasperar
porque non podia aver sa amiga.
Quen dona fremosa e bõa quiser amar,
am’ a Groriosa e non poderá errar.
E desta razon vos quer’ eu agora dizer
fremoso miragre, que foi en França fazer
a Madre de Deus, que non quiso leixar perder
un namorado que ss’ ouver’ a desasperar.
Quen dona fremosa e bõa quiser amar…
Este namorado foi cavaleiro de gran
prez d’armas, e mui fremos’ e apost’ e muy fran;
mas tal amor ouv’ a ha dona, que de pran
cuidou a morrer por ela ou sandeu tornar.
Quen dona fremosa e bõa quiser amar…
E pola aver fazia o que vos direi:
non leixava guerra nen lide nen bon tornei,
u se non provasse tan ben, que conde nen rey
polo que fazia o non ouvess’ a preçar.
Quen dona fremosa e bõa quiser amar…
E, con tod’ aquesto, dava seu aver tan ben
e tan francamente, que lle non ficava ren;
mas quando dizia aa dona que o sen
perdia por ela, non llo queri’ ascoitar.
Quen dona fremosa e bõa quiser amar…
Macar o cavaleir’ assi despreçar se viu
da que el amava, e seu desamor sentiu,
pero, con tod’ esto, o coraçon non partiu
de querer seu ben e de o mais d’al cobiiçar.Quen dona fremosa e bõa quiser amar…
Mas con coita grande que tia no coraçon,
com’ ome fora de seu siso, se foi enton
a un sant’ abade e disse-ll’ en confisson
que a Deus rogasse que lla fezesse gãar.
Quen dona fremosa e bõa quiser amar…
O sant’ abade, que o cavaleiro sandeu
vyu con amores, atan toste ss’ apercebeu
que pelo dem’ era; e poren se trameteu
de buscar carreira pera o ende tirar.
Quen dona fremosa e bõa quiser amar…
E poren lle disse: «Amigo, creed’ a mi,
se esta dona vos queredes, fazed’ assi:
a Santa Maria a pedide des aqui,
que é poderosa e vo-la poderá dar.
Quen dona fremosa e bõa quiser amar…
E a maneyra en que lla devedes pedir
é que duzentas vezes digades, sen mentir,
«Ave Maria, d’oj’ a un ano, sen falir,
cada dia, en gollos ant’ o seu altar.»
Quen dona fremosa e bõa quiser amar…
O cavaleiro fez todo quanto ll’ el mandou
e tod’ ess’ ano sas Aves-Marias rezou,
senon poucos dias que na cima en leixou
con coita das gentes que yan con el falar.
Quen dona fremosa e bõa quiser amar…
Mas o cavaleiro tant’ avia gran sabor
de comprir o ano, cuidand’ aver sa sennor,
que en un’ ermida da Madre do Salvador
foi conprir aquelo que fora ant’ obridar.
Quen dona fremosa e bõa quiser amar…
E u el estava en aqueste preit’ atal,
mostrand’ a Santa Maria ssa coit’ e seu mal,
pareceu-lle log’ a Reinna esperital,
tan fremos’ e crara que a non pod’ el catar;
Quen dona fremosa e bõa quiser amar…E disse-ll’ assi: «Toll’ as mãos dante ta faz
e para-mi mentes, ca eu non tenno anfaz;
de mi e da outra dona, a que te mais praz
filla qual quiseres, segundo teu semellar.»
Quen dona fremosa e bõa quiser amar…
O cavaleiro disse: «Sennor, Madre de Deus,
tu es a mais fremosa cousa que estes meus
ollos nunca viron; poren seja eu dos teus
servos que tu amas, e quer’ a outra leixar.»
Quen dona fremosa e bõa quiser amar…
E enton lle disse a Sennor do mui bon prez:
«Se me por amiga queres aver, mais rafez,
tanto que est’ ano rezes por mi outra vez
quanto pola outra antano fuste rezar.»
Quen dona fremosa e bõa quiser amar…
Poi-la Groriosa o cavaleiro por seu
fillou, des ali rezou el, e non lle foi greu,
quanto lle mandara ela; e, com’ oý eu,
na cima do ano foy-o consigo levar.
Quen dona fremosa e bõa quiser amar…
Sempre seja beita e loada
– 17 –
Esta é de como Santa Maria guardou de morte
a onrrada dona de Roma a que o demo acusou pola fazer queimar.
Sempre seja beita e loada
Santa Maria, a noss’ avogada.
Maravilloso miragre d’oir
vos quer’ eu ora contar sen mentir,
de como fez o diabre fogir
de Roma a Virgen de Deus amada.
Sempre seja beita e loada…
En Roma foi, ja ouve tal sazon,
que ha dona mui de coraçon
amou a Madre de Deus; mas enton
soffreu que fosse do demo tentada.Sempre seja beita e loada…
A dona mui bon marido perdeu,
e con pesar del per poucas morreu;
mas mal conorto dun fillo prendeu
que del avia, que a fez prennada.
Sempre seja beita e loada…
A dona, pois que prenne se sentiu,
gran pesar ouve; mas depois pariu
un fill’, e u a nengu non viu
mató-o dentr’ en sa cas’ ensserrada.
Sempre seja beita e loada…
En aquel tenpo o demo mayor
tornou-ss’ en forma d’ ome sabedor,
e mostrando-sse por devador,
o Emperador lle fez dar soldada.
Sempre seja beita e loada…
E ontr’ o al que soub’ adevyar,
foy o feito da dona mesturar;
e disse que llo queria provar,
en tal que fosse log’ ela queimada.
Sempre seja beita e loada…
E pero ll’ o Emperador dizer
oyu, ja per ren non llo quis creer;
mas fez a dona ante ssi trager,
e ela vo ben aconpannada.
Sempre seja beita e loada…
Poi-lo Emperador chamar m[a]ndou
a dona, logo o dem’ ar chamou,
que lle foi dizer per quanto passou,
de que foi ela mui maravillada.
Sempre seja beita e loada…
O Emperador lle disse: «Moller
bõa, de responder vos é mester.»
«O ben», diss’ ela, «se prazo ouver
en que eu possa seer conssellada.»
Sempre seja beita e loada…
O emperador lles pos praz’ atal:«D’oj’a tres dias, u non aja al,
venna provar o maestr’ este mal;
se non, a testa lle seja tallada.»
Sempre seja beita e loada…
A bõa dona se foi ben dali
a un’ eigreja, per quant’ aprendi,
de Santa Maria, e diss’ assi:
«Sennor, acorre a tua coitada.»
Sempre seja beita e loada…
Santa Maria lle diss': «Est’ affan
e esta coita que tu ás de pran
faz o maestre; mas mos que can
o ten en vil, e sei ben esforçada.»
Sempre seja beita e loada…
A bõa dona sen niun desden
ant’ o Emperador aque-a ven;
mas o demo enton per nulla ren
nona connoceu nen lle disse nada.
Sempre seja beita e loada…
Diss’ o Emperador: «Par San Martin,
maestre, mui pret’ é a vossa fin.»
Mas foi-ss’ o demo e fez-ll’ o bocin,
e derribou do teit’ ha braçada.
Sempre seja beita e loada…
Por nos de dulta tirar
– 18 –
Esta é como Santa Maria fez fazer aos babous
que crian a seda duas toucas, porque a dona que os guardava
lle prometera ha e non lla dera.
Por nos de dulta tirar,
praz a Santa Maria
de seus miragres mostrar
fremosos cada dia.
E por nos fazer veer
sa apostura,
gran miragre foi fazerloen Estremadura,
en Segovia, u morar
ha dona soya,
que muito sirgo criar
en ssa casa fazia.
Por nos de dulta tirar,
praz a Santa Maria
de seus miragres mostrar
fremosos cada dia.
Porque os babous perdeu
e ouve pouca
seda, poren prometeu
dar ha touca
per’ a omagen onrrar
que no altar siia
da Virgen que non á par,
en que muito criya.
Por nos de dulta tirar,
praz a Santa Maria
de seus miragres mostrar
fremosos cada dia.
Pois que a promessa fez,
senpre creceron
os babous ben dessa vez
e non morreron;
mas a dona con vagar
grande que y prendia,
d’ a touca da seda dar
senpre ll’ escaecia.
Por nos de dulta tirar,
praz a Santa Maria
de seus miragres mostrar
fremosos cada dia.
Onde ll’ avo assi
ena gran festa
d’ Agosto, que vo y
con mui gran sesta
ant’ a omagen orar;
e ali u jazia
a prezes, foi-lle nenbrar
a touca que devia.
Por nos de dulta tirar,
praz a Santa Maria
de seus miragres mostrar
fremosos cada dia.Chorando de coraçon
foi-sse correndo
a casa, e viu enton
estar fazendo
os bischocos e obrar
na touca a perfia,
e começou a chorar
con mui grand’ alegria.
Por nos de dulta tirar,
praz a Santa Maria
de seus miragres mostrar
fremosos cada dia.
E pois que assi chorou,
meteu ben mentes
na touca; des i chamou
muitas das gentes
y, que vessen parar
mentes como sabia
a Madre de Deus lavrar
per santa maestria.
Por nos de dulta tirar,
praz a Santa Maria
de seus miragres mostrar
fremosos cada dia.
As gentes, con gran sabor,
quand’ est’ oyron
dando aa Madre loor
de Deus, sayron
aas ruas braadar,
dizendo: «Via, via
o gran miragre catar
que fez a que nos guia.»
Por nos de dulta tirar,
praz a Santa Maria
de seus miragres mostrar
fremosos cada dia.
Un e un, e dous e dous
log’ y veron;
ontre tanto os babous
outra fezeron
touca, per que fossen par,
que se alguen queria
a ha delas levar,
a outra leixaria.Por nos de dulta tirar,
praz a Santa Maria
de seus miragres mostrar
fremosos cada dia.
Poren don Affons’ el Rei
na ssa capela
trage, per quant’ apres’ ei,
end’ a mais bela,
que faz nas festas sacar
por toller eregia
dos que na Virgen dultar
van per sa gran folia.
Por nos de dulta tirar,
praz a Santa Maria
de seus miragres mostrar
fremosos cada dia.
Gran sandece faz quen se por mal filla
– 19 –
Esta é como Santa Maria fillou vingança dos tres cavaleiros
que mataron seu emigo ant’ o seu altar.
Gran sandece faz quen se por mal filla
cona que de Deus é Madre e Filla.
Desto vos direi un miragre fremoso,
que mostrou a Madre do Rei grorioso
contra un ric-ome fol e sobervioso,
e contar-vos-ei end’ a gran maravilla.
Gran sandece faz quen se por mal filla…
El [e] e outros dous un dia acharon
un seu emig’, e pos el derranjaron
e en ha eigreja o ensserraron
por prazer do demo, que os seus aguilla.
Gran sandece faz quen se por mal filla…
O enserrado teve que lle valrria
aquela eigreja de Santa Maria;
mas ant’ o altar con ssa gran felonia
peças del fezeron per ssa pecadilla.
Gran sandece faz quen se por mal filla…E pois que o eles peças feit’ ouveron,
logo da eigreja sayr-sse quiseron;
mas aquesto per ren fazer non poderon,
ca Deus os trillou, o que os maos trilla.
Gran sandece faz quen se por mal filla…
Non foi quen podesse arma nen escudo
ter niun deles, assi foi perdudo
do fogo do ceo, ca tod’ encendudo
foi ben da cabeça tro ena verilla.
Gran sandece faz quen se por mal filla…
Poi-los malapresos arder-s’ assi viron,
logo por culpados muito se sentiron;
a Santa Maria mercee pediron
que os non metesse o dem’ en sa pilla.
Gran sandece faz quen se por mal filla…
Pois sse repentiron, foron mellorados
e dun santo bispo mui ben confessados,
que lles mandou, por remir seus pecados,
que fossen da terra como quen ss’ eixilla.
Gran sandece faz quen se por mal filla…
Demais lles mandou que aquelas espadas
con que o mataran fossen pecejadas
e cintas en feitas, con que apertadas
trouxessen as carnes per toda Cezilla.
Gran sandece faz quen se por mal filla…
Virga de Jesse
– 20 –
Esta é de loor de Santa Maria,
por quantas mercees nos faz
Virga de Jesse,
quen te soubesse
loar como mereces,
e sen ouvesse
per que dissesse
quanto por nos padeces!
Ca tu noit’ e diasenpr’ estás rogando
teu Fill’, ai Maria,
por nos que, andando
aqui peccando
e mal obrand’ -o
que tu muit’ avorreces-
non quera, quando
sever julgando,
catar nossas sandeces.
Virga de Jesse,
quen te soubesse
loar como mereces,
e sen ouvesse
per que dissesse
quanto por nos padeces!
E ar todavia
sempr’ estás lidando
por nos a perfia
o dem’ arrancando,
que, sossacando,
nos vai tentando
con sabores rafeces;
mas tu guardando
e anparando
nos vas, poi-lo couseces.
Virga de Jesse,
quen te soubesse
loar como mereces,
e sen ouvesse
per que dissesse
quanto por nos padeces!
Miragres fremosos
vas por nos fazendo
e maravillosos,
per quant’ eu entendo,
e corregendo
muit’ e soffrendo,
ca non nos escaeces,
e, contendendo,
nos defendendo
do demo, que sterreces.
Virga de Jesse,
quen te soubesse
loar como mereces,
e sen ouvesse
per que dissesse
quanto por nos padeces!Aos soberviosos
d’alto vas decendo,
e os omildosos
en onrra crecendo,
e enadendo
e provezendo
tan santas grãadeces.
Poren m’ acomendo
a ti e rendo,
que os teus non faleces.
Virga de Jesse,
quen te soubesse
loar como mereces,
e sen ouvesse
per que dissesse
quanto por nos padeces!
Santa Maria pod’ enfermos guarir
– 21 –
Esta é como Santa Maria fez aver fillo a ha moller mana,
e depois morreu-lle, e ressocitou-llo.
Santa Maria pod’ enfermos guarir
quando xe quiser, e mortos resorgir.
Na que Deus seu Sant’ Esperit’ enviou,
e que forma d’ome en ela fillou,
non é maravilla se del gaannou
vertude per que podess’ esto comprir.
Santa Maria pod’ enfermos guarir…
Porend’ un miragr’ aquesta Rea
santa fez mui grand’ a ha mesqya
moller, que con coita de que mana
era, foi a ela un fillo pedir.
Santa Maria pod’ enfermos guarir…
Chorando dos ollos mui de coraçon,
lle diss': «Ai Sennor, oe mia oraçon,
e por ta mercee un fillo baron
me dá, con que goy’ e te possa servir.»
Santa Maria pod’ enfermos guarir…Log’ o que pediu lle foi outorgado,
e pois a seu tenp’ aquel fillo nado
que a Santa Maria demandado
ouve, calle non quis eno don falir.
Santa Maria pod’ enfermos guarir…
Mas o men’, a pouco pois que naceu,
da forte fever mui cedo morreu;
mas a madre per poucas ensandeceu
por el, e sas faces fillou-ss’ a carpir.
Santa Maria pod’ enfermos guarir…
Enton a cativa con gran quebranto
ao mõesteir’o levou e ant’ o
altar o pos, fazendo tan gran chanto,
que toda-las gentes fez a ssi vir.
Santa Maria pod’ enfermos guarir…
E braandando começou a dizer:
«Santa Maria, que me fuste fazer
en dar-m’ este fill’ e logo mio toller,
por que non podesse con ele goyr?
Santa Maria pod’ enfermos guarir…
Sennor, que de madre nome me déste,
en toller-mio logo mal me fezeste;
mas polo prazer que do teu ouveste
Fillo, dá-m’ este meu que veja riir.
Santa Maria pod’ enfermos guarir…
Ca tu soa es a que mio podes dar,
e porend’ a ti o venno demandar;
onde, groriosa Sennor, sen tardar
dá-mio vivo, que aja que ti gracir.»
Santa Maria pod’ enfermos guarir…
Log’ a oraçon da moller oyda
foi, e o meno tornou en vida
por prazer da Virgen santa conprida,
que o fez no leit’ u jazia bolir.
Santa Maria pod’ enfermos guarir…
Quand’ esto viu a moller, ouve pavor
da primeir’, e pois tornou-sse-l’ en sabor;
e deu poren graças a Nostro Sennore a ssa Madre, porque a quis oyr.
Santa Maria pod’ enfermos guarir…
Mui gran poder
– 22 –
Esta é como Santa Maria guardou a un lavrador
que non morresse das feridas
que lle dava un cavaleiro e seus omees.
Mui gran poder á a Madre de Deus
de deffender e ampara-los seus.
Gran poder á, ca sseu Fillo llo deu,
en deffender quen se chamar por seu;
e dest’ un miragre vos direi eu
que ela fez grande nos dias meus.
Mui gran poder á a Madre de Deus…
En Armenteira foi un lavrador,
que un cavaleiro, por desamor
mui grande que avi’ a seu sennor,
foi polo matar, per nome Mateus.
Mui gran poder á a Madre de Deus…
E u o viu seu millo debullar
na eira, mandou-lle lançadas dar;
mas el começou a Madr’ a chamar
do que na cruz mataron os judeus.
Mui gran poder á a Madre de Deus…
Duas lançadas lle deu un peon,
mas non ll’ entraron; e escantaçon
cuidou que era o coteif’, enton
mais bravo foi que Judas Macabeus.
Mui gran poder á a Madre de Deus…
Enton a ssa azca lle lançou
e feriu-o, pero nono chagou;
ca el a Santa Maria chamou:
«Sennor, val-me como vales os teus,
Mui gran poder á a Madre de Deus…
E non moira, ca non mereci mal.»Eles, pois viron o miragr’ atal
que fez a Reynna esperital,
creveron ben, ca ant’ eran encreus.
Mui gran poder á a Madre de Deus…
E fillaron-sse log’ a repentir
e ao lavrador perdon pedir,
e deron-ll’ algu'; e el punnou de ss’ ir
a Rocamador con outros romeus.
Mui gran poder á a Madre de Deus…
Como Deus fez vo d’agua
– 23 –
Esta é como Santa Maria acrecentou o vo no tonel, por amor da bõa dona de
Bretanna.
Como Deus fez vo d’agua ant’ Archetecro,
ben assi depois sa Madr’ acrecentou o vinno.
Desto direi un miragre que fez en Bretanna
Santa Maria por ha dona mui sen sanna,
en que muito bon costum’ e muita bõa manna
Deus posera, que quis dela seer seu vezo.
Como Deus fez vo d’agua ant’ Archetecryo…
Sobre toda-las bondades que ela avia,
era que muito fiava en Santa Maria;
e porende a tirou de vergonna un dia
del Rei, que a ssa casa vera de camo.
Como Deus fez vo d’agua ant’ Archtecryo…
A dona polo servir foi muit’ afazendada,
e deu-lle carn’ e pescado e pan e cevada;
mas de bon vo pera el era mui menguada,
ca non tia senon pouco en un tonelco.
Como Deus fez vo d’agua ant’ Archtecro…
E dobrava-xe-ll’ a coita, ca pero quisesse
ave-lo, non era end’ en terra que podesse
por deiros nen por outr’ aver que por el désse,
se non fosse pola Madre do Vell’ e Meno.
Como Deus fez vo d’agua ant’ Archtecro…E con aquest’ asperança foi aa eigreja
e diss’ «Ai, Santa Maria, ta mercee seja
que me saques daquesta vergonna tan sobeja;
se non, nunca vestirei ja mais lãa nen lo.»
Como Deus fez vo d’agua ant’ Archtecro…
Mantenent’ a oraçon da dona foi oyda,
e el Rei e ssa companna toda foi conprida
de bon vinn’, e a adega non en foi falida
que non achass’ y avond’ o riqu’ e o mesqo.
Como Deus fez vo d’agua ant’ Archtecro…
Madre de Deus, non pod’ errar
– 24 –
Esta é como Santa Maria fez nacer ha fror na boca ao crerigo, depois que foi morto,
e era en semellança de lilio, porque a loava.
Madre de Deus, non pod’ errar | quen en ti á fiança.
Non pod’ errar nen falecer
quen loar te sab’ e temer.
Dest’ un miragre retraer
quero, que foi en França.
Madre de Deus, non pod’ errar | quen en ti á fiança.
En Chartes ouv’ un crerizon,
que era tafur e ladron,
mas na Virgen de coraçon
avia esperança.
Madre de Deus, non pod’ errar | quen en ti á fiança.
Quand’ algur ya mal fazer,
se via omagen seer
de Santa Maria, correr
ya là sen tardança.
Madre de Deus, non pod’ errar | quen en ti á fiança.
E pois fazia oraçon,
ya comprir seu mal enton;
poren morreu sen confisson,
per sua malandança.Madre de Deus, non pod’ errar | quen en ti á fiança.
Porque tal morte foi morrer,
nono quiseron receber
no sagrad’, e ouv’ a jazer
fora, sen demorança.
Madre de Deus, non pod’ errar | quen en ti á fiança.
Santa Maria en vison
se mostrou a pouca sazon
a un prest’, e disse-ll’ enton:
«Fezestes malestança,
Madre de Deus, non pod’ errar | quen en ti á fiança.
Porque non quisestes coller
o meu crerigo, nen meter
no sagrad’, e longe põer
o fostes por viltança.
Madre de Deus, non pod’ errar | quen en ti á fiança.
Mas cras, asse Deus vos perdon,
ide por el con procisson,
con choros e con devoçon,
ca foi grand’ a errança.»
Madre de Deus, non pod’ errar | quen en ti á fiança.
O preste logo foi-ss’ erger
e mandou os sinos tanger,
por ir o miragre veer
da Virgen sen dultança.
Madre de Deus, non pod’ errar | quen en ti á fiança.
Os crerigos en mui bon son
cantando «kyrieleyson»,
viron jazer aquel baron,
u fez Deus demostrança.
Madre de Deus, non pod’ errar | quen en ti á fiança.
Que, porque fora ben dizer
de ssa Madre, fez-lle nacer
fror na boca e parecer
de liro semellançá.
Madre de Deus, non pod’ errar | quen en ti á fiança.
Esto teveron por gran don
da Virgen, e mui con razon;e pois fezeron en sermon,
levárono con dança.
Madre de Deus, non pod’ errar | quen en ti á fiança.
Pagar ben pod’ o que dever
– 25 –
Esta é como a ymagen de Santa Maria falou
en testimonio ontr’ crischão e o judeu.
Pagar ben pod’ o que dever
o que à Madre de Deus fia.
E desto vos quero contar
un gran miragre mui fremoso,
que fezo a Virgen sen par,
Madre do gran Rei grorioso,
por un ome que seu aver
todo ja despendud’ avia
por fazer ben e mais valer,
ca non ja en outra folia.
Pagar ben pod’ o que dever
o que à Madre de Deus fia.
Quand’ aquel bon ome o seu
aver ouv’ assi despendudo,
non pod’ achar, com’ aprix eu,
d’ estrãyo nen de connoçudo
quen sol ll’ emprestido fazer
quisess'; e pois esto viia,
a un judeu foi sen lezer
provar se ll’ alg’ enprestaria.
Pagar ben pod’ o que dever
o que à Madre de Deus fia.
E o judeu lle diss’ enton:
«Amig’, aquesto que tu queres
farei eu mui de coraçon
sobre bon pennor, se mio deres.»
Disse-ll’ o crischão: «Poder
d’esso fazer non averia,
mas fiador quero seer
de cho pagar ben a un dia.»
Pagar ben pod’ o que dever
o que à Madre de Deus fia.O judeu lle respos assi:
«Sen pennor non será ja feito
que o per ren leves de mi.»
Diz o crischão: «Fas un preito:
ir-t-ei por fiador meter
Jeso-Crist’ e Santa Maria.»
Respos el: «Non quer’ eu creer
en eles; mas fillar-chos-ya,
Pagar ben pod’ o que dever
o que à Madre de Deus fia.
Porque sei que santa moller
foi ela, e el ome santo
e profeta; poren, senner,
fillar-chos quer’ e dar-ch-ei quanto
quiscres, tod’ a teu prazer.»
E o crischão respondia:
«Sas omages, que veer
posso, dou-t’ en fiadoria.»
Pagar ben pod’ o que dever
o que à Madre de Deus fia.
Pois o judeu est’ outorgou,
ambos se foron mantenente,
e as omages lle mostrou
o crischão, e ant’ a gente
tangeu e fillou-ss’ a dizer
que por fiança llas metia
por que ll’ o seu fosse render
a seu prazo sen tricharia.
Pagar ben pod’ o que dever
o que à Madre de Deus fia.
«E vos, Jeso-Cristo, Sennor,
e vos, sa Madre muit’ onrrada,»
diss’ el, «se daqui longe for
ou mia fazenda enbargada,
non possa per prazo perder,
se eu pagar non llo podia
per mi, mas vos ide põer
a paga u mia eu porria.
Pagar ben pod’ o que dever
o que à Madre de Deus fia.
Ca eu a vos lo pagarei,
e vos fazed’ a el a paga,
por que non diga pois: «Non eio meu», e en preito me traga,
nen mi o meu faça despender
con el andand’ en preitesia;
ca se de coita a morrer
ouvesse, desta morreria.»
Pagar ben pod’ o que dever
o que à Madre de Deus fia.
Poi-lo crischão assi fis
fez o judeu, a poucos dias
con seu aver quant’ ele quis
gãou en bõas merchandias;
ca ben se soub’ entrameter
dest’ e ben faze-lo sabia;
mas foi-ll’ o praz’ escaecer
a que o el pagar devia.
Pagar ben pod’ o que dever
o que à Madre de Deus fia.
O crischão, que non mentir
quis daquel prazo que posera,
ant’ un dia que a vir
ouvesse, foi en coita fera;
e por esto fez compõer
un’ arca, e dentro metia
quant’ el ao judeu render
ouv’, e diss': «Ai, Deus, tu o guia.»
Pagar ben pod’ o que dever
o que à Madre de Deus fia.
Dizend’ est’, en mar la meteu;
e o vento moveu as ondas,
e outro dia pareceu
no porto das aguas mui fondas
de Besanç’. E pola prender
un judeu mui toste corria,
mas log’ y ouv’ a falecer,
que a arc’ ant’ ele fogia.
Pagar ben pod’ o que dever
o que à Madre de Deus fia.
E pois o judeu esto vyu,
foi, metendo mui grandes vozes,
a seu sennor, e el sayu
e disse-lle: «Sol duas nozes
non vales, que fuste temer
o mar con mui gran covardia;
mas esto quer’ eu cometer,ben leu a mi Deus la daria.»
Pagar ben pod’ o que dever
o que à Madre de Deus fia.
Pois esto disse, non fez al,
mas correu alá sen demora,
e a archa en guisa tal
fez que aportou ant’ el fora.
Enton foi ssa mão tender
e fillou-a con alegria,
ca non sse podia soffrer
de saber o que y jazia.
Pagar ben pod’ o que dever
o que à Madre de Deus fia.
Des i feze-a levar en
a ssa casa, e seus deiros
achou en ela. E mui ben
se guardou de seus conpanneiros
que non ll’ ouvessen d’entender
de como os el ascondia;
poi-los foi contar e volver,
a arca pos u el dormia.
Pagar ben pod’ o que dever
o que à Madre de Deus fia.
Pois ouve feito de ssa prol,
o mercador ali chegava,
e o judeu ben come fol
mui de rrijo lle demandava
que lle déss’ o que ll’ acreer
fora; se non, que el diria
atal cousa per que caer
en gran vergonna o faria.
Pagar ben pod’ o que dever
o que à Madre de Deus fia.
O crischão disse: «Fiel
bõo tenno que t’ ey pagado:
a Virgen, madre do donzel
que no altar ch’ ouvi mostrado,
que te fará ben connocer
como foi, ca non mentiria;
e tu non queras contender
con ela, que mal t’ en verria.»
Pagar ben pod’ o que dever
o que à Madre de Deus fia.Diss’ o judeu: «Desso me praz;
pois vaamos aa eigreja,
e se o disser en mia faz
a ta omagen, feito seja.»
Enton fillaron-s’ a correr,
e a gente pos eles ya,
todos con coita de saber
o que daquel preit’ averria.
Pagar ben pod’ o que dever
o que à Madre de Deus fia.
Pois na eigreja foron, diz
o crischão: «Ai, Majestade
de Deus, se esta paga fiz,
rogo-te que digas verdade
per que tu faças parecer
do judeu ssa aleivosia,
que contra mi cuida trager
do que lle dar non deveria.»
Pagar ben pod’ o que dever
o que à Madre de Deus fia.
Enton diss’ a Madre de Deus,
per como eu achei escrito:
«A falssidade dos judeus
é grand'; e tu, judeu maldito,
sabes que fuste receber
teu aver, que ren non falia,
e fuste a arc’ asconder
so teu leito con felonia.»
Pagar ben pod’ o que dever
o que à Madre de Deus fia.
Quand’ est’ o judeu entendeu,
bes ali logo de chão
en Santa Maria creeu
e en seu Fill’, e foi crischão;
ca non vos quis escaecer
o que profetou Ysaya,
como Deus verria nacer
da Virgen por nos todavia.
Pagar ben pod’ o que dever
o que à Madre de Deus fia.Non é gran cousa
– 26 –
Esta é como Santa Maria juigou a alma do romeu que ya a Santiago,
que sse matou na carreira por engano do diabo,
que tornass’ ao corpo e fezesse pedença.
Non é gran cousa se sabe | bon joyzo dar
a Madre do que o mundo | tod’ á de joigar.
Mui gran razon é que sábia dereito
que Deus troux’ en seu corp’ e de seu peito
mamentou, e del despeito
nunca foi fillar;
poren de sen me sospeito
que a quis avondar.
Non é gran cousa se sabe | bon joyzo dar
a Madre do que o mundo | tod’ á de joigar.
Sobr’ esto, se m’ oissedes, diria
dun joyzo que deu Santa Maria
por un que cad’ ano ya,
com’ oý contar,
a San Jam’ en romaria,
porque se foi matar.
Non é gran cousa se sabe | bon joyzo dar
a Madre do que o mundo | tod’ á de joigar.
Este romeu con bõa voontade
ya a Santiago de verdade;
pero desto fez maldade
que ant’ albergar
foi con moller sen bondade,
sen con ela casar.
Non é gran cousa se sabe | bon joyzo dar
a Madre do que o mundo | tod’ á de joigar.
Pois esto fez, meteu-ss’ ao camo,
e non sse mãefestou o mesqo;
e o demo mui festo
se le foi mostrar
mais branco que un armo,
polo tost’ enganar.
Non é gran cousa se sabe | bon joyzo dar
a Madre do que o mundo | tod’ á de joigar.
Semellança fillou de Santiagoe disse: «Macar m’ eu de ti despago,
a salvaçon eu cha trago
do que fust’ errar,
por que non cáias no lago
d’ iferno, sen dultar.
Non é gran cousa se sabe | bon joyzo dar
a Madre do que o mundo | tod’ á de joigar.
Mas ante farás esto que te digo,
se sabor ás de seer meu amigo:
talla o que trages tigo
que te foi deytar
en poder do emigo,
e vai-te degolar.»
Non é gran cousa se sabe | bon joyzo dar
a Madre do que o mundo | tod’ á de joigar.
O romeu, que ssen dovida cuidava
que Santiag’ aquelo lle mandava,
quanto lle mandou tallava;
poi-lo foi tallar,
log’ enton se degolava,
cuidando ben obrar.
Non é gran cousa se sabe | bon joyzo dar
a Madre do que o mundo | tod’ á de joigar.
Seus companneiros, poi-lo mort’ acharon,
por non lles apõer que o mataron,
foron-ss'; e logo chegaron
a alma tomar
demões, que a levaron
mui toste sen tardar.
Non é gran cousa se sabe | bon joyzo dar
a Madre do que o mundo | tod’ á de joigar.
E u passavan ant’ ha capela
de San Pedro, muit’ aposta e bela,
San James de Conpostela
dela foi travar,
dizend': «Ai, falss’ alcavela,
non podedes levar
Non é gran cousa se sabe | bon joyzo dar
a Madre do que o mundo | tod’ á de joigar.
A alma do meu romeu que fillastes,
ca por razon de mi o enganastes;
gran traiçon y penssastes,e, se Deus m’ anpar,
pois falssament’ a gãastes,
non vos pode durar.»
Non é gran cousa se sabe | bon joyzo dar
a Madre do que o mundo | tod’ á de joigar.
Responderon os demões louçãos:
«Cuja est’ alma foi fez feitos vãos,
por que somos ben certãos
que non dev’ entrar
ante Deus, pois con sas mãos
se foi desperentar.»
Non é gran cousa se sabe | bon joyzo dar
a Madre do que o mundo | tod’ á de joigar.
Santiago diss': «Atanto façamos:
pois nos e vos est’ assi rezõamos,
ao joyzo vaamos
da que non á par,
e o que julgar façamos
logo sen alongar.»
Non é gran cousa se sabe | bon joyzo dar
a Madre do que o mundo | tod’ á de joigar.
Log’ ante Santa Maria veron
e rezõaron quanto mais poderon.
Dela tal joiz’ ouveron:
que fosse tornar
a alma onde a trouxeron,
por se depois salvar.
Non é gran cousa se sabe | bon joyzo dar
a Madre do que o mundo | tod’ á de joigar.
Este joyzo logo foi comprido,
e o romeu morto foi resorgido,
de que foi pois Deus servido;
mas nunca cobrar
pod’ o de que foi falido,
con que fora pecar.
Non é gran cousa se sabe | bon joyzo dar
a Madre do que o mundo | tod’ á de joigar.Non devemos por maravilla
– 27 –
Esta é como Santa Maria fillou a sinagoga d
os judeus e fez dela eigreja.
Non devemos por maravilla ter
d’ a Madre do Vencedor sempre vencer.
Vencer dev’ a Madre daquel que deitou
Locifer do Ceo, e depois britou
o ifern’ e os santos dele sacou,
e venceu a mort’ u por nos foi morrer.
Non devemos por maravilla ter…
Porend’ un miragre a Madre de Deus
fez na sinagoga que foi dos judeus
e que os Apostolos, amigos seus,
compraran e foran eigreja fazer.
Non devemos por maravilla ter…
Os judeus ouveron desto gran pesar,
e a Cesar se foron ende queixar,
dizendo que o aver querian dar
que pola venda foran en receber.
Non devemos por maravilla ter…
O Emperador fez chamar ante ssi
os Apostolos, e disse-lles assi:
«Contra tal querela que or’ ante mi
os judeus fezeron, que ides dizer?»
Non devemos por maravilla ter…
Os Apostolos, com’ omees de bon sen,
responderon: «Sennor, nos fezemos ben,
pois que lla compramos e fezemos en
eigreja da que virgen foi conceber.»
Non devemos por maravilla ter…
Sobr’ esto deu Cesar seu joyz’ atal:
«Serren a eigreja, u non aja al,
e a quaraenta dias, qual sinal
de lei y acharen, tal a dev’ aver.
Non devemos por maravilla ter…Os Apostolos log’ a Monte Syon
foron, u a Virgen morava enton
Santa Maria, e muy de coraçon
a rogaron que os vess’ acorrer.
Non devemos por maravilla ter…
Assi lles respos a mui santa Sennor:
«Daqueste preito non ajades pavor,
ca eu vos serei y tal ajudador
per que a os judeus ajan de perder.»
Non devemos por maravilla ter…
E pois que o prazo chegou, sen falir,
mandou enton Cesar as portas abrir,
e amba-las partes fez log’ alá ir
e dos seus que fossen a prova veer.
Non devemos por maravilla ter…
Des que foron dentr’, assi lles conteceu
que logo San Pedr’ ant’ o altar varreu,
e aos judeus tan tost’ appareceu
omagen da Virgen pintada seer.
Non devemos por maravilla ter…
Os judeus disseron: «Pois que a Deus praz
que esta omagen a Maria faz,
leixemos-ll’ aqueste seu logar en paz
e non queramos con ela contender.»
Non devemos por maravilla ter…
Foron-ss’ os judeus, e gãou dessa vez
aquela eigreja a Sennor de prez,
que foi a primeira que sse nunca fez
en seu nome dela, sen dulta prender.
Non devemos por maravilla ter…
Depois Juyão, emperador cruel,
que a Santa Maria non foi fiel,
mandou ao poboo dos d’ Irrael
que ll’ aquela omagen fossen trager.
Non devemos por maravilla ter…
E os judeus, que sempr’ acostumad’ an
de querer gran mal à do mui bon talan,
foron y; e assi os catou de pranque a non ousaron per ren sol tanger.
Non devemos por maravilla ter…
Todo Logar M ui B en P ode
– 28 –
Esta é como Santa Maria deffendeu Costantinobre
dos mouros que a conbatian e a cuidavan fillar.
Todo logar mui ben pode sseer deffendudo
o que a Santa Maria á por seu escudo.
Onde daquesta razon
un miragre vos quero
contar mui de coraçon,
que fez mui grand’ e fero
a Virgen que non á par,
que non quis que perdudo
foss’ o poboo que guardar
avia, nen vençudo.
Todo logar mui ben pode sseer deffendudo
o que a Santa Maria á por seu escudo.
De com’ eu escrit’ achei,
pois que foi de crischãos
Costantinobre, un rei
con oste de pagãos
vo a vila cercar
mui brav’ e mui sannudo,
pola per força fillar
por seer mais temudo.
Todo logar mui ben pode sseer deffendudo
o que a Santa Maria á por seu escudo.
E começou a dizer,
con sanna que avia,
que sse per força prender
a cidade podia,
que faria en matar
o poboo myudo
e o tesour’ en levar
que tian ascondudo.
Todo logar mui ben pode sseer deffendudo
o que a Santa Maria á por seu escudo.Na cidade, com’ oý,
se Deus m’ ajud’ e parca,
San German dentr’ era y,
un santo Patriarcha,
que foi a Virgen rogar
que dela acorrudo
foss’ o poblo sen tardar
daquel mour’ atrevudo.
Todo logar mui ben pode sseer deffendudo
o que a Santa Maria á por seu escudo.
E as donas ar rogou
da mui nobre cidade
mui de rrig’ e conssellou
que ant’ a majestade
da Virgen fossen queimar
candeas, que traudo
o poboo do logar
non fosse, nen rendudo.
Todo logar mui ben pode sseer deffendudo
o que a Santa Maria á por seu escudo.
Mas aquel mouro Soldan
fez-lles põer pedreiras
per’ aos de dentr’ afan
dar de muitas maneiras,
e os arqueiros tirar;
e assi combatudo
o muro foi sen vagar,
que toste foi fendudo.
Todo logar mui ben pode sseer deffendudo
o que a Santa Maria á por seu escudo.
E coyta soffreron tal
os de dentro e tanta,
que presos foran sen al,
se a Virgen mui santa
non fosse, que y chegar
con seu mant’ estendudo
foi polo mur’ anparar
que non fosse caudo.
Todo logar mui ben pode sseer deffendudo
o que a Santa Maria á por seu escudo.
E ben ali u deceu,
de Santos gran conpanna
con ela appareceu;
e ela mui sen sannao seu manto foi parar,
u muito recebudo
colb’ ouve dos que y dar
fez o Soldan beyçudo.
Todo logar mui ben pode sseer deffendudo
o que a Santa Maria á por seu escudo.
E avo dessa vez
aos que combatian
que Deus por ssa Madre fez
que dali u ferian
os colbes, yan matar
daquel Soldan barvudo
as gentes, e arredar
do muro ja movudo.
Todo logar mui ben pode sseer deffendudo
o que a Santa Maria á por seu escudo.
Aquel Soldan, sen mentir,
cuidou que per abete
non querian envayr
os seus, e Mafomete
começou muit’ a chamar,
o falsso connoçudo,
que os vess’ ajudar;
mas foy y decebudo.
Todo logar mui ben pode sseer deffendudo
o que a Santa Maria á por seu escudo.
Ali u ergeu os seus
ollos contra o ceo,
viu log’ a Madre de Deus,
coberta de seu veo,
sobela vila estar
con seu manto tendudo,
e as feridas fillar.
Pois est’ ouve veudo,
Todo logar mui ben pode sseer deffendudo
o que a Santa Maria á por seu escudo.
Teve-sse por peccador,
ca viu que aquel feito
era de Nostro Sennor;
poren per niun preito
non quis conbater mandar,
e fez come sisudo,
e na vila foi entrar
dos seus desconnoçudo.Todo logar mui ben pode sseer deffendudo
o que a Santa Maria á por seu escudo.
Pera San German se foi
aquel Soldan pagão
e disse-lle: «Sennor, oi
mais me quer’ eu crischão
per vossa mão tornar
e seer convertudo
e Mafomete leixar,
o falsso recreudo.
Todo logar mui ben pode sseer deffendudo
o que a Santa Maria á por seu escudo.
E o por que esto fiz,
direi-vo-lo aginna:
segundo vossa lei diz,
a mui santa Reinna
vi, que vos vo livrar;
pois m’ est’ apareçudo
foi, quero-me batiçar,
mas non seja sabudo.»
Todo logar mui ben pode sseer deffendudo
o que a Santa Maria á por seu escudo.
Poderia-vos de dur
dizer as grandes dõas
que aquel Soldan de Sur
deu y, ricas e bõas;
demais foy-os segurar
que non fosse corrudo
o reino, se Deus m’ anpar,
e foi-lle gradeçudo.
Todo logar mui ben pode sseer deffendudo
o que a Santa Maria á por seu escudo.
Nas mentes senpre ter
– 29 –
Esta é como Santa Maria fez parecer nas pedras omages a ssa semellança.
Nas mentes senpre ter
devemo-las sas feituras
da Virgen, pois receber
as foron as pedras duras.Per quant’ eu dizer oý
a muitos que foron y,
na santa Gessemani
foron achadas figuras
da Madre de Deus, assi
que non foron de pinturas.
Nas mentes sempre ter…
Nen ar entalladas non
foron, se Deus me perdon,
e avia y fayçon
da Sennor das aposturas
con sseu Fill’, e per razon
feitas ben per sas mesuras.
Nas mentes sempre ter…
Poren as resprandecer
fez tan muit’ e parecer,
per que devemos creer
que é Sennor das naturas,
que nas cousas á poder
de fazer craras d’ escuras.
Nas mentes sempre ter…
Deus x’ as quise figurar
en pedra por nos mostrar
que a ssa Madre onrrar
deven todas creaturas,
pois deceu carne fillar
en ela das sas alturas.
Nas mentes senpre ter…
Muito valvera mais, se Deus m’ anpar,
– 30 –
Esta é de loor de Santa Maria, de como deus non
lle pode dizer de non do que lle rogar, nen ela a nos.
Muito valvera mais, se Deus m’ anpar,
que non fossemos nados,
se nos non désse Deus a que rogar
vai por nossos pecados.
Mas daquesto nos fez el o mayorben que fazer podia,
u fillou por Madr’ e deu por Sennor
a nos Santa Maria,
que lle rogue, quando sannudo for
contra nos todavia,
que da ssa graça nen do seu amor
non sejamos deitados.
Muito valvera mais, se Deus m’ anpar,
que non fossemos nados,
se nos non désse Deus a que rogar
vai por nossos pecados.
Tal foi el meter entre nos e ssi
e deu por avogada,
que madr’, amiga ll’ é, creed’ a mi,
e filla e criada.
Poren non lle diz de non, mas de si,
u a sent’ afficada,
rogando-lle por nos, ca log’ ali
somos del perdõados.
Muito valvera mais, se Deus m’ anpar,
que non fossemos nados,
se nos non désse Deus a que rogar
vai por nossos pecados.
Nen ela outrossi a nos de non
pode, se Deus m’ ajude,
dizer que non rogue de coraçon
seu Fill’, ond’ á vertude;
ca por nos lle deu el aqueste don,
e por nossa saude
fillou dela carn’ e sofreu paxon
por fazer-nos onrrados
Muito valvera mais, se Deus m’ anpar,
que non fossemos nados,
se nos non désse Deus a que rogar
vai por nossos pecados.
No seu reino que el pera nos ten,
se o nos non perdermos
per nossa culpa, non obrando ben,
e o mal escollermos.
Mas seu ben non perderemos per ren
se nos firme creermos
que Jeso-Crist’ e a que nos manten
por nos foron juntados.
Muito valvera mais, se Deus m’ anpar,
que non fossemos nados,se nos non désse Deus a que rogar
vai por nossos pecados.
Tanto, se Deus me perdon,
– 31 –
Esta é como Santa Maria levou o boi do aldeão de Segovia
que ll’ avia prometudo e non llo queria dar.
Tanto, se Deus me perdon,
son da Virgen connoçudas
sas mercees, que quinnon
queren end’ as bestias mudas.
Desto mostrou un miragre a que é chamada Virga
de Jesse na ssa eigreja que éste en Vila-Sirga,
que a preto de Carron
é duas leguas sabudas,
u van fazer oraçon
gentes grandes e miudas.
Tanto, se Deus me perdon…
Ali van muitos enfermos, que receben sãydade,
e ar van-x’i muitos sãos, que dan y ssa caridade;
e per aquesta razon
sson as gentes tan movudas,
que van y de coraçon
ou envian sas ajudas.
Tanto, se Deus me perdon…
E porend’ un aldeão de Segovia, que morava
na aldea, ha vaca perdera que muit’ amava;
e en aquela ssazon
foran y outras perdudas,
e de lobos log’ enton
comestas ou mal mordudas.
Tanto, se Deus me perdon…
E porque o aldeão desto muito se temia,
ante sa moller estando, diss’ assi: «Santa Maria,
dar-t-ei o que trag’, en don,
a vaca, se ben m’ ajudas
que de lob’ e de ladron
mia guardes; ca defendudas
Tanto, se Deus me perdon…Son as cousas que tu queres; e por aquesto te rogo
que mi aquesta vaca guardes.» E a vaca vo logo
sen dan’ e sen ocajon,
con ssas orellas merjudas,
e fez fillo sen lijon
con sinaes pareçudas.
Tanto, se Deus me perdon…
Pois creceu aquel bezerro e foi almall’ arrizado,
a ssa moller o vilão diss': «Irey cras a mercado;
mas este novelo non
yrá nas offereçudas
bestias qu’ en offereçon
sson aos Santos rendudas.»
Tanto, se Deus me perdon…
Dizend’ esto aa noyte, outro dia o vilão
quis ir vende-lo almallo; mas el sayu-lle de mão,
e correndo de randon
foi a jornadas tendudas,
come sse con aguillon
o levassen de corrudas.
Tanto, se Deus me perdon…
Pois foi en Santa Maria, mostrou-sse por bestia sage:
meteu-sse na ssa eigreja e parou-ss’ ant’ a omage;
e por aver ssa raçon
foi u as bestias metudas
eran, que ena maison
foran dadas ou vendudas.
Tanto, se Deus me perdon…
E des ali adeante non ouv’ y boi nen almallo
que tan ben tirar podesse o carr’ e soffrer traballo,
de quantas bestias y son
que an as unnas fendudas,
sen feri-lo de baston
nen d’ aguillon a ‘scodudas.
Tanto, se Deus me perdon…
O lavrador que pos ele a mui gran pressa vera,
poi-lo vyu en Vila-Sirga,ouv’ en maravilla fera;
e fez chamar a pregon,
e gentes foron vudas,
a que das cousas sermon
fez que ll’eran conteçudas.Tanto, se Deus me perdon…
Quen loar podia
– 32 –
Esta é como Santa Maria amaçou o bispo
que descomungou o crerigo
que non sabia dizer outra missa senon a sua.
Quen loar podia,
com’ ela querria,
a Madre de quen
o mundo fez,
seria de bon sen.
Dest’ un gran miragre vos contarei ora,
que santa Maria fez, que por nos ora,
du que al, fora
a ssa missa, ora-
çon nunca per ren
outra sabia
dizer mal nen ben.
Quen loar podia…
Onde ao Bispo daquele bispado
en que el morava foi end’ acusado;
e ant’ el chamado
e enpreguntado
foy, se era ren
o que oya
del Respos: «O ben.»
Quen loar podia…
Poi-lo Bispo soube per el a verdade,
mandou-lle tan toste mui sen piedade
que a vezindade
leixas’ da cidade
tost’ e sen desden,
e que ssa via
logo sse foss’ en.
Quen loar podia…
Aquela noit’ ouve o Bispo veuda
a Santa Maria con cara sannuda,
dizendo-lle: «Mudaa muit’ atrevuda
sentença, ca ten
que gran folia
fezist’. E poren
Quen loar podia…
Te dig’ e ti mando que destas perfias
te quites; e se non, d’ oj’ a trinta dias
morte prenderias
e alá yrias
u dem’ os seus ten
na ssa baylia,
ond’ ome non ven.»
Quen loar podia…
O Bispo levou-sse mui de madurgada,
e deu ao preste ssa raçon dobrada.
«E missa cantada
com’ acostumada
ás,» disse, «manten
da que nos guia,
ca assi conven.»
Quen loar podia…
Gran poder á de mandar
– 33 –
Esta é como Santa Maria levou en salvo o romeu que caera no mar,
e o guyou per so a agua ao porto ante que chegass’ o batel.
Gran poder á de mandar
o mar e todo-los ventos
a Madre daquel que fez
todo-los quatr’ elementos.
Desto vos quero contar
un miragre, que achar
ouv’ en un livr’, e tirar
o fui ben d’ ontre trezentos,
que fez a Virgen sen par
por nos a todos mostrar
que seus sson os mandamentos.
Gran poder á de mandar…
Ha nav’ ya per mar,cuidand’ en Acre portar;
mas tormenta levantar
se foi, que os bastimentos
da nave ouv’ a britar,
e começou-ss’ afondar
con romeus mais d’ oitocentos.
Gran poder á de mandar…
Un Bispo fora entrar
y, que cuidava passar
con eles; e pois torvar
o mar viu, seus penssamentos
foron dali escapar;
e poren se foi cambiar
no batel ben con duzentos
Gran poder á de mandar…
Omes. E u saltar
deles quis e se lançar
cuidou no batel; mas dar
foi de pees en xermentos
que y eran, e tonbar
no mar foi e mergullar
be até nos fondamentos.
Gran poder á de mandar…
Os do batel a remar
se fillaron sen tardar
per sse da nav’ alongar
e fugir dos escarmentos,
de que oyran falar,
dos que queren perfiar
sen aver acorrimentos.
Gran poder á de mandar…
E con coyta d’ arribar,
ssa vea foron alçar,
e terra foron fillar
con pavor e medorentos;
e enton viron estar
aquel que perigoar
viran enos mudamentos.
Gran poder á de mandar…
Començaron-ss’ a sinar,
e fórono preguntar
que a verdad’ enssinarlles fosse sen tardamentos,
se guarira per nadar,
ou queno fora tirar
do mar e dos seus tormentos.
Gran poder á de mandar…
E el fillou-ss’ a chorar
e disse: «Se Deus m’ anpar,
Santa Maria guardar
me quis por merecimentos
non meus, mas por vos mostrar
que quen per ela fiar,
valer-ll-an seus cousimentos.»
Gran poder á de mandar…
Quantos eran no logar
começaron a loar
e «mercee» lle chamar,
que dos seus ensinamentos
os quisess’ acostumar,
que non podessen errar
nen fezessen falimentos.
Gran poder á de mandar…
Gran dereit’ é que fill’ o
– 34 –
Esta é como Santa Maria fillou dereito do judeu
pola desonrra que fezera a sua omagen.
Gran dereit’ é que fill’ o demo por escarmento
quen contra Santa Maria filla atrevemento.
Poren direi un miragre, que foi gran verdade,
que fez en Costantinoble, na rica cidade,
a Virgen, Madre de Deus, por dar entendimento
que quen contra ela vay, palla é contra vento.
Gran dereit’ é que fill’ o demo por escarmento
quen contra Santa Maria filla atrevemento.
Ha omage pintada na rua siya
en tavoa, mui ben feita, de Santa Maria,
que non podian achar ontr’ outras mais de cento
tan fremosa, que furtar foi un judeu a tentoGran dereit’ é que fill’ o demo por escarmento
quen contra Santa Maria filla atrevemento.
De noit’. E poi-la levou sso ssa capa furtada,
en ssa cas’ a foi deitar na camara privada,
des i assentous-ss’ aly e fez gran falimento;
mas o demo o matou, e foi a perdimento.
Gran dereit’ é que fill’ o demo por escarmento
quen contra Santa Maria filla atrevemento.
Pois que o judeu assi foi mort’ e cofondudo,
e o demo o levou que nunc’ apareçudo
foi, un crischão enton con bon enssinamento
a omagen foi sacar do logar balorento.
Gran dereit’ é que fill’ o demo por escarmento
quen contra Santa Maria filla atrevemento.
E pero que o logar muit’ enatio estava,
a omagen quant’ en si muy bõo cheiro dava,
que specias d’Ultramar, balssamo nen onguento,
non cheiravan atan ben com’ esta que emento.
Gran dereit’ é que fill’ o demo por escarmento
quen contra Santa Maria filla atrevemento.
Pois que a sacou daly, mantenente lavou-a
con agua e log’ enton a ssa casa levou-a,
e en bon logar a pos e fez-lle comprimento
de quant’ ouve de fazer por ayer salvamento.
Gran dereit’ é que fill’ o demo por escarmento
quen contra Santa Maria filla atrevemento.
Pois lle tod’ esto feit’ ouve, mui gran demostrança
fez y a Madre de Deus, que d’ oyo semellança
correu daquela omage grand’ avondamento,
que ficasse deste feito por renenbramento.
Gran dereit’ é que fill’ o demo por escarmento
quen contra Santa Maria filla atrevemento.
O que a Santa Maria
– 35 –
Esta é como Santa Maria fez queimar a lãa aos mercadores
que offereran algo a sua omage, e llo tomaran depois.O que a Santa Maria der algo ou prometer,
dereit’ é que ss’ en mal ache se llo pois quiser toller.
Ca muit’ é ome sen siso quen lle de dar algu’ é greu,
ca o ben que nos avemos, Deus por ela no-lo deu.
E por esto non lle damos ren do nosso, mas do seu,
onde quen llo toller cuida gran sobervia vay fazer.
O que a Santa Maria der algo ou prometer…
Desta razon un miragre direi fremoso, que fez
a Virgen Santa Maria, que é Sennor de gran prez,
por has sas reliquias que levaron hua vez
uus crerigos a França, de que vos quero dizer.
O que a Santa Maria der algo ou prometer…
Estes foron da cidade que é chamada Leon
do Rodão, u avia muy grand’ igreja enton,
que ardeu tan feramente que sse fez toda carvon;
mas non tangeu nas relicas, esto devedes creer.
O que a Santa Maria der algo ou prometer…
Ca avia y do leyte | da Virgen esperital,
outrossi dos seus cabelos | envoltos en un cendal,
tod’ aquest’ en ha arca | feita d’ ouro, ca non d’al;
estas non tangeu o fogo, | mai-lo al foi tod’ arder.
O que a Santa Maria der algo ou prometer…
Os crerigos, quando viron que a eigreja queimar
se fora, como vos digo, ouveron-sse d’ acordar
que sse fossen pelo mundo conas relicas gãar
per que ssa eigreja feita podess’ agynna seer.
O que a Santa Maria der algo ou prometer…
Maestre Bernald’ avia nom’ un que er’ en dayan
da egreija, ome bõo, manss’ e de mui bon talan,
que por aver Parayso sempre soffria afan;
este foi conas relicas polas fazer connocer.
O que a Santa Maria der algo ou prometer…
E andou primeiro França, segundo com’ aprendi,
u fez Deus muitos miragres per elas; e foi assy
que depois a Ingraterra ar passou e, com’ oý,
polas levar mais en salvo foy-as na nave meter.
O que a Santa Maria der algo ou prometer…
Dun mercador que avia | per nome Colistanus,que os levass’ a Bretanna, | a que pobrou rei Brutus;
e entrou y tanta gente | que non cabian y chus,
de mui ricos mercadores | que levavan grand’ aver.
O que a Santa Maria der algo ou prometer…
E u ja pelo mar yan | todos a mui gran sabor,
ouveron tan gran bonaça | que non podia mayor;
e estando en aquesto, | ar ouveron gran pavor,
ca viron ben seis galeas | leixar-ss’ a eles correr,
O que a Santa Maria | der algo ou prometer…
De cossarios que fazian | en aquel mar mal assaz.
Mas pois o sennor da nave | os viu, disse: «Non me praz
con estes que aqui ven; | mais paremo-nos en az,
e ponnamos as relicas | alt’ u as possan veeer»
O que a Santa Maria | der algo ou prometer…
Logo que esto foi dito, | maestre Bernalt sacou
a arca conas relicas; | e tanto que as mostrou,
dos mercadores que yan | ena nav’ un non ficou
que tan toste non vessen | mui grand’ alg’ y offerer.
O que a Santa Maria | der algo ou prometer…
Todos enton mui de grado | offerian y mui ben:
os us davan y panos, | os outros our’ ou argen,
dizendo: «Sermor, tod’ esto | filla que non leixes ren,
sol que non guardes os corpos | de mort’ e de mal prender.»
O que a Santa Maria | der algo ou prometer…
En tod’ est’ as seis galeas | non quedavan de vir,
cada ha de ssa parte, | por ena nave ferir.
E o que ti’ a arca | das relicas, sen mentir,
alçou-a contra o ceo, | pois foy-a alte põer.
O que a Santa Maria der algo ou prometer…
O almiral das galeas | via muit’ ant’ os seus,
e o que tia a arca | da Virgen, Madre de Deus,
lles diss’ a mui grandes vozes: | «Falssoss, maos e encreus,
de Santa Maria somos, | a de que Deus quis nacer,
O que a Santa Maria | der algo ou prometer…
E poren mal non nos faças, | se non, logo morrerás
e con quantos tigo trages | ao inferno yrás
e de quant’ acabar cuidas | ren en non acabarás,
ca a nav’ estas relicas | queren de ti deffender.»O que a Santa Maria der algo ou prometer…
Quant’ o crerigo dizia | o almiral tev’ en vil,
e fez tirar das galeas | saetas mui mais de mil
por mataren os da nave; | mas un vento non sotil
se levantou muit’ aga, | que as galeas volver
O que a Santa Maria | der algo ou prometer…
Fez, que a do almirallo | de fond’ a cima fendeu,
e britou logo o maste, | e sobr’ el enton caeu
e deu-lle tan gran ferida, | que os ollos lle verteu
logo fora da cabeça | e fez-lo no mar caer.
O que a Santa Maria | der algo ou prometer…
E fez as outras galeas | aquele vento de sur
alongar enton tan muito | que as non viron nenllur;
e apareceu-lles Dovra, | a que pobrou rey Artur,
e enton cuydaron todos | o seu en salvo ter.
O que a Santa Maria | der algo ou prometer…
E logo aas relicas | correndo mui gran tropel
vo desses mercadores, | e cada un seu fardel
fillou e quant’ aly dera, | e non cataron o bel
miragre maravilloso, | per que os fez guarecer
O que a Santa Maria | der algo ou prometer…
A Virgen Santa Maria, | Madre do muit’ alto Rey,
que matou seus emigos, | como vos eu ja dit’ ey.
E maestre Bernal disse: «Un preito vosco farey:
dar-vos-ey a meyadade, | e leixad’ o al jazer.»
O que a Santa Maria | der algo ou prometer…
Todos responderon logo: | «Preit’ outr’ y non averá
que o todo non tomemos, | mas tornaremos dacá;
daquelo que gaannarmos | cada u y dará
o que vir que é guisado, | como o poder soffrer.»
O que a Santa Maria | der algo ou prometer…
Os mais desses mercadores | de Frandes e de Paris
eran; e pois s’ apartaron, | cada u deles quis
comprar de seu aver lãa, | cuidando seer ben fis
que en salvo a ssa terra | a poderia trager.
O que a Santa Maria | der algo ou prometer…
E poy-ll’ ouveron conprada, | un dia ante da luzmoveron do porto Dovra; | mais o que morreu na cruz,
querendo vingar sa Madre, | fez com’ aquel que aduz
gran poder de meter medo | que ll’ ajan de correger
O que a Santa Maria | der algo ou prometer…
O gran torto que fezeran | a ssa Madr’ Emperadriz,
a que é Sennor do mundo. | E poren, par San Fiiz,
feriu corisco na nave, | e com’ o escrito diz,
queimou tod’ aquela lãa | e non quis o al tanger.
O que a Santa Maria | der algo ou prometer…
Quand’ este miragre viron, | tornaron mui volonter
u leixaran as relicas, | e disseron: «Pois Deus quer
que a ssa Madre do nosso | demos, quis do que tever
dará y de bõa mente, | e ide-o receber.»
O que a Santa Maria | der algo ou prometer…
Disso maestre Bernaldo: | «Esto mui gran dereit’ é
de vos nenbrar das relicas | da Virgen que con Deus ssé,
a que fezestes gran torto | guardando mal vossa fe.»
E non quis en mais do terço, | que fezo logo coller.
O que a Santa Maria | der algo ou prometer…
Muit’ amar devemos
– 36 –
Esta é de como Santa Maria pareceu no maste da nave,
de noite, que ya a Bretanna, e a guardou que non perigoasse.
Muit’ amar devemos en nossas voontades
a Sennor, que coitas nos toll’ e tempestades.
E desto mostrou a Virgen maravilla quamanna
non pode mostrar outro santo, no mar de Bretanna,
u foi livrar ha nave, u ya gran companna
d’omees por sa prol buscar, no que todos punnades.
Muit’ amar devemos en nossas voontades…
E u singravan pelo mar, atal foi ssa ventura
que sse levou mui gran tormenta, e a noit’ escura
se fez, que ren non lles valia siso nen cordura,
e todos cuidaron morrer, de certo o sabiades.
Muit’ amar devemos en nossas voontades…Pois viron o perigo tal, gemendo e chorando
os santos todos a rogar se fillaron, chamando
por seus nombres cada un deles, muito lles rogando
que os vessen acorrer polas ssas piedades.
Muit’ amar devemos en nossas voontades…
Quand’ est’ oyu un sant’ abade, que na nave ya,
disse-lles: Tenno que fazedes ora gran folia,
que ides rogar outros santos, e Santa Maria,
que nos pode desto livrar, sol nona ementades.
Muit’ amar devemos en nossas voontades…
Quand’ aquest’ oyron dizer a aquel sant’ abade,
enton todos dun coraçon e da voontade
chamaron a Virgen santa, Madre de piedade,
que lles valvess’ e non catasse as suas maldades.
Muit’ amar devemos en nossas voontades…
E dizian: «Sennor, val-nos, ca a nave sse sume!
E dizend’ esto, cataron, com’ er é de costume,
contra o masto, e viron en cima mui gran lume,
que alumava mui mais que outras craridades.
Muit’ amar devemos en nossas voontades…
E pois lles est’ apareceu, foi o vento quedado,
e o ceo viron craro e o mar amanssado,
e ao porto chegaron cedo, que desejado
avian; e se lles proug’ en, sol dulta non prendades.
Muit’ amar devemos en nossas voontades…
Miragres fremosos
– 37 –
Esta é como Santa Maria fez cobrar seu pee ao ome que o tallara con coyta de door.
Miragres fremosos
faz por nos Santa Maria,
e maravillosos.
Fremosos miragres faz que en Deus creamos,
e maravillosos, por que o mais temamos;
porend’ un daquestes é ben que vos digamos,
dos mais piadosos.Miragres fremosos…
Est’ avo na terra que chaman Berria,
dun ome coytado a que o pe ardia,
e na ssa eigreja ant’ o altar jazia
ent’ outros coitosos.
Miragres fremosos…
Aquel mal do fogo atanto o coytava,
que con coita dele o pe tallar mandava;
e depois eno conto dos çopos ficava,
desses mais astrosos,
Miragres fremosos…
Pero con tod’ esto sempr’ ele confiando
en Santa Maria e mercee chamando
que dos seus miragres en el fosse mostrando
non dos vagarosos,
Miragres fremosos…
E dizendo: «Ay, Virgen, tu que es escudo
sempre dos coitados, queras que acorrudo
seja per ti; se non, serei oi mais tudo
por dos mais nojosos.
Miragres fremosos…
Logo a Santa Virgen a el en dormindo
per aquel pe a mão yndo e vindo
trouxe muitas vezes, e de carne conprindo
con dedos nerviosos,
Miragres fremosos…
E quando s’ espertou, sentiu-sse mui ben são,
e catou o pe; e pois foi del ben certão,
non semellou log’, andando per esse chão,
dos mais preguiçosos.
Miragres f remosos…
Quantos aquest’ oyron, log’ ab veron
e aa Virgen santa graças ende deron,
e os seus miragres ontr’ os outros teveron
por mais groriosos.
Miragres fremosos…Pois que Deus
– 38 –
Esta é como a omagen de Santa Maria tendeu
o braço e tomou o de seu fillo,
que queria caer da pedrada que lle dera o tafur, de que sayu sangui.
Pois que Deus quis da Virgen fillo
seer por nos pecadores salvar,
porende non me maravillo
se lle pesa de quen lle laz pesar.
Ca ela e sseu Fillo son juntados
d’amor, que partidos per ren nunca poden seer;
e poren son mui neicios provados
os que contra ela van, non cuidand’ y el tanger.
Esto fazen os malfadados
que est’ amor non queren entender
como Madr’ e Fill’ acordados
son en fazer ben e mal castigar.
Pois que Deus quis da Virgen fillo…
Daquest’ avo, tempos sson passados
grandes, que o Conde de Peiteus quis batall’ aver
con Rey de Franç'; e foron assados
en Castro Radolfo, per com’ eu oý retraer,
un mõesteiro d’ ordados
monges qu’ el Conde mandou desfazer
porque os ouv’ el sospeytados
que a franceses o querian dar.
Pois que Deus quis da Virgen fillo…
Poi-los monges foron ende tirados,
mui maas conpannas se foron tan tost’ y meter,
ribaldos e jogadores de dados
e outros que lles tragian y vo a vender;
e ontr’ os malaventurados
ouv’ y un que começou a perder,
per que foron del dostados
os Santos e a Reynna sen par.
Pois que Deus quis da Virgen fillo…
Mas ha moller, que por seus pecados
entrara na eigreja, como sol acaecer,
ben u soyan vesti-los sagrados
panos os monges quando yan sas missas dizer,
porque viu y ben entalladosen pedra Deus con ssa Madre seer,
os gollos logo ficados
ouv’ ant’ eles e fillou-s’ a culpar.
Pois que Deus quis da Virgen fillo…
O tafur, quand’ esto vyu, con yrados
ellos a catou, e começou-a mal a trager
dizendo: «Vella, son muit’ enganados
os que nas omages de pedra querer creer;
e por que vejas com’ errados
sson, quer’ eu ora logo cometer
aqueles ydolos pintados.»
E foi-lles log’ ha pedra lançar.
Pois que Deus quis da Virgen fillo…
E deu no Fillo, que ambos alçados
tia seus braços en maneira de beizer;
e macar non llos ouv’ ambos britados,
britou-ll’ end’ un assi que ll’ ouvera log’ a caer;
mas sa Madre os seus deitados
ouve sobr’ el, con que llo foy erger,
e a fror que con apertados
seus dedos tia foy logo deytar.
Pois que Deus quis da Virgen fillo…
Mayores miragres ouv’ y mostrados
Deus, que sangui craro fez dessa ferida correr
do Meno, e os panos dourados
que tia a Madre fez ben sso as tetas decer,
assi que todos desnuados
os peitos ll’ ouveron de parecer;
e macar non dava braados,
o contenente parou de chorar.
Pois que Deus quis da Virgen fillo…
E demais ouve os ollos tornados
tan bravos, que quantos a soyan ante veer,
atan muit’ eran dela espantados
que sol ena face non ll’ ousavan mentes ter.
E demões log’ assembrados
contra o que esto fora fazer,
come monteyros ben mandados
o foron logo tan toste matar.
Pois que Deus quis da Virgen fillo…
Outros dous tafures demoniados
ouv’ y, porque foran aquel tafur mort’ asconder;poren sass carnes os endiabrados
con gran ravia as começaron todas de roer;
e poys no rio affogados
foron, ca o demo non lles lezer
deu, que todos escarmentados
fossen quantos dest’ oyssen falar.
Pois que Deus quis da Virgen fillo…
O Conde, quando’ est’ oyu, con armados
cavaleiros vo e ant’ a eigreja decer
foi; e un daqueles mais arrufados
diss’ assi: «No meu coraçon non pod’ esto caber,
se a pedra que me furados
os queixos ouv’, e mia vedes trager,
e por que deiros pagados
ouvi muitos, se me non quer sãar.»
Pois que Deus quis da Virgen fillo…
Pois esto disse, pernas e costados
e a cabeça foi log’ ant’ a omagen merger,
e log’ os ossos foron ben soldados
e a pedra ouv’ ele pela boca de render.
Desto foron maravillados
todos, e el foy a pedra põer,
estand’ y omees onrrados,
ant’ a omagen sobelo altar.
Pois que Deus quis da Virgen fillo…
Torto seria grand’ e desmesura
– 39 –
Esta é como Santa Maria guardou a sa omagen, que a non queimas’ o fogo.
Torto seria grand’ e desmesura
de prender mal da Virgen ssa figura.
Ond’ avo en San Miguel de Tomba,
no mõesteiro que jaz sobre lomba
da gran pena, que ja quant’ é comba,
en que corisco feriu noit’ escura.
Torto seria grand’ e desmesura…
Toda a noite ardeu a perfia
ali o fog’ e queimou quant’ avia
na eigreja, mas non foi u siiaa omagen da que foi Virgen pura.
Torto seria grand’ e desmesura…
E como quer que o fogo queimasse
en redor da omagen quant’ achas[s]e,
Santa Maria non quis que chegasse
o fum’ a ela, nena caentura.
Torto seria grand’ e desmesura…
Assi guardou a Rea do Ceo
a ssa omagen, que nen sol o veo
tangeu o fogo, come o ebreo
guardou no forno con ssa vestidura.
Torto seria grand’ e desmesura…
Assi lle foi o fog’ obediente
a Santa Maria, que sol niente
non tangeu sa omage veramente,
ca de seu Fill’ el era creatura.
Torto seria grand’ e desmesura…
Daquesto foron mui maravillados
quantos das terras y foron juntados,
que solament’ os fios defumados
non viron do veo, nena pintura.
Torto seria grand’ e desmesura…
Da omagen nen ar foi afumada,
ante semellava que mui lavada
fora ben toda con agua rosada,
assi cheirava con ssa cobertura.
Torto seria grand’ e desmesura…
Deus te salve, groriosa
– 40 –
Esta é de loor de Santa Maria das maravillas que deus fez por ela.
Deus te salve, groriosa
Rea Maria,
Lume dos Santos fremosa
e dos Ceos Via.Salve-te, que concebiste
mui contra natura,
e pois teu padre pariste
e ficaste pura
Virgen, e poren sobiste
sobela altura
dos ceos, porque quesiste
o que el queria.
Deus te salve groriosa…
Salve-te, que enchoisti
Deus gran sen mesura
en ti, e dele fezisti
om’ e creatura;
esto foi porque ouvisti
gran sen e cordura
en creer quando oisti,
ssa mesageria.
Deus te salve, groriosa…
Salve-te Deus, ca nos disti
en nossa figura
o seu Fillo que trouxisti,
de gran fremosura,
e con el nos remisti
da mui gran locura
que fez Eva, e vencisti
o que nos vencia.
Deus te salve, groriosa…
Salve-te Deus, ca tollisti
de nos gran tristura
u por teu Fillo frangisti
a carcer escura
u yamos, e metisti
nos en gran folgura;
con quanto ben nos visti,
queno contaria?
Deus te salve, groriosa…
A Virgen, Madre de Nostro Sennor
– 41 –
Esta é como Santa Maria guareceu o que era sandeu.
A Virgen, Madre de Nostro Sennor,
ben pode dar seu sisoao sandeu, pois ao pecador
faz aver Parayso.
En Seixons fez a Garin cambiador
a Virgen, Madre de Nostro Sennor,
que tant’ ouve de o tirar sabor
a Virgen, Madre de Nostro Sennor,
do poder do demo, ca de pavor
del perdera o siso;
mas ela tolleu-ll’ aquesta door
e deu-lle Parayso.
A Virgen, Madre de Nostro Sennor…
Gran ben lle fez en est’ e grand’ amor
a Virgen, Madre de Nostro Sennor,
que o livrou do dem’ enganador,
a Virgen, Madre de Nostro Sennor,
que o fillara come traedor
e tollera-ll’ o siso;
mas cobrou-llo ela, e por mellor
ar deu-lle Parayso.
A Virgen, Madre de Nostro Sennor…
Loada será mentr’ o mundo for
a Virgen, Madre de Nostro Sennor,
de poder, de bondad’ e de valor,
a Virgen, Madre de Nostro Sennor,
porque a ssa mercee é mui mayor
ca o nosso mal siso,
e sempre a seu Fill’ é rogador
que nos dé Parayso.
A Virgen, Madre de Nostro Sennor…
A Virgen mui groriosa
– 42 –
Esta é de como o crerizon meteu o anel eno dedo da omagen de Santa Maria,
e a omagen encolleu o dedo con el.
A Virgen mui groriosa,
Rea espirital,
dos que ama é ceosa,
ca non quer que façan mal.
Dest’ un miragre fremoso, ond’ averedes sabor,
vos direy, que fez a Virgen, |Madre de Nostro Sennor,per que tirou de gran falla a un mui falss’ amador,
que amude cambiava seus amores dun en al.
A Virgen mui groriosa…
Foi en terra d’Alemanna que querian renovar
has gentes ssa eigreja, e poren foran tirar
a majestad’ ende fora, que estava no altar,
e posérona na porta |da praça, sso o portal.
A Virgen mui groriosa…
En aquela praç’ avia un prado mui verd’ assaz,
en que as gentes da terra yan ter seu solaz
e jogavan à pelota, que é jogo de que praz
muit’ a omes mancebos mais que outro jog’ atal.
A Virgen mui groriosa…
Sobr’ aquest’ ha vegada chegou y un gran tropel
de mancebos por jogaren à pelot’, e un donzel
andava y namorado, e tragia seu anel
que ssa amiga lle dera, que end’ era natural.
A Virgen mui groriosa…
Este donzel, con gran medo de xe l’ o anel torcer
quando feriss’ a pelota, foy buscar u o põer
podess'; e viu a omage tan fremosa parecer,
e foi-llo meter no dedo, dizend': «Oi mais non m’enchal
A Virgen mui groriosa…
Daquela que eu amava, ca eu ben o jur’ a Deus
que nunca tan bela cousa viron estes ollos meus;
poren daqui adeante serei eu dos servos teus,
e est’ anel tan fremoso ti dou porend’ en sinal.»
A Virgen mui groriosa…
E os gollos ficados | ant’ ela con devoçon,
dizendo «Ave Maria», | prometeu-lle log’ enton
que des ali adelante | nunca no seu coraçon
outra moller ben quisesse | e que lle fosse leal.
A Virgen mui groriosa…
Pois feit’ ouve ssa promessa, o donzel logo ss’ ergeu,
e a omagen o dedo cono anel encolleu;
e el, quando viu aquesto, tan gran pavor lle creceu
que diss’ a mui grandes vozes: «Ay, Santa Maria, val!
A Virgen mui groriosa…As gentes, quand’ est’ oyron, correndo chegaron y
u o donzel braadava, e el contou-lles des i
como vos ja dit’ avemos; e conssellaron-ll’ assi
que orden logo fillasse de monges de Claraval.
A Virgen mui groriosa…
Que o fezesse cuidaron logo todos dessa vez;
mas per consello do demo ele d’ outra guisa fez,
que o que el prometera aa Virgen de gran prez,
assi llo desfez da mente como desfaz agua sal.
A Virgen mui groriosa…
E da Virgen groriosa nunca depois se nenbrou,
mas da amiga primeira outra vez sse namorou,
e per prazer dos parentes logo con ela casou
e sabor do outro mundo leixou polo terreal.
A Virgen mui groriosa…
Poi-las vodas foron feitas e o dia sse sayu,
deitou-ss’ o novio primeiro e tan toste ss’ adormyu;
e el dormindo, en sonnos a Santa Maria vyu,
que o chamou mui sannuda: «Ai, meu falss’ e mentiral!
A Virgen mui groriosa…
De mi por que te partiste e fuste fillar moller?
Mal te nenbrou a sortella que me dést'; ond’ á mester
que a leixes e te vaas comigo a como quer,
se non, daqui adeante averás coyta mortal.»
A Virgen mui groriosa…
Logo s’ espertou o novio, mas pero non se quis ir;
e a Virgen groriosa fez-lo outra vez dormir,
que viu jazer ontr’ a novia e ssi pera os partir,
chamand’ a el mui sannuda: «Mao, falsso, desleal,
A Virgen mui groriosa…
Ves? E por que me leixaste e sol vergonna non ás?
Mas se tu meu amor queres, daqui te levantarás,
e vai-te comigo logo, que non esperes a cras;
erge-te daqui correndo e sal desta casa, sal!»
A Virgen mui groriosa…
Enton ss’ espertou o novio, e desto tal medo pres
que ss’ ergeu e foi ssa via, que non chamou dous nen tresomes que con el fossen; e per montes mais dun mes
andou, e en un’ hermida se meteu cab’ un pal.
A Virgen mui groriosa…
E pois en toda ssa vida, per com’ eu escrit’ achei,
serviu a Santa Maria, Madre do muit’ alto Rei,
que o levou pois conssigo per com’ eu creo e sei,
deste mund’ a Parayso, o reino celestial.
A Virgen mui groriosa…
Porque é Santa Maria
– 43 –
Esta é de como Santa Maria resucitou
un meno na ssa eigreja de salas.
Porque é Santa Maria leal e mui verdadeira,
poren muito ll’ avorrece da paravla mentireira.
E porend’ un ome bõo que en Darouca morava,
de ssa moller, que avia bõa e que muit’ amava,
non podia aver fillos, e porende se queixava
muit’ end’ el; mas disse-ll’ ela: «Eu vos porrei en carreira
Porque é Santa Maria leal e mui verdadeira…
Com’ ajamos algun fillo, ca se non, eu morreria.
Poren dou-vos por conssello que log’ a Santa Maria
de Salas ambos vaamos, ca quen se en ela fia,
o que pedir dar-ll-á logo, aquest’ é cousa certeira.»
Porque é Santa Maria leal e mui verdadeira…
Muit’ en proug’ ao marido, e tan toste se guisaron
de fazer sa romaria e en seu cam’ entraron.
E pois foron na eigreja, Santa Maria rogaron
que podessen ayer fillo ontr’ el e ssa conpanneira.
Porque é Santa Maria leal e mui verdadeira…
E a moller fez promessa que se ela fill’ ouvesse,
que con seu peso de cera a un ano llo trouxesse
e por seu servidor sempre na ssa eigreja o désse;
e que aquesto comprisse entrou-ll’ ende par maneira.
Porque é Santa Maria leal e mui verdadeira…E pois aquesto dit’ ouve, ambos fezeron tornada
a Darouca u moravan; mas non ouv’ y gran tardada
que log’ a poucos de dias ela se sentiu prennada,
e a seu temp’ ouve fillo fremoso de gran maneira.
Porque é Santa Maria leal e mui verdadeira…
Des que lle naceu o fillo, en logar que adianos
déss’ end’ a Santa Maria teve-o grandes set’ anos
que lle non vo emente nen da cera nen dos panos
con que o levar devera, e cuidou seer arteira.
Porque é Santa Maria leal e mui verdadeira…
Ca u quis te-lo fillo e a cera que tia,
deu fever ao meno e mató-o muit’ aga,
que lle nunca prestar pode fisica nen meeza;
mas gran chanto fez la madre pois se viu dele senlleira.
Porque é Santa Maria leal e mui verdadeira…
Que o soterrassen logo o marido ben quisera;
mas la madre do meno disse con gran coita fera
que el’ a Santa Maria o daria, que llo dera
con sa cera como ll’ ela prometera da primeira.
Porque é Santa Maria leal e mui verdadeira…
E logo en outro dia entraron en seu camo,
e a madr’ en ataude levou sig’ aquel meno;
e foron en quatro dias, e ant’ o altar festinno
o pos, fazendo gran chanto, depenando sa moleira
Porque é Santa Maria | leal e mui verdadeira…
E dizend’ a grandes vozes: «A ti venno, Groriosa,
con meu fill’ e cona cera de que te fui mentirosa
en cho dar quand’ era vivo; mas, porque es piadosa,
o adug’ ante ti morto, e dous dias á que cheira.
Porque é Santa Maria leal e mui verdadeira…
Mas se mio tu dar quisesses, non porque seja dereito,
mas porque sabes mia coita, e non catasses despeito
de como fui mentirosa, mas quisesses meu proveito
e non quisesses que fosse nojosa e mui parleira.»
Porque é Santa Maria leal e mui verdadeira…
Toda a noit’ a mesquinna estev’ assi braadando
ant’ o altar en gollos, Santa Maria chamando
que ss’ amercasse dela| e seu Fillo ll’ ementando,a quen polas nossas coitas roga senpr’ e é vozeira.
Porque é Santa Maria leal e mui verdadeira…
Mas, que fez Santa Maria, a Sennor de gran vertude
que dá aos mortos vida e a enfermos saude?
Logo fez que o meno chorou eno ataude
u jazia muit’ envolto en panos da liteira.
Porque é Santa Maria leal e mui verdadeira…
Quando o padr’ e a madre, que fazian muit’ esquivo
doo por seu fillo, viron que o men’ era vivo,
britaron o ataude u jazia o cativo.
Enton vo y mais gente que non ven a ha feira,
Porque é Santa Maria leal e mui verdadeira…
Por veer o gran miragre que a Virgen demostrara
de como aquel meninno de morte ressucitara,
que a cabo de seis dias jazendo morto chorara
por prazer da Groriosa, santa e dereitureira.
Porque é Santa Maria | leal e mui verdadeira…
Quen fiar na Madre do Salvador
– 44 –
Esta é como o cavaleiro que perdera seu açor foy-o pedir
a Santa Maria de salas;
e estando na eigreja, posou-lle na mão.
Quen fiar na Madre do Salvador
non perderá ren de quanto seu for.
Quen fiar en ela de coraçon,
averrá-lle com’ a un ifançon
avo eno reino d’ Aragon,
que perdeu a caça un seu açor,
Quen fiar na Madre do Salvador…
Que grand’ e mui fremos’ era, e ren
non achava que non fillasse ben
de qual prijon açor fillar conven,
d’ ave pequena tro ena mayor.
Quen fiar na Madre do Salvador…E daquest’ o ifançon gran pesar
avia de que o non pod’ achar,
e porende o fez apregõar
pela terra toda en derredor.
Quen fiar na Madre do Salvador…
E pois que por esto nono achou,
pera Salas seu camo fillou
e de cera semellança levou
de ssa av’, e diss’ assi: «Ai, Sennor
Quen fiar na Madre do Salvador…
Santa Maria, eu venno a ti
con coita de meu açor que perdi,
que mio cobres; e tu fas-lo assi,
e aver-m-ás sempre por servidor.
Quen fiar na Madre do Salvador…
E demais esta cera ti darei
en sa figura, e sempr’ andarei
pregõando teu nome e direi
como dos Santos tu es la mellor.»
Quen fiar na Madre do Salvador…
Pois esto disse, missa foi oyr
mui cantada; mas ante que partir
s’ en quisesse, fez-ll’ o açor vir
Santa Maria, ond’ ouv’ el sabor.
Quen fiar na Madre do Salvador…
E que ouvess’ end’ el mayor prazer,
fez-ll’ o açor ena mão decer,
come se ouvesse log’ a prender
caça con el como faz caçador.
Quen fiar na Madre do Salvador…
E el enton muit’ a Madre de Deus
loou, e chorando dos ollos seus,
dizend': «Ai, Sennor, tantos son os teus
bes que fazes a quen ás amor!»
Quen fiar na Madre do Salvador…A Virgen Santa Maria tant’ é de gran piedade,
– 45 –
Esta é como Santa Maria gãou de seu fillo que fosse salvo
o cavaleiro malfeitor que cuidou de fazer un mõesteiro
e morreu ante que o fezesse.
A Virgen Santa Maria | tant’ é de gran piedade,
que ao peccador colle | por feito a voontade.
E desta guisa avo | pouc’ á a un cavaleiro
fidalg’ e rico sobejo, | mas era brav’ e terreiro,
sobervios’ e malcreente, | que sol por Deus un deiro
non dava, nen polos Santos, | esto sabed’ en verdade.
A Virgen Santa Maria | tant’ é de gran piadade…
Aqueste de fazer dano | sempre ss’ ende traballava,
e a todos seus vezos | feria e dostava;
sen esto os mõesteiros | e as igrejas britava,
que vergonna non avia | do prior nen do abade.
A Virgen Santa Maria | tant’ é de gran piadade…
E todo seu cuidad’ era | de destroir los mesqos
e de roubar os que yan | seguros pelos camos,
e per ren non perdõav’ a | molleres nen a menos,
que ss’ en todo non metesse | por de mui gran crueldade.
A Virgen Santa Maria | tant’ é de gran piadade…
E esta vida fazendo, | tan brava e tan esquiva,
un dia meteu ben mentes | como sa alma cativa
era cha de pecados | e mui mais morta ca viva,
se mercee non ll’ ouvesse | a comprida de bondade.
A Virgen Santa Maria | tant’ é de gran piadade…
E, porque sempre os bõos | lle davan mui gran fazfeiro
do muito mal que fazia, | penssou que un mõesteiro
faria con bõa claustra, | igreja e cymiteiro,
estar e enfermaria, | e todo en ssa herdade.
A Virgen Santa Maria | tant’ é de gran piadade…
E des i ar cuidou logo | de meter y gran convento
de monges, se el podesse, | ou cinquaenta ou cento;
e per que mui ben vivessen | lles daria conprimento,
e que por Santa Maria | servir seria y frade.
A Virgen Santa Maria | tant’ é de gran piadade…Tod’ aquesto foi cuidando | mentre siia comendo;
e poi-ll’ alçaron a mesa, | foi catar logo correndo
logar en que o fezesse, | e achó-o, com’ aprendo,
muit’ apost’ e mui viçoso, | u compris’ ssa caridade.
A Virgen Santa Maria | tant’ é de gran piadade…
En este coidad’ estando | muit’ aficad’ e mui forte,
ante que o começasse, | door lo chegou a morte;
e os demões a alma | fillaron del en sa sorte,
mais los angeos chegaron | dizendo: «Estad’, estade!
A Virgen Santa Maria | tant’ é de gran piadade…
Ca non quer Santa Maria | que a vos assi levedes.»
E disseron os diabos: | «Mais vos, que razon avedes
d’ ave-la? Ca senpr’ est’ ome | fezo mal, como sabedes,
por que est’ alma é nossa, | e allur outra buscade.»
A Virgen Santa Maria | tant’ é de gran piadade…
Os angeos responderon: | «Mais vos folia fezestes
en fillardes aquest’ alma, | mao conssell’ y ouvestes
e mui mal vos acharedes | de quanto a ja tevestes;
mais tornad’ a vosso fogo | e nossa alma leixade.»
A Virgen Santa Maria | tant’ é de gran piadade…
Os diabos ar disseron: | «Esto per ren non faremos,
ca Deus é mui justiceiro, | e por esto ben sabemos
que esta alma fez obras por que a aver devemos
toda ben enteiramente, | sen terç’ e sen meadade.»
A Virgen Santa Maria | tant é de gran piadade…
E un dos angeos disse: | «O que vos dig’ entendede:
eu sobirei ao ceo, | e vos aqui mi atendede,
e o que Deus mandar desto, | vos enton esso fazede;
e oi mais non vos movades | nen faledes, mais calade.»
A Virgen Santa Maria | tant’ é de gran piadade…
Depois aquestas palavras | o angeo logo ss’ ya
e contou aqueste feito | mui tost’ a Santa Maria;
ela log’ a Jeso-Cristo | aquela alma pidia,
dizend': «Ai, meu Fillo santo, | aquesta alma me dade.»
A Virgen Santa Maria | tant’ e de gran piadade…
E ele lle respondia: | «Mia Madr’, o que vos quiserdes
ei eu de fazer sen falla, | pois vos en sabor ouverdes;mais torn’ a alma no corpo, | se o vos por ben teverdes,
e faça o mõesteyro, | u viva en omildade.»
A Virgen Santa Maria | tant’ é de gran piadade…
E pois Deus est’ ouve dito, | un pano branco tomava,
feito ben come cogula, | que ao angeo dava,
e sobela alma logo | o pano deitar mandava,
porque a leixass’ o demo | comprido de falssidade.
A Virgen Santa Maria | tant’ é de gran piadade…
Tornou-ss’ o angeo logo; | e atan toste que viron
os diabos a cogula, | todos ant’ ela fugiron;
e os angeos correndo | pos eles mal los feriron,
dizendo: «Assi perdestes | o ceo per neycidade.»
A Virgen Santa Maria | tant’ é de gran piadade…
Pois que ss’ assi os diabos | foron dali escarnidos
e maltreitos feramente, | dostados e feridos,
foron pera seu iferno, | dando grandes apelidos,
dizendo aos diabos: | «Varões, oviad’, oviade.»
A Virgen Santa Maria | tant’ é de gran piadade…
Os angeos depos esto | aquela alma fillaron,
e cantando «Surgat Deus» | eno corpo a tornaron
daquel cavaleiro morto, | e vivo o levantaron;
e fezo seu mõesteiro, | u viveu en castidade.
A Virgen Santa Maria | tant’ é de gran piadade…
Porque ajan de seer
– 46 –
Esta é como a omagen de Santa Maria,
que un mouro guardava en sa casa onrradamente,
deitou leite das tetas.
Porque ajan de seer
seus miragres mais sabudos
da Virgen, deles fazer
vai ant’ omees descreudos.
E dest’ avo assi
como vos quero contar
dun mouro, com’ aprendi,
que con ost’ en Ultramargrande foi, segund’ oý,
por crischãos guerrejar
e roubar,
que non eran percebudos.
Porque ajan de seer…
Aquel mouro astragou
as terras u pod’ entrar,
e todo quanto robou
feze-o sigo levar;
e mui ledo sse tornou
a ssa terra, e juntar
foi e dar
os roubos que ouv’ avudos.
Porque ajan de seer…
Daquel aver que partiu
foi en pera ssi fillar
ha omagen que vyu
da Virgen que non á par;
e pois la muito cousyu,
feze-a logo alçar
e guardar
en panos d’ ouro teçudos.
Porque ajan de seer…
E ameude veer
a ya muit’ e catar;
pois fillava-ss’ a dizer
ontre ssi e rezõar
que non podia creer
que Deus quisess’ encarnar
nen tomar
carn’ en moller. «E perdudos
Porque ajan de seer…
Son quantos lo creer van,»
diss’ el, «ca non poss’ osmar
que quisesse tal afan
prender Deus nen ss’ abaxar,
que el que éste tan gran
se foss’ en corp’ ensserrar
nen andar
ontre poboos mudos,
Porque ajan de seer…
Como dizen que andoupera o mundo salvar;
mas se de quant’ el mostrou
foss’ a mi que quer mostrar,
faria-me logo sou
crischão, sen detardar,
e crismar
con estes mouros barvudos.»
Porque ajan de seer…
Adur pod’ esta razon
toda o mour’ encimar,
quand’ à omagen enton
viu duas tetas a par,
de viva carn’ e d’ al non,
que foron logo mãar
e deitar
leite come per canudos.
Porque ajan de seer…
Quand’ esto viu, sen mentir,
começou muit’ a chorar,
e un crerigo vir
fez, que o foi batiçar;
e pois desto, sen falir,
os seus crischãos tornar
fez, e ar
outros bes connosçudos.
Porque ajan de seer…
Virgen Santa Maria,
– 47 –
Esta é como Santa Maria guardou o monge,
que o demo quis espantar por lo fazer perder.
Virgen Santa Maria,
guarda-nos, se te praz,
da gran sabedoria
que eno demo jaz.
Ca ele noit’ e dia | punna de nos meter
per que façamos erro, | porque a Deus perder
ajamo-, lo teu Fillo, | que quis por nos sofrer
na cruz paxon e morte, | que ouvessemos paz.
Virgen Santa Maria…E desto, meus amigos, | vos quer’ ora contar
un miragre fremoso, | de que fix meu cantar,
como Santa Maria | foi un monge guardar
da tentaçon do demo, | a que do ben despraz.
Virgen Santa Maria…
Este mong’ ordado | era, segund’ oý,
muit’, e mui ben sa orden | tia, com’ aprendi;
mas o demo arteiro | o contorvou assy
que o fez na adega | bever do v’ assaz.
Virgen Santa Maria…
Pero beved’ estava | muit’, o monge quis s’ ir
dereit’ aa eigreja; | mas o dem’ a sair
en figura de touro | o foi, polo ferir
con seus cornos merjudos, | ben como touro faz.
Virgen Santa Maria…
Quand’ esto viu o monge, | feramen s’ espantou
e a Santa Maria | mui de rrijo chamou,
que ll’ appareceu log’ e | o tour’ amaçou,
dizendo: «Vai ta via, | muit’ es de mal solaz.»
Virgen Santa Maria…
Pois en figura d’ ome | pareceu-ll’ outra vez,
longu’ e magr’ e veloso | e negro come pez;
mas acorreu-lle logo | a Virgen de bon prez,
dizendo: «Fuge, mao, | mui peor que rapaz.»
Virgen Santa Maria…
Pois entrou na eigreja, | ar pareceu-ll’ enton
o demo en figura | de mui bravo leon;
mas a Virgen mui santa | deu-lle con un baston,
dizendo: «Tol-t’, astroso, | e logo te desfaz.»
Virgen Santa Maria…
Pois que Santa Maria | o seu mong’ acorreu,
como vos ei ja dito, | e ll’o medo tolleu
do demo e do vinno, | con que era sandeu,
disse-ll': «Oy mais te guarda | e non sejas malvaz.»
Virgen Santa Maria…Tanto son da Groriosa
– 48 –
Esta é como Santa Maria tolleu a agua da fonte ao cavaleiro,
en cuja erdade estava, e a deu aos frades de Monssarrad
a que a el queria vender.
Tanto son da Groriosa seus feitos mui piadosos,
que fill’ aos que an muyto e dá aos menguadosos.
E daquest’ un gran miragre fez pouc’ á en Catalonna
a Virgen Santa Maria, que con Jeso-Cristo ponna
que no dia do joyzo possamos ir sen vergonna
ant’ el e que non vaamos u yrán os soberviosos.
Tanto son da Groriosa seus feitos mui piadosos…
Monssarrat éste chamado o logar u é a fonte
saborosa, grand’ e crara, que naç’ encima dun monte,
que era dun cavaleiro; e d’outra parte de fronte
avia un mõesteyro |de monges religiosos.
Tanto son da Groriosa seus feitos mui piadosos…
Mas en aquel mõesteiro ponto d’agua non avia
se non quant’ o cavaleiro da fonte lles dar queria,
por que os monges lle davan sa renta da abadia;
e quando lla non conprian, eran dela perdidosos.
Tanto son da Groriosa seus feitos mui piadosos…
E demais, sobre tod’ esto, el assi os pennorava,
que quanto quer que achasse do mõesteiro fillava;
e porend’ aquel convento en tan gran coita estava,
que non cantavan as oras e andavan mui chorosos.
Tanto son da Groriosa seus feitos mui piadosos…
Os monges, porque sentian a ssa casa mui menguada,
entre ssi acord’ ouveron de lle non daren en nada,
ca tian por sobervia de bever agua conprada;
poren todos na eigreja entraron muit’ omildosos,
Tanto son da Groriosa seus feitos mui piadosos…
Dizend': «Ai Santa Maria, a nossa coyta veede,
e con Deus, o vosso Fillo, que todo pode, põede
que nos dé algun consello, que non moiramos de sede,
veend’ agua conos ollos e seer en desejosos.»
Tanto son da Groriosa | seus feitos mui piadosos…Pois ssa oraçon fezeron, a Sennor de piadade
fez que sse canbiou a fonte ben dentro na sa erdade
dos monges, que ant’ avian da agua gran soidade,
e des alia adeante foron dela avondosos.
Tanto son da Groriosa seus feitos mui piadosos…
Pois que viu o cavaleiro que ssa font’ assi perdera
por prazer da Groriosa, que lla aposto tollera,
deu a erdad’ u estava a fonte ond’ el vendera
a agu’ àquele convento, |onde pois foron viçosos.
Tanto son da Groriosa seus feitos mui piadosos…
Ben com’ aos que van per mar
– 49 –
Esta é de como Santa Maria guiou os romeus,
que yan a sa eigreja a seixon e erraran o camo de noite.
Ben com’ aos que van per mar
a estrela guia,
outrossi aos seus guiar
vai Santa Maria.
Ca ela nos vai demostrar
de como nos guardemos
do demo e de mal obrar,
e en como gãemos
o seu reyno que non á par,
que nos ja perdemos
per don’ Eva, que foi errar
per sa gran folia.
Ben com’ aos que van per mar
a estrela guia,
outrossi aos seus guiar
vai Santa Maria.
E ar acorre-nos aqui
enas mui grandes coitas,
segund’ eu sei ben e oý,
quaes avemos doitas;
ca muitos omees eu vi
e molleres moitas
a que el’ acorreu assi
de noit’ e de dia.Ben com’ aos que van per mar
a estrela guia,
outrossi aos seus guiar
vai Santa Maria.
E, segund’ eu oý dizer,
ha mui gran conpanna
de romeus ar foi guarecer
en ha gran montanna,
en que ss’ ouveran de perder
con coita estranna,
porque lles foi escurecer
e perderon via.
Ben com’ aos que van per mar
a estrela guia,
outrossi aos seus guiar
vai Santa Maria.
E sen aquest’ un med’ atal
enos seus corações
avian mui fero mortal,
ca andavan ladrões
per y fazendo muito mal;
porend’ orações
fezeron todos y sen al,
quis come sabia.
Ben com’ aos que van per mar
a estrela guia,
outrossi aos seus guiar
vai Santa Maria.
E chamand’ a Madre de Deus,
com’ é nosso costume,
que dos graves pecados seus
perdess’ ela queixume;
e logo aqueles romeus
viron mui gran lume
e disseron: «Ai, Sennor, teus
somos todavía.»
Ben com’ aos que van per mar
a estrela guia,
outrossi aos seus guiar
vai Santa Maria.
E en aquel gran lum’ enton
viron ha mui bela
moller de corp’ e de faiçon,
e ben come donzela
lles pareceu; e pero nonsiia en sela,
mas ta na mã’ un baston
que resprandecia.
Ben com’ aos que van per mar
a estrela guia,
outrossi aos seus guiar
vai Santa Maria.
E poi-la donzela chegou,
todas essas montannas
do seu gran lum’ alumou,
e logo as compannas
dereito a Seixon levou
e per muit’ estrannas
terras en salvo os guiou
come quen podia.
Ben com’ aos que van per mar
a estrela guia,
outrossi aos seus guiar
vai Santa Maria.
Non deve null’ ome
– 50 –
Esta é de loor de Santa Maria, que mostra
por que razon encarnou nostro sennor en ela.
Non deve null’ ome desto per ren dultar
que Deus ena Virgen vo carne fillar.
E dultar non deve, por quanto vos direi,
porque, se non foss’ esto, non viramos Rei
que corpos e almas nos julgass’, eu o sei,
como Jeso-Cristo nos verrá joigar.
Non deve null’ ome desto per ren dultar…
Nen d’ outra maneira non viramos Deus,
nen amor con doo nunca dos feitos seus
ouveramos, se el non foss’, amigos meus,
tal que nossos ollos o podessen catar.
Non deve null’ ome desto per ren dultar…
Ca Deus en ssi mesmo ele mingua non á,
nen fame nen sede nen frio nunca ja,
nen door nen coyta; pois quen sse doerádel, nen piadade averá nen pesar?
Non deve null’ ome desto per ren dultar…
E poren dos ceos quis en terra decer
sen seer partido nen menguar seu poder;
e quis ena Virgen por nos carne prender,
e leixou-ss’ encima, demais, por nos matar.
Non deve null’ ome desto per ren dultar…
Onde come a Deus lle devemos amor
e come a Padre e nosso Criador,
e come a ome del coyta e door
avermos de quanto quis por nos endurar.
Non deve null’ ome desto per ren dultar…
E a Santa Virgen, en que ss’ el ensserrou,
de que prendeu carne e por madre fillou,
muit’ amar devemos, ca per ela mostrou
todas estas cousas que vos fui ja contar.
Non deve null’ ome desto per ren dultar…
A Madre de Deus
– 51 –
Esta é como a omage de Santa Maria alçou o gollo
e recebeu o colbe da saeta por guardar o que estava pos ela.
A Madre de Deus
devemos ter mui cara,
porque aos seus
sempre mui ben os ampara.
E desto vos contar quero ha mui gran demostrança
que mostrou Santa Maria en terra d’Orlens en França
al Con de Peiteus,
que un castelo cercara
e come judeus
a gent’ en fillar cuidara.
A Madre de Deus…
Este castel’ aquel conde por al fillar non queria
senon pola gran requeza que eno logar avia;
poren gran poder
de gent’ ali assaracon que combater
o fez, e que o tomara,
A Madre de Deus…
Se non foss’ os do castelo que, pois se viron coitados,
que fillaron a omagen, por seer mais anparados,
da Virgen enton,
Santa Maria, que para
mentes e que non
os seus nunca desanpara.
A Madre de Deus…
E logo sobela porta do castelo a poseron
e, aorando-a, muito chorand’ assi lle disseron:
«Madre do Sennor
do mund’, estrela mui crara,
sei defendedor
de nos, tu, altar e ara
A Madre de Deus
En que o corpo de Cristo foi feito e conssagrado;
e porende te rogamos que daqueste cond’ irado
nos queras guardar,
e sei nossa acitara,
ca nos quer britar
con seus engos que para.»
A Madre de Deus…
Mantenente dos de fora vo log’ un baesteiro
e diss’ a outro da vila, que poseran por porteiro,
que pera guarir
da omagen s’ escudara,
que vess’ abrir
a porta que el serrara.
A Madre de Deus…
O de dentro respos logo que non faria en nada;
e o de fora tan toste ouv’ a baesta armada
e tirou-ll’ assi
que sen dulta o chagara.
Mais, com’ aprendi,
un dos gollos alçara
A Madre de Deus…
A omagen atan alte que chegou preto da teta,
por guarda-lo baesteiro, e feriu-lli a saeta.E ar aprix al,
que o de dentro tirara
en maneira tal
que o de fora matara.
A Madre de Deus…
Esta maravilla viron os de dentr’ e os da oste,
e outrossi fez el Conde; e deceu a terra toste
dun cavalo seu,
en que enton cavalgara,
e come romeu
aprix que dentro entrara.
A Madre de Deus…
E os gollos ficados aorou a magestade,
muito dos ollos chorando, connocendo sa maldade;
e logo mandou
tornar quant’ ali fillara,
e ssa ost’ alçou
que sobr’ a vila deitara.
A Madre de Deus…
Desto a Santa Maria todos loores lle deron
e punnaron d ‘a saeta tirar, mas nunca poderon,
com’ escrit’ achey,
da perna u lla ficara
o que vos dit’ ei
baesteiro que osmara
A Madre de Deus…
Mata-lo outro de dentro que a omagen guardava;
e poren Santa Maria tan gran pesar en mostrava,
que nunca per ren
achei que depois tornara
a perna, mas ten
na como quand’ mudara.
A Madre de Deus…
Mui gran dereit’
– 52 –
Esta é como Santa Maria fez vir las cabras montesas a Montsarrat?
e se leixavan ordennar aos monges cada dia.
Mui gran dereit’ é d’ as bestias obedecer
a Santa Maria, de que Deus quis nacer.E dest’ un miragre, se Deus m’ anpar,
mui fremoso vos quer’ ora contar,
que quiso mui grand’ a Groriosa mostrar;
oyde-mio, se ouçades prazer:
Mui gran dereit’ é d’ as bestias obedecer…
En Monsarrat, de que vos ja contei,
á un’ igreja, per quant’ apres’ ei,
feita no nome da Madre do alto Rei
que quis por nos morte na cruz prender.
Mui gran dereit’ é d’ as bestias obedecer…
Aquel logar a pe dun mont’ está
en que muitas cabras montesas á;
ond’ estrãya maravilla avo ja,
ca foron todas ben juso decer.
Mui gran dereit’ é d’ as bestias obedecer…
Ant’ a eigreja qu’ en un vale jaz,
e ant’ a porta paravan-ss’ en az
e estavan y todas mui quedas en paz,
ta que os monges las yan monger.
Mui gran dereit’ é d’ as bestias obedecer…
E quatr’ anos durou, segund’ oý,
que os monges ouveron pera si
assaz de leite; que cada noite ali
vian as cabras esto fazer.
Mui gran dereit’ é d’ as bestias obedecer…
Ates que un crerizon sandeu
furtou un cabrit’ en e o comeu;
e das cabras depois assi lles conteceu
que nunca mais las poderon aver.
Mui gran dereit’ é d’ as bestias obedecer…
E desta guisa a Madre de Deus
quis governar aqueles monges seus,
por que depois gran romaria de romeus
veron polo miragre saber.
Mui gran dereit’ é d’ as bestias obedecer…Como pod’ a Groriosa
– 53 –
Como Santa Maria guareceu o moço pegureiro que levaron a seixon e lle fez saber o
testamento das escrituras, macar nunca leera.
Como pod’ a Groriosa mui ben enfermos sãar,
assi aos que non saben pode todo saber dar.
E de tal ja end’ avo un miragre que dizer
vos quer’ ora, que a Virgen quis grand’ en Seixon fazer,
dun meno pegureiro, a que os pees arder
começaron daquel fogo que salvaj’ ouço chamar.
Como pod’ a Groriosa mui ben enfermos sãar…
Seu padre del era morto; mas ha pobre moller
sa madr’ era que fiava a lãa mui volonter,
per que ss’ ambos governavan; mas quen m’ascoitar quiser,
direi-ll’ eu de com’ a Virgen quis no meno mostrar.
Como pod’ a Groriosa mui ben enfermos sãar…
Aquel fog’ ao mininno tan feramente coitou
que a per poucas dos pees os dedos non lle queimou;
e a madre mui coitada pera Seixon o levou
e chorando mui de rrijo, o pos ben ant’ o altar.
Como pod’ a Groriosa mui ben enfermos sãar…
Tod’ essa noite vigia tev'; e logo guareceu
o meno en tal guisa que andou ben e correu,
des i foi-sse con ssa madre; mas atal amor colleu
daquel logar ti sãara, que sse quis log’ y tornar.
Como pod’ a Groriosa | mui ben enfermos sãar…
Depois a cabo dun ano lle rogou que o ali
tornass’, e non quis la madre; e ele lle diss’ assi:
«Se non quiserdes, o fogo sei eu que verná a mi
e que vos pes m’averedes eno col’ a soportar.»
Como pod’ a Groriosa mui ben enfermos sãar…
Dizend’ aquest’ o meno, o fog’ en el salto deu,
e travou log’ en sa madre, dizendo: «Ay eu, ay eu!»
E ela o en seu colo fillou, com’ aprendi eu,
e a Seixon de caminn| começou toste d’ andar.
Como pod’ a Groriosa mui ben enfermos sãar…E pois entrou na eigreja, ant’ o altar sen falir
e pos; e log’ o meninno se fillou ben a dormir,
e viu en vijon a Madre de Deus, que o foi guarir,
e seu fillo Jeso-Cristo, a que ela presentar
Como pod’ a Groriosa | mui ben enfermos sãar…
A alma en Parayso foi dele. E alá vyu
que a Virgen a seu Fillo mercee por el pediu
e por todo-los da terra de Seixon, e ben sentiu
que por seu rogo do fogo os quis Deus todos livrar.
Como pod’ a Groriosa mui ben enfermos sãar…
E oyu mais que a Virgen diss’ a Deus esta razon:
«Fillo, esta mia capela que é tan pobr’ en Seixon,
fas tu que seja ben feita.» E el lle respos enton:
«Madr’, eu farei y as gentes vir ben dalend’ o mar
Como pod’ a Groriosa mui ben enfermos sãar…
E de muitas outras terras, que darán aver assaz,
ca todo quanto demandas e queres, todo me praz;
e que eu faça teu rogo, aquest’ en dereito jaz,
ca fillo por bõa madre fazer dev’ o que mandar.»
Como pod’ a Groriosa mui ben enfermos sãar…
Quand’ esto viu o meno no Ceo, foi-lli tal ben
que quant’ al depois viia sol nono preçava ren;
ca o Espirito Santo pos en el atan gran sen
que as Escrituras soube, e latin mui ben falar.
Como pod’ a Groriosa mui ben enfermos sãar…
E quanto no Testamento Vedro e no Novo sé
escrito muy ben sabia, e mui mais, per bõa fe;
e dizia aas gentes: «De Santa Maria é
prazer que esta igreja façades mui ben obrar.
Como pod’ a Groriosa mui ben enfermos sãar…
E por que certos sejades que tod’ est’ e mui mais sei,
mostrade-mi as Escrituras, ca eu as espranarey;
demais, d’ oj’ a trinta dias sabiades que morrerey,
ca a que me mostrou esto me quer consigo levar.»
Como pod’ a Groriosa mui ben enfermos sãar…
Todos quantos est’ oyron | deron graças e loor
aa Virgen groriosa, Madre de Nostro Sennor;
e acharon en verdade quanto diss’ aquel pastor,e começaron tan toste na eigreja de lavrar.
Como pod’ a Groriosa mui ben enfermos sãar…
Toda saude da Santa Rea
– 54 –
Esta é de como Santa Maria guaryu con seu leite
o monge doente que cuidavan que era morto.
Toda saude da Santa Rea
ven, ca ela é nossa meeza.
Ca pero avemos enfermidades
que merecemos per nossas maldades,
atan muitas son as sas piedades,
que sa vertude nos acorr’ aga.
Toda saude da Santa Rea…
Dest’ un miragre me vo emente
que vos direi ora, ay, bõa gente,
que fez a Virgen por un seu sergente,
monge branco com’ estes da Espa.
Toda saude da Santa Rea…
Est’ era sisudo e leterado
e omildoso e ben ordinnado,
e a Santa Maria todo dado,
sen tod’ orgullo e sen louçaa.
Toda saude da Santa Rea…
E tal sabor de a servir avia
que, poi-lo convent’ as oras dizia,
ele fazend’ oraçon remania
en ha capela mui pequena;
Toda saude da Santa Rea…
E dizia prima, terça e sesta
e nõa e vesperas, e tal festa
fazia sempre baixada a testa,
e pois completas e a ledana.
Toda saude da Santa Rea…
E vivend’ en aquesta santidade,ena garganta ouv’ enfermidade
tan maa que, com’ aprix en verdade,
peyor cheirava que a caavra.
Toda saude da Santa Rea…
Ca o rostr’ e a garganta ll’ enchara
e o coiro fendera-ss’ e britara,
de maneira que atal se parara
que non podia trocir a taula.
Toda saude da Santa Rea…
Os frades, que cuidavan que mort’ era,
porque un dia sen fala jouvera,
cada un deles de grado quisera
que o ongessen como convia.
Toda saude da Santa Rea…
E porend’ o capeyron lle deitaron
sobelos ollos, porque ben cuidaron
que era mort’, e torna-lo mandaron
a ourient’ onde o sol via.
Toda saude da Santa Rea…
E u el en tan gran coita jazia
que ja ren non falava nen oya,
vee-lo vo a Virgen Maria,
e con hua toalla que tia
Toda saude da Santa Rea…
Tergeu-ll’ as chagas ond’ el era cho;
e pois tirou a ssa teta do so
santa, con que criou aquel que vo
por nos fillar nossa carne mesqua.
Toda saude da Santa Rea…
E deitou-lle na boca e na cara
do seu leite. E tornou-lla tan crara,
que semellava que todo mudara
como muda penas a andora.
Toda saude da Santa Rea…
E disse-lle: «Por esto vin, irmão,
que ti acorress’ e te fezesse são;
e quando morreres, sei ben certão
que irás u é Santa Catela.»Toda saude da Santa Rea…
Pois esto dit’ ouve, foi-ss’. E mui cedo
se levantou o monge; e gran medo
ouveron os outros, e quedo, quedo
foron tanger ha ssa canpaa,
Toda saude da Santa Rea…
A que logo todos foron juntados
e deste miragre maravillados,
e a Santa Maria muitos dados
loores, a Estrella Madoda.
Toda saude da Santa Rea…
Atant é’ Santa Maria
– 55 –
Esta é como Santa Maria serviu pola monja
que se fora do mõesteyro
e lli criou o fillo que fezera alá andando.
Atant é’ Santa Maria de toda bondade bõa,
que mui d’ anvidos s’ assanna e mui de grado perdõa.
Desto direi un miragre que quis mostrar en Espanna
a Virgen Santa Maria, piadosa e sen sanna,
por ha monja, que fora fillar vida d’ avol manna
fora de seu mõesteiro con un preste de corõa.
Atant é’ Santa Maria de toda bondade bõa,
que mui d’ anvidos s’ assanna e mui de grado perdõa.
Esta dona mais amava d’outra ren Santa Maria,
e porend’ en todo tempo sempre sas oras dizia
mui ben e conpridamente, que en elas non falia
de dizer prima e terça, sesta, vesperas e nõa.
Atant é’ Santa Maria de toda bondade bõa,
que mui d’ anvidos s’ assanna e mui de grado perdõa.
Compretas e madodinnos ben ant’ a ssa majestade.
Mais o demo, que sse paga pouco de virgidade,
fez, como vos eu ja dixe, que sse foi con un abade,
que a por amiga teve un mui gran tenp’ en Lisbõa.
Atant é’ Santa Maria de toda bondade bõa,que mui d’ anvidos s’ assanna e mui de grado perdõa.
Ambos assi esteveron ta que ela foi prennada;
enton o crerig’ astroso leixou-a desanparada,
e ela tornou-sse logo vergonnosa e coitada,
andando senpre de noite, come sse fosse ladrõa.
Atant é’ Santa Maria de toda bondade bõa,
que mui d’ anvidos s’ assanna e mui de grado perdõa.
E foi ao mõesteiro ali onde sse partira,
e falou-ll’ a abadessa, que a nunca mos vira
ben des que do mõesteiro sen ssa lecença sayra,
dizendo: «Por Deus, mia filla, logo aa terça sõa.»
Atant é’ Santa Maria de toda bondade bõa,
que mui d’ anvidos s’ assanna e mui de grado perdõa.
E ela foi fazer logo aquelo que lle mandava;
mas de que a non achavan mos sse maravillava,
e dest’ a Santa Maria chorando loores dava,
dizendo: «Beita eras, dos pecadores padrõa.»
Atant é’ Santa Maria de toda bondade bõa,
que mui d’ anvidos s’ assanna e mui de grado perdõa.
Estas loores e outras a Santa Maria dando
muitas de noit’ e de dia, fois-sse-ll’ o tenpo chegando
que avia d’aver fillo; e enton sse foi chorando
pera a ssa majestade, e como quen sse razõa
Atant é’ Santa Maria de toda bondade bõa,
que mui d’ anvidos s’ assanna e mui de grado perdõa.
Con sennor, assi dizia, chorando mui feramente:
«Mia Sennor, eu a ti venno como moller que se sente
de grand’ erro que á feito; mas, Sennor, venna-ch’ a mente
se che fiz algun serviço, e guarda-me mia pessõa
Atant é’ Santa Maria de toda bondade bõa,
que mui d’ anvidos s’ assanna e mui de grado perdõa.
Que non cáia en vergonna, Sennor, e alma me guarda
que a non lev’ o diablo nen eno inferno arda.
Esto con medo cho peço, ca eu sõo mui covarda
de por nulla ren rogar-te, mas peço-ch’ esto por dõa.»
Atant é’ Santa Maria de toda bondade bõa,
que mui d’ anvidos s’ assanna e mui de grado perdõa.
Quand’ ela est’ ouve dito, chegou a Santa Rea
e ena coita da dona pos logo ssa meezynna,e a un angeo disse: «Tira-ll’ aquel fill’ agynna
do corp’ e criar-llo manda de pan, mais non de borõa.»
Atant é’ Santa Maria de toda bondade bõa,
que mui d’ anvidos s’ assanna e mui de grado perdõa.
Foi-ss’ enton Santa Maria, e a monja ficou sãa;
e cuidou achar seu fillo, mais en seu cuidar foi vãa,
ca o non viu por gran tempo, senon quand’ era ja cãa,
e por el foi mas coitada que por seu fill’ é leõa.
Atant é’ Santa Maria de toda bondade bõa,
que mui d’ anvidos s’ assanna e mui de grado perdõa.
Mais depois assi ll’ avo que, u vesperas dizendo
estavan todas no coro e ben cantand’ e leendo,
viron entrar y un moço mui fremoso correndo,
e cuidaron que fill’ era d’ infançon e d’ infançõa.
Atant é’ Santa Maria de toda bondade bõa,
que mui d’ anvidos s’ assanna e mui de grado perdõa.
E pois entrou eno coro, en mui bõa voz e crara
começou: «Salve Regina», assi como lle mandara
a Virgen Santa Maria que o gran tenpo criara,
que aos que ela ama por ll’ errar non abaldõa.
Atant é’ Santa Maria de toda bondade bõa,
que mui d’ anvidos s’ assanna e mui de grado perdõa.
A monja logo tan toste connoceu que seu fill’ era,
e el que era ssa madre; e a maravilla fera
foi enton ela mui leda poi-ll’ el diss’ onde vera,
dizendo: «Tornar-me quero, e leixade-m’ yr, varõa.»
Atant é’ Santa Maria de toda bondade bõa,
que mui d’ anvidos s’ assanna e mui de grado perdõa.
Mantenent’ aqueste feito soube todo o convento,
que eran y ajuntadas de monjas mui mais ca cento,
e loaron muit’ a Virgen por aqueste cousimento
que fezera, cujos feitos todo o mund’ apregõa.
Atant é’ Santa Maria de toda bondade bõa,
que mui d’ anvidos s’ assanna e mui de grado perdõa.Gran dereit’ é de seer
– 56 –
Esta é como Santa Maria fez nacer as cinco rosas na boca
do monge depos ssa morte, polos cinco salmos que dizia a onrra
das cinco leteras que á no seu nome.
Gran dereit’ é de seer
seu miragre mui fremoso
da Virgen, de que nacer
quis por nos Deus grorioso.
Poren quero retraer
un miragre que oý,
ond’ averedes prazer
oyndo-o outrossi,
per que podedes saber
o gran ben, com’ aprendi,
que a Virgen foi fazer
a un bon religioso.
Gran dereit’ é de seer
seu miragre mui fremoso
da Virgen, de que nacer
quis por nos Deus grorioso.
Este sabia leer
pouco, com’ oý contar,
mas sabia ben querer
a Virgen que non á par;
e poren foi compõer
cinque salmos e juntar,
por en ssa loor crecer,
de que era desejoso.
Gran dereit’ é de seer
seu miragre mui fremoso
da Virgen, de que nacer
quis por nos Deus grorioso.
Dos salmos foi escoller
cinque por esta razon
e de ssu os põer
por cinque letras que son
en Maria, por prender
dela pois tal galardon,
per que podesse veer
o seu Fillo piadoso.
Gran dereit’ é de seer
seu miragre mui fremosoda Virgen, de que nacer
quis por nos Deus grorioso.
Quen catar e revolver
estes salmos, achará
«Magnificat» y jazer,
e «Ad Dominum» y á,
e cabo del «In conver-
tendo» e «Ad te» está,
e pois «Retribue ser-
vo tuo» muit’ omildoso.
Gran dereit’ é de seer
seu miragre mui fremoso
da Virgen, de que nacer
quis por nos Deus grorioso.
Pera ben de Deus aver,
ond’ aquestes, sen falir,
salmos sempr’ ya dizer
cada dia, sen mentir,
ant’ o altar e tender
se todo e repentir
do que fora merecer
quand’ era fol e astroso.
Gran dereit’ é de seer
seu miragre mui fremoso
da Virgen, de que nacer
quis por nos Deus grorioso.
Est’ uso foi manter
mentre no mundo viveu;
mas pois, quand’ ouv’ a morrer,
na boca ll’ apareceu
rosal, que viron ter
cinque rosas, e creceu
porque fora beizer
a Madre do Poderoso.
Gran dereit’ é de seer
seu miragre mui fremoso
da Virgen, de que nacer
quis por nos Deus grorioso.
Mui grandes noit’ e dia
– 57 –
Esta é como Santa Maria fez guareçer os ladrões
que foran tolleitos porque roubaran a dona
e ssa conpanna que yan en romaria a Monsarrat.Mui grandes noit’ e dia
devemos dar porende
nos a Santa Maria
graças, porque defende
os seus de dano
e sen engano
en salvo os guia.
E daquesto queremos
un miragre preçado
dizer, porque sabemos
que será ascuitado
dos que a Virgen santa
aman, porque quebranta
sempr’ aos soberviosos
e os bõas avanta
e dá-les siso
e Parayso
con tod’ alegria.
Mui grandes noit’ e dia
devemos dar porende
nos a Santa Maria
graças, porque defende
os seus de dano
e sen engano
en salvo os guia.
En Monsarrat vertude
fez, que muy longe sõa,
a Virgen, se mi ajude
ela, por ha bõa
dona que na montanna
d’ i muy grand’ e estranna
deçeu a hua fonte
con toda sa companna,
por y jantaren,
des i folgaren
e yren sa via.
Mui grandes noit’ e dia
devemos dar porende
nos a Santa Maria
graças, porque defende
os seus de dano
e sen engano
en salvo os guia.
U seyan comendo
cabo daquela fonte,a eles muy correndo
sayu ben desse monte
Reimund’, un cavaleiro
roubador e guerreiro,
que de quanto tragian
non lles leyxou dinneiro
que non roubasse
e non fillase
con sa compannia.
Mui grandes noit’ e dia
devemos dar porende
nos a Santa Maria
graças, porque defende
os seus de dano
e sen engano
en salvo os guia.
A dona mantenente,
logo que foy roubada,
foi-ss’ ende con sa gente
muy trist’ e muy coitada;
a Monsarrat aginna
chegou essa mesquinna,
dando grandes braados:
«Virgen santa, Reynna,
dá-me vingança,
ca pris viltança
en ta romaria.»
Mui grandes noit’ e dia
devemos dar porende
nos a Santa Maria
graças, porque defende
os seus de dano
e sen engano
en salvo os guia.
E os frades sayron
aas vozes que dava;
e quand’ esto oyron,
o prior cavalgava
corrend’ e foi muy toste,
e passou un recoste
e viu cabo da fonte
de ladrões grand’ hoste
jazer maltreitos,
cegos, contreitos,
que un non s’ ergia.
Mui grandes noit’ e dia
devemos dar porendenos a Santa Maria
graças, porque defende
os seus de dano
e sen engano
en salvo os guia.
Entr’ esses roubadores
viu jazer un vilão
desses mais malfeitores,
ha perna na mão
de galinna, freame
que sacara con fame
enton d’ enpãada,
que so un seu çurame
comer quisera;
mais non podera,
ca Deus non queria.
Mui grandes noit’ e dia
devemos dar porende
nos a Santa Maria
graças, porque defende
os seus de dano
e sen engano
en salvo os guia.
Ca se ll’ atravessara
ben des aquela ora
u a comer cuidara,
que dentro nen afora
non podia saca-la,
nen comer nen passa-la;
demais jazia çego
e ar mudo sen fala
e muy maltreito
por aquel preito,
ca xo mereçia.
Mui grandes noit’ e dia
devemos dar porende
nos a Santa Maria
graças, porque defende
os seus de dano
e sen engano
en salvo os guia.
O prior e seus frades,
pois que assi acharon
treitos por sas maldades
os ladrões, mandaron
que logo d’ i levados
fossen, atravessadosen bestias que trouxeran,
ant’ o altar deitados
que y morressen,
ou guareçessen
se a Deus prazia.
Mui grandes noit’ e dia
devemos dar porende
nos a Santa Maria
graças, porque defende
os seus de dano
e sen engano
en salvo os guia.
E pois que os ladrões
ant’ o altar trouxeron,
por eles orações
e pregairas fezeron.
E log’ ouveron sãos
ollos, pees e mãos;
e porende juraron
que nunca a crischãos
jamais roubassen,
e se quitassen
daquela folia.
Mui grandes noit’ e dia
devemos dar porende
nos a Santa Maria
graças, porque defende
os seus de dano
e sen engano
en salvo os guia.
De muitas guisas nos guarda de mal
– 58 –
Como Santa Maria desviou a monja que se non fosse
con un cavaleiro con que posera de ss’ ir.
De muitas guisas nos guarda de mal
Santa Maria, tan muyt’ é leal.
E dest’ un miragre vos contarei
que Santa Maria fez, com’ eu sei,
da monja, segund’ escrit’ achei,
que d’ amor lle mostrou mui gran sinal.
De muitas guisas nos guarda de malSanta Maria, tan muyt’ é leal.
Esta monja fremosa foi assaz
e tia ben quant’ en regla jaz,
e o que a Santa Maria praz,
esso fazia senpr’ a comunal.
De muitas guisas nos guarda de mal
Santa Maria, tan muyt’ é leal.
Mas lo demo, que dest’ ouve pesar,
andou tanto pola fazer errar
que a troux’ a que ss’ ouve de pagar
dun cavaleiro; e pos preit’ atal
De muitas guisas nos guarda de mal
Santa Maria, tan muyt’ é leal.
Con ele que sse foss’ a como quer,
e que a fillasse pois por moller
e lle déss’ o que ouvesse mester;
e pos de s’ir a el a un curral
De muitas guisas nos guarda de mal
Santa Maria, tan muyt’ é leal.
Do mõesteir'; e y a atendeu.
Mas en tant’ a dona adormeçeu
e viu en vijon, ond’ esterreçeu
con mui gran pavor que ouve mortal.
De muitas guisas nos guarda de mal
Santa Maria, tan muyt’ é leal.
Ca sse viu sobr’ ur poç’ aquela vez,
estreit’ e fond’ e mais negro ca pez,
e o demo, que a trager y fez,
deita-la quis per i no infernal
De muitas guisas nos guarda de mal
Santa Maria, tan muyt’ é leal.
Fogo, u mais de mil vozes oyu
d’ omes e muitos tormentar y viu;
e con med’ a poucas xe lle partiu
o coraçon, e chamou: Sennor, val
De muitas guisas nos guarda de mal
Santa Maria, tan muyt’ é leal.
Santa Maria, que Madr’ es de Deus,
ca sempre punnei en faze-los teusmandamentos, e non cates los meus
pecados, ca o teu ben nunca fal.»
De muitas guisas nos guarda de mal
Santa Maria, tan muyt’ é leal.
Pois esto disse, foi-ll’ aparecer
Santa Maria e mui mal trager,
dizendo-lle: «Venna-ch’ or’ acorrer
o por que me deitast’, e non m’ en cal.»
De muitas guisas nos guarda de mal
Santa Maria, tan muyt’ é leal.
Esto dito, un diaboo a puxou
dentro no poç'; e ela braadou
por Santa Maria, que a sacou
del, a Reynna nobre spirital.
De muitas guisas nos guarda de mal
Santa Maria, tan muyt’ é leal.
Des que a pos fora, disse-ll’ assi:
«Des oge mais non te partas de mi
nen de meu Fillo, e se non, aqui
te tornarei, u non averá al.»
De muitas guisas nos guarda de mal
Santa Maria, tan muyt’ é leal.
Pois passou esto, acordou enton
a monja, tremendo-ll’ o coraçon;
e con espanto daquela vijon
que vira, foi logo a un portal
De muitas guisas nos guarda de mal
Santa Maria, tan muyt’ é leal.
U achou os que fezera vyr
aquele con que posera de ss’ ir,
e disse-lles: «Mal quisera falir
en leixar Deus por ome terral.
De muitas guisas nos guarda de mal
Santa Maria, tan muyt’ é leal.
Mais, se Deus quiser, esto non será,
nen fora daqui non me veerá
ja mais null’ ome; e ide-vos ja,
ca non quer’ os panos neno brial.
De muitas guisas nos guarda de malSanta Maria, tan muyt’ é leal.
Nen mentre viva nunca amador
averei, nen non quer’ eu outr’ amor
senon da Madre de Nostro Sennor,
a Santa Reynna celestial.»
De muitas guisas nos guarda de mal
Santa Maria, tan muyt’ é leal.
Quena Virgen ben servir
– 59 –
Como o crucifisso deu a palmada a onrra de sa madre aa monja de fontebrar
que posera de ss’ ir con seu entendedor.
Quena Virgen ben servir
nunca poderá falir.
E daquesto un gran feito
dun miragre vos direi
que fez mui fremos’ afeito
a Madre do alto Rey,
per com’ eu escrit’ achey,
se me quiserdes oyr.
Quena Virgen ben servir
nunca poderá falir.
Esto foi da donzela
que era en Fontebrar
monja, fremosa e bela,
que a Virgen muit’ amar
sabia, se Deus m’ anpar.
Mais quis da orden sayr
Quena Virgen ben servir
nunca poderá falir.
Con un cavaleir’ aposto
e fremos’ e de bon prez,
e non catou seu dosto,
mais como moller rafez
quisiera ss’ ir dessa vez.
Mais nona quis leixar ir
Quena Virgen ben servir
nunca poderá falir.A Virgen Santa Maria,
a que mui de coraçon
saudava noit’ e dia
cada que sa oraçon
fazia, e log’ enton
ya beyjar, sen mentir,
Quena Virgen ben servir
nunca poderá falir.
Os pees da majestade
e dun crucifiss’ assi,
que y de gran santidade
avia, com’ aprendi.
E pois s’ ergia dali,
ya as portas abrir.
Quena Virgen ben servir
nunca poderá falir.
Da ygreg’, e sancristãa
era, com’ oý dizer,
do logar, e a campãa
se fillava a tanger
por s’ o convento erger
e a sas oras vir.
Quena Virgen ben servir
nunca poderá falir.
Fazend’ assi seu offiço,
mui gran tenp’ aquest’ usou,
ates que o proviço
a fez que se namorou
do cavaleir’, e punnou
de seu talante comprir.
Quena Virgen ben servir
nunca poderá falir.
E porend’ ha vegada
a meya noite s’ ergeu
e, com’ era costumada,
na ygreja se meteu
e à omagen correu
por se dela espedir.
Quena Virgen ben servir
nunca poderá falir.
E ficando os gollos,
disse: «Con graça, Sennor.»Mas chorou logo dos ollos
a Madre do Salvador,
en tal que a pecador
se quisesse repentir.
Quena Virgen ben servir
nunca poderá falir.
Enton s’ ergeu a mesquinna
por s’ ir log’ ante da luz;
mas o crucifiss’ aginna
tirou a mão da cruz
e, com’ ome que aduz,
de rrijo a foi ferir.
Quena Virgen ben servir
nunca poderá falir.
E ben cabo da orella
lle deu orellada tal
que do cravo a semella
teve sempre por sinal,
por que non fezesse mal
nen s’ assi foss’ escarnir.
Quena Virgen ben servir
nunca poderá falir.
Desta guisa come morta
jouve tolleita sen sen,
trões o convent’ a porta
britou; e espantou-s’ en
quand’ ela lles contou quen
a feriu pola partir
Quena Virgen ben servir
nunca poderá falir.
Do grand’ erro que quisera
fazer, mais que non quis Deus
nena sa Madre, que fera
mente quer guarda-los seus,
segun Lucas e Matheus
e os outros escrivir
Quena Virgen ben servir
nunca poderá falir.
Foron. Porend’ o convento
se pararon log’ en az,
u avia mil e çento
donas, todas faz a faz,e cantando ben assaz
est’ a Deus foron graçir.
Quena Virgen ben servir
nunca poderá falir.
Entre Av’ e Eva
– 60 –
Esta é de loor de Santa Maria,
do departimento que á entre Ave e Eva.
Entre Av’ e Eva
gran departiment’ á.
Ca Eva nos tolleu
o Parays’ e Deus,
Ave nos y meteu;
porend’, amigos meus:
Entre Av’ e Eva
gran departiment’ á.
Eva nos foi deitar
do dem’ en sa prijon,
e Ave en sacar;
e por esta razon:
Entre Av’ e Eva
gran departiment’ á.
Eva nos fez perder
amor de Deus e ben,
e pois Ave aver
no-lo fez; e poren:
Entre Av’ e Eva
gran departiment’ á.
Eva nos ensserrou
os çeos sen chave,
e Maria britou
as portas per Ave.
Entre Av’ e Eva
gran departiment’ á.Fol é o que cuida que non poderia
– 61 –
Como Santa Maria guareçeu ao
que xe lle torçera a boca porque descreera en ela.
Fol é o que cuida que non poderia
faze-lo que quisesse Santa Maria.
Dest’ un miragre vos direi que avo
en Seixons, ond’ un livro á todo cho
de miragres ben d’ i, ca d’allur non vo,
que a Madre de Deus mostra noit’ e dia.
Fol é o que cuida que non poderia…
En aquel mõesteir’ á ha çapata
que foi da Virgen por que o mundo cata,
por que diss’ un vilão de gran barata
que aquesto per ren ele non creya.
Fol é o que cuida que non poderia…
Diss’ el: «Ca de o creer non é guisada
cousa; pois que tan gran sazon é passada,
de seer a çapata tan ben guardada
que ja podre non foss’, esto non seria.»
Fol é o que cuida que non poderia…
Esto dizend’ ya per ha carreyra
ele e outros quatro a ha feyra;
e torceu-xe-ll’ a boca en tal maneira
que quen quer que o visse espantar-s-ia.
Fol é o que cuida que non poderia…
E tal door avia que ben cuidava
que ll’ os ollos fora da testa deitava,
e con esta coita logo se tornava
u a çapata era en romaria.
Fol é o que cuida que non poderia…
E logo que chegou deitou-se tendudo
ant’ o altar en terra como perdudo,
repentindo-se de que for’ atrevudo
en sol ousar dizer atan gran folia.
Fol é o que cuida que non poderia…Enton a abadessa do mõesteyro
lle trouxe a çapata por seu fazfeiro
pelo rostro, e tornou-llo tan enteiro
e tan são ben como xo ant’ avia.
Fol é o que cuida que non poderia…
Poi-lo vilão se sentiu ben guarido,
do sennor de que era foi espedido,
e ao mõesteiro logo vido
foi, e dali sergent’ é pois todavia.
Fol é o que cuida que non poderia…
Santa Maria sempr’ os seus ajuda
– 62 –
Como Santa Maria deu fillo a ha bõa dona que deitara en pennor,
e creçera a usura tanto que o non podia quitar.
Santa Maria sempr’ os seus ajuda
e os acorr’ a gran coita sabuda.
A qual acorreu ja ha vegada
a ha dona de França coitada,
que por fazer ben tant’ endevedada
foi que sa erdad’ ouvera perduda.
Santa Maria sempr’ os seus ajuda…
Se non fosse pola Virgen Maria
que a acorreu, todo quant’ avia
perdud’ ouvera; que ja non podia
usura soffrer, tant’ era creçuda.
Santa Maria sempr’ os seus ajuda…
E macar a dona de gran linnage
era, non quiseron dela menage
seus devedores; mais deu-lles en gage
seu fill’, onde foi pois mui repentuda.
Santa Maria sempr’ os seus ajuda…
Ca daquesto pois pres mui gran quebranto,
porque a usura lle creceu atanto
que a non podia pagar por quanto
avia, se d’ al non foss’ acorruda.Santa Maria sempr’ os seus ajuda…
E porque achar non pode consello
nos que fiava, porend’ a conçello
non ousou sayr, mas ao Espello
das Virges foi ben come sisuda.
Santa Maria sempr’ os seus ajuda…
E de coraçon que a acorresse
lle rogou enton, como non perdesse
seu fill’ en prijon, mais que llo rendesse.
E ssa demanda lle foi ben cabuda;
Santa Maria senpr’ os seus ajuda…
Ca ben como se lle ouvesse dito
Santa Maria: «vai, e dar-ch-ey quito
teu fillo do usureiro maldito»,
assi foi ela led’ e atrevuda.
Santa Maria senpr’ os seus ajuda…
E cavalgou logo sen demorança
e foi a seu fillo con esperança,
e viu-o estar u fazian dança
a gente da vila, qu’ esteve muda,
Santa Maria senpr’ os seus ajuda…
Que non disse nada quand’ o chamava:
«ven acá, meu fillo», e poi-lo deitava
depos si na bestia que o levava
per meya a vila, de todos viuda.
Santa Maria sempr’ os seus ajuda…
Que sol non disseron: «Dona, onde ves?»
nen «de que o levas, gran torto nos tes.»
Esto fez a Virgen que ja outros bes
fez e senpre faz, ca dest’ é tuda.
Santa Maria sempr’ os seus ajuda…
Quen ben serv’ a Madre
– 63 –
Como Santa Maria sacou de vergonna a un cavaleiro
que ouver’ a seer ena lide en Sant’ Estevan de Gormaz,
ve que non pod’ y seer polas suas tres missas que oyu.Quen ben serv’ a Madre do que quis mor[r]er
por nos, nunca pod’ en vergonna caer.
Dest’ un gran miragre vos quero contar
que Santa Maria fez, se Deus m’anpar,
por hun cavaleiro a que foi guardar
de mui gran vergonna que cuidou prender.
Quen ben serv’ a Madre do que quis morrer…
Este cavaleiro, per quant’ aprendi,
franqu’ e ardid’ era, que bes ali
u ele morava nen redor dessi
d’armas non podian outro tal saber.
Quen ben serv’ a Madre do que quis morrer…
E de bõos costumes avia assaz
e nunca con mouros quiso aver paz;
porend’ en Sant’ Estevão de Gormaz
entrou, quand’ Almançor a cuidou aver,
Quen ben serv’ a Madre do que quis morrer…
Con el conde don Garcia, que enton
tya o logar en aquela sazon,
que era bon om’ e d’atal coraçon
que aos mouros se fazia temer.
Quen ben serv’ a Madre do que quis morrer…
Este conde de Castela foi sennor
e ouve gran guerra con rei Almançor,
que Sant’ Estevão tod’ a derredor
lle vo çercar, cuidando-lla toller.
Quen ben serv’ a Madre do que quis morrer…
Mais el conde defendia-sse mui ben,
ca era ardido e de mui bon sen;
e poren do seu non lle leixava ren,
mais ya-os mui de rrijo cometer.
Quen ben serv’ a Madre do que quis morrer…
Mais o cavaleiro de que vos faley
tanto fez y d’armas, per quant’ end’ eu sei,
que non ouv’ y lide nen mui bon torney
u se non fezesse por bõo ter.
Quen ben serv’ a Madre do que quis morrer…E avo-ll’ un dia que quis sayr
con el conde por na hoste ir ferir
dos mouros; mais ante foi missa oir,
como cada dia soya fazer.
Quen ben serv’ a Madre do que quis morrer…
Pois foi na ygreja, ben se repentiu
dos seus pecados e a missa oyu
de Santa Maria, que ren non faliu,
e outras duas que y foron dizer,
Quen ben serv’ a Madre do que quis morrer…
Que da Reynna eran espirital.
Mais un seu escudeiro o trouxe mal
dizendo: «Quen en tal torneyo non sal
com’ aqueste, nunca dev’ apareçer.»
Quen ben serv’ a Madre do que quis morrer…
Por nulla ren que lle dissess’ aquel seu
escudeiro, ele nulla ren non deu,
mais a Santa Maria diz: «Sõo teu,
e tol-me vergonna, ca ás en poder.»
Quen ben serv’ a Madre do que quis morrer…
As missas oydas, logo cavalgou
e ena carreira o conde achou,
que ll’ o braço destro no colo deitou
dizend': «En bon ponto vos fui connocer.
Quen ben serv’ a Madre do que quis morrer…
Ca se vos non fossedes, juro par Deus
que vençudos foramos eu e os meus;
mais tantos matastes vos dos mouros seus
del rei Almançor, que ss’ ouv’ a recreer.
Quen ben serv’ a Madre do que quis morrer…
E tanto fezestes por gãardes prez,
que ja cavaleiro nunca tanto fez
nen soffreu en armas com’ aquesta vez
soffrer fostes vos polos mouros vençer.
Quen ben serv’ a Madre do que quis morrer…
Mas rogo-vos, porque vos é mui mester,
que de vossas chagas pensedes, senner;e eu ey un meje dos de Monpisler
que vos pode çedo delas guareçer.»
Quen ben serv’ a Madre do que quis morrer…
Disse-ll’ est’ el conde, e mui mais ca tres
lle disseron aquesta razon medes;
e el deles todos tal vergonna pres
que con vergonna se cuidou ir perder.
Quen ben serv’ a Madre do que quis morrer…
Mais pois que sas armas viu e couseçeu
que feridas eran, logo connosçeu
que miragre fora, ca ben entendeu
que d’outra guisa non podia seer.
Quen ben serv’ a Madre do que quis morrer…
Pois est’ entendudo ouve, ben foi fis
que Santa Maria leixa-lo non quis
caer en vergonna; e maravidis
e outras offrendas lle foi offreçer.
Quen ben serv’ a Madre do que quis morrer
Quen mui ben quiser
– 64 –
Como a moller que o marido leixara en comenda a Santa Maria non podo a çapata que lle
dera seu entendedor meter no pee nen descalça-la.
Quen mui ben quiser o que ama guardar,
a Santa Maria o dev’ a encomendar.
E dest’ un miragre, de que fiz cobras e son,
vos direi mui grande, que mostrou en Aragon
Santa Maria, que a moller dun infançon
guardou de tal guisa, por que non podess’ errar.
Quen mui ben quiser o que ama guardar…
Esta dona, per quant’ eu dela oý dizer,
aposta e ninna foi, e de bon parecer;
e por aquesto a foi o infançon prender
por moller, e foi-a pera sa casa levar.
Quen mui ben quiser o que ama guardar…Aquel infançon un mui gran tenp’ assi morou
con aquela dona; mais pois s’ ir dali cuidou
por ha carta de seu sennor que lle chegou,
que avia guerra e que o foss’ ajudar.
Quen mui ben quiser o que ama guardar…
Ante que movesse, diss-ll’ assi sa moller:
«Sennor, pois vos ides, fazede, se vos prouguer,
que m’ encomendedes a alguen, ca m’ é mester
que me guarde e que me sábia ben consellar.»
Quen mui ben quiser o que ama guardar…
E o infançon lle respondeu enton assi:
«Muito me praz ora daquesto que vos oý;
mais ena ygreja mannãa seremos y,
e enton vos direi a quen vos cuid’ a leixar.»
Quen mui ben quiser o que ama guardar…
Outro dia foron ambos a missa oyr,
e pois foi dita, u se lle quis el espedir,
chorand’ enton ela lle começou a pedir
que lle désse guarda por que ouvess’ a catar.
Quen mui ben quiser o que ama guardar…
E ar ele, chorando muito dos ollos seus,
mostrou-ll’ a omagen da Virgen, Madre de Deus,
e disse-ll': «Amiga, nunca os pecados meus
sejan perdõados, se vos a outri vou dar
Quen mui ben quiser o que ama guardar…
Senon a esta, que é Sennor Espirital,
que vos pode ben guardar de posfaz e de mal;
e porende a ela rog’ eu, que pod’ e val,
que mi vos guarde e leix’ a min cedo tornar.»
Quen mui ben quiser o que ama guardar…
Foi-ss’ o cavaleiro logo dali. Mas, que fez
o diabr’ arteiro por lle toller seu bon prez
a aquela dona? Tant’ andou daquela vez
que un cavaleiro fezo dela namorar.
Quen mui ben quiser o que ama guardar…
E con seus amores a poucas tornou sandeu;
e porend’ ha sa covilleira cometeu
que lle fosse bõa, e tanto lle prometeuque por força fez que fosse con ela falar.
Quen mui ben quiser o que ama guardar…
E disse-ll’ assi: «Ide falar con mia sennor
e dizede-lle como moiro por seu amor;
e macar vejades que lle desto grave for,
nona leixedes vos poren muito d’ aficar.»
Quen mui ben quiser o que ama guardar…
A moller respos: «Aquesto de grado farei,
e que a ajades quant’ eu poder punnarei;
mas de vossas dõas me dad’, e eu llas darei,
e quiçay per esto a poderei enganar.»
Quen mui ben quiser o que ama guardar…
Diss’ o cavaleir': «Esto farei de bon talan.»
Log’ as çapatas lle deu de bon cordovan;
mais a dona a trouxe peor que a un can
e disse que per ren non llas queria fillar.
Quen mui ben quiser o que ama guardar…
Mais aquela vella, com’ era moller mui vil
e d’ alcayotaria sabedor e sotil,
por que a dona as çapatas fillasse, mil
razões lle disse, trões que llas fez tomar.
Quen mui ben quiser o que ama guardar…
Mais a mesquinna, que cuidava que era ben,
fillou logo as çapatas, e fez y mal sen;
ca u quis calça-la ha delas, ja per ren
fazer nono pode, nena do pee sacar.
Quen mui ben quiser o que ama guardar…
E assi esteve un ano e ben un mes,
que a çapata ao pee assi se ll’ apres
que, macar de toller-lla provaron dous nen tres,
nunca lla poderon daquel pee descalçar.
Quen mui ben quiser o que ama guardar…
E depos aquest’ a poucos dias recodiu
seu marid’ a ela, e tan fremosa a viu
que a logo quis; mas ela non llo consentiu
ata que todo seu feito ll’ ouve a contar.
Quen mui ben quiser o que ama guardar…O cavaleiro disse: «Dona, desto me praz,
e sobr’ esto nunca averemos senon paz,
ca sei que Santa Mari’, en que todo ben jaz,
vos guardou.» E a çapata lle foi en tirar.
Quen mui ben quiser o que ama guardar…
A creer devemos que todo pecado
– 65 –
Como Santa Maria fez soltar o ome
que andara gran tempo escomungado.
A creer devemos que todo pecado
Deus pola sa Madr’ averá perdõado.
Porend’ un miragre vos direi mui grande
que Santa Maria fez; e ela mande
que mostra-lo possa per mi e non ande
demandand’ a outre que m’en dé recado.
A creer devemos que todo pecado…
Poren direi com’ un clerig’ aldeão,
de mui santa vida e mui bon crischão,
ouv’ un seu feegres sobervi’ e loução,
que nunca queria fazer seu mandado.
A creer devemos que todo pecado…
E o ome bõo sempre lle rogava
que sse corregesse e o castigava;
mais aquel vilão poren ren non dava,
assi o tragia o dem’ enganado.
A creer devemos que todo pecado…
Pois que o preste viu que mõestamento
non lle valia ren ha vez nen çento,
escomungou-o enton por escarmento,
cuidando que fosse per i castigado.
A creer devemos que todo pecado…
Mais el por aquesto non deu nemigalla
nen preçou sa escomoyon ha palla.
Entanto o preste morreu, e sen falla
ficou o vilão del escomungado.A creer devemos que todo pecado…
E durou depois muit’ en esta maldade,
ata que caeu en grand’ enfermidade
que lle fez canbiar aquela voontade,
e do que fezera sentiu-se culpado.
A creer devemos que todo pecado…
E quis comungar e fillar pedença,
mais non lla quiseron dar pola sentença
en que el jazia por sa descreença,
mais mandaron-lle que foss’ a seu prelado.
A creer devemos que todo pecado…
E logo que podo foi a el correndo
e seu mal le disso, chorand’ e gemendo;
e ele lle disse, per quant’ eu entendo:
«Vai-te ao Papa, ca muit’ ás errado.»
A creer devemos que todo pecado…
El, quand’ est’ oyu, ouv’ alegria fera
e foi log’ a Roma u o Papa era
e disso-ll’ aquelo sobre que vera.
El mandou-o livrar a un seu privado,
A creer devemos que todo pecado…
Que lle disse, se livre seer queria,
que lle déss’ algo, se non nono seria.
El dar non llo pode, ca o non tragia,
e poren foy-sse mui trist’ e mui coitado.
A creer devemos que todo pecado…
E pensou que sempr’ assi ja mais andasse
ata que algun bon crischão achasse
que lle nono pediss’ e que o consellasse
como saysse daquel mao estado.
A creer devemos que todo pecado…
Atan muit’ andou per terras e per mares,
soffrendo traballos muitos e pesares,
buscando ermidas e santos logares
u achasse tal om’. E tant’ ouv’ andado
A creer devemos que todo pecado…Que achou un ome mui de santa vida
na Montanna Negra, en ha ermida;
e pois sa fazenda toda ouv’ oyda,
ouve do cativo gran doo ficado,
A creer devemos que todo pecado…
E disse-ll': «Amigo, se me tu creveres
e desta ta coita bon consello queres,
vay Alexandria, e se o fezeres,
dar-ch-á y consello un fol trosquiado.»
A creer devemos que todo pecado…
Quand’ aquest’ oyu aquel ome cativo,
quiser’ enton seer mais morto ca vivo;
e semellou-lle consello muit’ esquivo,
e teve-ss’ enton ja por desasperado.
A creer devemos que todo pecado…
E diss': «Aquesto semella-me trebello,
que poi-lo Papa nen todo seu conçello
en este feito non me deron consello,
como mio dará o que é fol provado?»
A creer devemos que todo pecado…
E o ermitan lle diss’ enton: «Sandeçe
non á en aquel se non quanto pareçe
aas gentes, e tod’ aquest’ el padeçe
por lle seer de Deus pois galardõado.»
A creer devemos que todo pecado…
E o ome disse: «Pero eu fezesse
esto, non cuido que mio ele crevesse
se ll’ ant’ alga vossa carta non désse
per que fosse del creud’ e ascuitado.»
A creer devemos que todo pecado…
E o ermitan deu-lle sa carta logo
que lle levasse, e disse-ll': «Eu te rogo
que lla leves, e se en este meogo
morreres, morrerás de Deus perdõado.»
A creer devemos que todo pecado…
Foi-s’ o om’ e punnou de chegar mui çedo
a Alexandria, que come Toledo
é grand’ ou mayor; mais ya con gran medode non aver ali seu preit’ ençimado.
A creer devemos que todo pecado…
E morou ena vila ben quinze dias,
buscand’ o fol per carreiras e per vias;
e poi-lo non achou, disso: «A Messias
poss’ eu aver ante que aquest’ achado.»
A creer devemos que todo pecado…
Esto dizendo, viu vir muita gente
escarneçend’ un ome mui feramente,
mui magr’ e roto e de fol contenente,
e diss': «Aquest’ é o que tant’ ei buscado.
A creer devemos que todo pecado…
Pero se aquest’ é fol, pela ventura,
aguarda-lo-ei tena noit’ escura;
ca se el non é ben louco de natura,
algur irá long’ albergar apartado.»
A creer devemos que todo pecado…
Dizend’ aquesto, foi-ss’ a noite chegando,
e o sandeu foi-sse da gent’ esfurtando,
e el depos el, sempre o aguardando,
ata que o viu mui longe do poblado,
A creer devemos que todo pecado…
U entrava en ha eigreja vedra,
mui ben feita tod’ a boveda de pedra,
pero con velleçe ja cuberta d’edra,
que fora d’ antigo lugar muit’ onrrado.
A creer devemos que todo pecado…
Pois aquel fol na ygreja foi metudo,
non vos semellaria fol, mais sisudo;
ca se deitou log’ ant’ o altar tendudo,
chorando muito com’ avia usado.
A creer devemos que todo pecado…
E des i ergeu-s’ e como quen ss’aparta
tomou dun pan d’ orjo quant’ é ha quarta
polo comer, mais o ome deu-ll’ a carta
ante que huviasse comer nen bocado.
A creer devemos que todo pecado…E pois que a carta ouve ben leuda
e ouv’ a razon dela ben entenduda,
disse-lle chorand': «Eu vos farei ajuda,
e seed’ esta noit’ aqui albergado.
A creer devemos que todo pecado…
E dormid’ agora, pois canssad’ andades;
mais pois que for noite, nada non dormiades
nen vos espantedes por ren que vejades,
mais jazed’ en este lugar mui calado.»
A creer devemos que todo pecado…
E fez-lle sa cama ben entre dous cantos;
e a mea noite aque-vo-los santos
con Santa Maria, e chegaron tantos
que todo o lugar foi alumado.
A creer devemos que todo pecado…
Os angeos Santa Maria fillaron
e ena çima do altar a sentaron
e os madudinnos todos ben cantaron,
e o fol cantava con eles de grado.
A creer devemos que todo pecado…
E pois que os ouveron todos ben ditos
de coraçon, ca non per outros escritos,
o fol chamou o outr’, e ‘n gollos fitos
vo ant’ a Virgen muit’ envergonnado.
A creer devemos que todo pecado…
E diss’ o fol: «Sennor santa piadosa,
est’ om’ en sentença jaz mui perigoosa;
mays tu que es mui misericordiosa,
solta-ll’ este laço en que jaz liado.»
A creer devemos que todo pecado…
Respos a Virgen con paravoas doces:
«Vay ora mui quedo e non t’ alvoroçes;
e o que t’ escomungou, se o connoçes,
chama-o ante mi, e serás soltado.»
A creer devemos que todo pecado…
Levantou-ss’ o ome, e con el o louco,
e catou-os todos; mais tardou mui poucoque achou o preste, que non era rouco
de cantar, pero muit’ avia cantado.
A creer devemos que todo pecado…
Des i ant’ a Virgen todos tres veron
e de como fora o feito disseron;
e ela disse, pois que llo dit’ ouveron:
«Soltade-o, preste, pois sodes vingado.»
A creer devemos que todo pecado…
Foi-ss’ enton a Virgen pois esto foi feito;
e o fol ao outro moveu tal preito
que sse foss’, e teve-ss’ end’ el por maltreito
e disse: «Sol de m’ ir non será pensado,
A creer devemos que todo pecado…
Nen que vos eu leixe, assi Deus m’ ajude,
cá, pois que m’ a Virgen mostrou tal vertude
por vos que mia alma cobrou ja saude
e o ben de Deus de que era deitado.»
A creer devemos que todo pecado…
O fol diss’ enton: «Pois que ficar queredes,
toda mia fazenda ora saberedes:
non soon louco, nen vos nono cuidedes,
pero ando nuu e mui mal parado.
A creer devemos que todo pecado…
Ca esta terra foi de meu poderio,
e meu linnage a mantev’ a gran brio;
e morreron todos, e o sennorio
me ficou end’ a mi, e fui rei alçado.
A creer devemos que todo pecado…
E macar vos paresc’ ora tan astroso,
muito fui loução, apost’ e fremoso,
ardid’ e grãado, ric’ e poderoso,
e de bõas mannas e ben costumado.
A creer devemos que todo pecado…
E seend’ assi sennor de muitas gentes,
vi morrer meu padr’ e todos meus parentes;
e en mia fazenda enton parei mentes
e daqueste mundo fuy log’ enfadado.A creer devemos que todo pecado…
Enton cuidei logo como me partisse
daquesta terra que neun non me visse,
e que como fol entr’ as gentes guarisse
per que fosse do mundo mais despreçado.
A creer devemos que todo pecado…
E por razon tive que en esta terra
dos meus que soffresse desonrra e guerra
por amor de Deus, que aos seus non erra
e polos salvar quis seer marteirado.
A creer devemos que todo pecado…
Aynda vos direi mais de mia fazenda:
d’ oj’ a quinze dias serei sen contenda
no Parayso, e dou-vos por comenda
que ata enton sol non seja falado.»
A creer devemos que todo pecado…
Assi esteveron, que non se partiron,
ambos de su, e cada noite viron
a Santa Maria; e pois se conpriron
estes quinze dias, o fol foi passado.
A creer devemos que todo pecado…
E Santa Maria, a que el servira
porque sse do ben deste mundo partira,
levou del a alma, ca des que a vira,
en a servir fora todo seu cuidado.
A creer devemos que todo pecado…
E pois que foy morto, quis Deus que soubessen
sa mort’ os da vila e logo vessen
sobr’ el fazer doo e ll’ onrra fezessen
com’ a seu sennor natural e amado,
A creer devemos que todo pecado…
Que os avia mui gran tenp’ enganados,
e que o perderan pelos seus pecados;
mais Deus por el logo miragres mostrados
ouve, por que fosse pois santo chamado.
A creer devemos que todo pecado…
E gran doo fez por el seu companneiro,e quant’ el viveu foi senpr’ ali senlleiro,
guardand’ o sepulcro; mais Deus verdadeiro
levó-o consigu’, e el seja loado. Amen.
A creer devemos que todo pecado…
Quantos en Santa Maria
– 66 –
Como Santa Maria fez a un bispo cantar missa e deu-ll’a vestimenta con que a dissesse, e
leixou-lla quando se foi.
Quantos en Santa Maria
esperança an,
ben se porrá sa fazenda.
Os que m’ oen cada dia
e que m’ oyrán,
de grado lles contaria
miragre mui gran
dun bon bispo que avia
en Alverna, tan
santo que viu sen contenda,
Quantos en Santa Maria…
Na capela u jazia,
a do Bon Talan.
Vo con gran conpannia
desses que están
ante Deus e todavia
por nos rogarán
que el de mal nos defenda.
Quantos en Santa Maria…
E a seu destro tragia
sigo San Johan,
que ll’ enton assi dizia
«Quaes cantarán
a missa que converria,
ou quaes dirán
toda a outra leenda?
Quantos en Santa Maria…
E dizede, quen seria
vosso capelan?»
E ela lle respondia:
«O bispo que man
aqui, que sempre perfia
fillou e affanpor mi en esta prebenda.»
Quantos en Santa Maria…
E logo pera el ya
e diss’ ao san-
t’ om': «Aquesta missa di-a,
e responderán
esta santa crerizia,
que ben saberán
responder-ti sen emenda.»
Quantos en Santa Maria…
O bispo, quand’ est’ oya,
logo manaman
as vestimentas pedia;
e taes llas dan
que ome non poderia
preça-las de pran
nen a conpra nen a venda.
Quantos en Santa Maria…
E pois que se revestia,
come sancristan
San Pedr’ o sino tangia,
e os outros van
cantand’, e el beizia
o vinn’ e o pan
como a lee comenda.
Quantos en Santa Maria…
E pois a missa conpria
ben sen adaman,
diss’ a Virgen: «Eu ir-m-ia,
e todos yr-ss-an;
mais o que ti eu dad’ avia
nono levarán,
pois to dey por offerenda.»
Quantos en Santa Maria…
A Reynna groriosa
– 67 –
Como Santa Maria fez connoçer ao ome bõo
que tragia o demo consigo por servente;
e quisera-o matar, senon pola oraçon que dizia.
A Reynna groriosa tant’ é de gran santidade,
que con esto nos defende do dem’ e da sa maldade.E de tal razon com’ esta | un miragre contar quero
que fezo Santa Maria, | aposto e grand’ e fero,
que non foi feito tan grande | ben des lo tempo de Nero,
que emperador de Roma | foi, daquela gran çidade.
A Reynna gloriosa | tant’ é de gran santidade…
Ond’ avo que un ome | mui poderos’ e loução,
sisud’ e fazedor d’ algo, | mais tant’ era bon crischão,
que tod’ ele por Deus dava | quanto collia en mão,
ca de todas outras cousas | mays amava caridade.
A Reynna gloriosa | tant’ é de gran santidade…
E por mellor fazer esto | que muit’ ele cobiiçava,
un espital fezo fora | da vila u el morava,
en que pan e vinn’ e carne | e pescad’ a todos dava,
e leitos en que jouvessen | en yvern’ e en estade.
A Reynna gloriosa | tant’ é de gran santidade…
E como quen á gran coita | de compri-lo que deseja,
ele mançebos collia | ben mandados, sen peleja,
que aos pobres servissen; | mais o demo con enveja
meteu-s’ en un corpo morto | d’ome de mui gran beldade,
A Reynna gloriosa | tant’ é de gran santidade…
E vo pera el logo | manss’ e en bon contenente,
e disse: «Sennor, querede | que seja vosso sergente,
e o serviço dos pobres | vos farei de bõa mente,
pois vejo que vos queredes | e fazedes y bondade;
A Reynna gloriosa | tant’ é de gran santidade…
E ssequer o meu serviço | averedes en dõado.»
Quando ll’ om’ oyu aquesto | dizer, foy en muy pagado;
e demais viu-o fremoso, | apost’ e ben razõado,
e cuidou que non andava | senon con gran lealdade.
A Reynna gloriosa | tant’ é de gran santidade…
En esta guisa o demo | cho de mal e arteiro
fez tanto que o bon ome | o fillou por escudeiro;
e en todos seus serviços | a el achava primeiro,
dizendo-lle: «Que queredes, | sennor? A min o mandade.»
A Reynna gloriosa | tant’ é de gran santidade…
Tanto lle soub’ o diablo | fazer con que lle prouguesse,
que nunca ll’ ele dizia | cousa que el non crevesse;
demais non avia ome | que o atan ben soubesseservir sempr’ en todas cousas | segundo sa voontade.
A Reynna gloriosa | tant’ é de gran santidade…
E porende lle fazia | amude que caçasse
enas montannas mui fortes, | e eno mar que pescasse;
e muitas artes buscava | per que o algur matasse,
per que ouvess’ el a alma, | e outr’ ouvess’ a erdade.
A Reynna gloriosa | tant’ é de gran santidade…
En tod’ est’ o ome bõo | per ren mentes non metia,
e poren de bõa mente | u ll’ el consellava ya;
mais quando se levantava, | ha oraçon dizia
da Virgen mui groriosa, | Reynna de piedade.
A Reynna gloriosa | tant’ é de gran santidade…
E por aquest’ aquel demo | que ll’ andava por vassalo
neun poder non avia | per nulla ren de mata-lo;
e pero dia nen noite | non quedava de tenta-lo,
macar lle prol non avia, | por mostrar sa crueldade.
A Reynna gloriosa | tant’ é de gran santidade…
Desta guisa o bon ome, | que de santidade cho
era, viveu mui gran tempo, | trões que un bisp’ y vo
que foi sacar ao demo | logo as linnas do so,
como vos contarei ora; | e por Deus, ben m’ ascuitade:
A Reynna gloriosa | tant’ é de gran santidade…
Aquel bispo era ome | sant’ e de mui bõa vida,
e mui mais religioso | que sse morass’ en ermida;
e por aquesto o demo | tanto temeu sa vida,
que disse que non podia | servir por enfermidade.
A Reynna gloriosa | tant’ é de gran santidade…
Ond’ avo que un dia | ambos jantando siian
e que todo-los sergentes, | foras aquele, servian;
preguntou-lles o bon ome | u era; eles dizian
que y servir non vera | con mingua de sãydade.
A Reynna gloriosa | tant’ é de gran santidade…
Quand’ aquest’ oyu o bispo, | preguntou-lle que om’ era.
E ele lle contou todo, | de com’ a ele vera
e como lle lealmente | sempre serviço fereza.
Diss’ o bispo: «Venna logo, | ca de veer-l’ ei soydade.»
A Reynna gloriosa, | tant’ é de gran santidade…Enton aquel ome bõo | enviou por el correndo.
Quand’ esto soub’ o diabo, | andou muito revolvendo,
mais pero na çima vo | ant’ eles todo tremendo;
e poi-lo catou o bispo, | connoçeu sa falsidade.
A Reynna gloriosa | tant’ é de gran santidade…
E diss’ ao ome bõo: | «Deus vos ama, ben sabiades,
que vos quis guardar do demo | falss’ e de sas falsidades;
e eu vos mostrarei ora | com’ est’ om’ en que fiades
é demo sen nulla dulta, | mais un pouco vos calade.
A Reynna gloriosa | tant’ é de gran santidade…
E enton diss’ ao demo: | «Di-me toda ta fazenda,
por que aquesta companna | todo teu feito aprenda;
e eu te conjur’ e mando | que a digas sen contenda,
per poder de Jesu-Cristo, | que é Deus en Tridade.»
A Reynna gloriosa | tant’ é de gran santidade…
Enton começon o demo | a contar de com’ entrara
en corpo dun ome morto, | con que enganar cuidara
a aquel con que andava, | a que sen dulta matara,
se a oraçon non fosse | da Madre de caridade:
A Reynna gloriosa | tant’ é de gran santidade…
«Quand’ el aquesta dizia, | sol non era eu ousado
de lle fazer mal niu.» | E pois est’ ouve contado,
leixou caer aquel corpo | en que era enserrado,
e esvãeçeu ant’ eles, | como x’ era vãydade.
A Reynna gloriosa | tant’ é de gran santidade…
A Groriosa grandes faz
– 68 –
Como Santa Maria avo as duas conbooças que se querian mal.
A Groriosa grandes faz
miragres por dar a nos paz.
E dest’ un miragre direi
fremoso, que escrit’ achei,
que fez a Madre do gran Rei,
en que toda mesura jaz,A Groriosa grandes faz…
Pola moller dun mercador
que, porque seu marid’ amor
avia con outra, sabor
dele perdia e solaz.
A Groriosa grandes faz…
E por esto queria mal
a ssa combooça mortal;
e Santa Maria sen al
rogava que lle déss’ assaz
A Groriosa grandes faz…
Coita e mal, por que perder
lle fazia o gran prazer
que seu marido lle fazer
soya na vila d’ Arraz.
A Groriosa grandes faz…
E pois fez esta oraçon,
adormeçeu-sse log’ enton;
e dormindo viu en vijon
Santa Maria con grand’ az
A Groriosa grandes faz…
D’ angeos, que lle diss’ assi:
«A ta oraçon ben oý;
mais pero non conven a mi
fazer crueza, nen me praz.
A Groriosa grandes faz…
Demais, aquela vay ficar
os gollos ant’ o altar
meu e çen vezes saudar
me, põend’ en terra sa faz.»
A Groriosa grandes faz…
Tan tost’ aquela s’ espertou
e fois-ss'; e na rua topou
cona outra, que sse deitou
ant’ ela e disse: «Malvaz
A Groriosa grandes faz…
Demo foi, chus negro ca pez,que m’ este torto fazer fez
contra vos; mas ja outra vez
nono farei, pois vos despraz.»
A Groriosa grandes faz…
Assi a Virgen avir
fez estas duas, sen falir,
que x’ ant’ avian, sen mentir,
denteira come con agraz.
A Groriosa grandes faz…
Santa Maria os enfermos sãa
– 69 –
Como Santa Maria fez oyr e falar
o que era sordo e mudo, en Toledo.
Santa Maria os enfermos sãa
e os sãos tira de via vãa.
Dest’ un miragre quero contar ora,
que dos outros non deve seer fora,
que Santa Maria, que por nos ora,
grande fez na cidade toledãa,
Santa Maria os enfermos sãa…
Seend’ y o Emperador d’ Espanna
e d’ omes onrrados gran conpanna
con el, e cavalaria tamanna
que dentro non cabian ne-na chãa.
Santa Maria os enfermos sãa…
Ali enton un monje foi vudo
que del Cond don Ponç’ era connoçudo,
e troux’ un seu yrmão sord’ e mudo
que chamavan Pedro de Solarãa.
Santa Maria os enfermos sãa…
Aqueste non falava nen oya,
mais per sinas todo ben entendia
o que lle mandavan, e o fazia,
ca non vos avia el outr’ açãa.
Santa Maria os enfermos sãa…E pero non oya nen falava,
en Santa Maria muito fiava,
e chorand’ e mugindo lle rogava
que o sãasse. E ha mannãa
Santa Maria os enfermos sãa…
Ll’ aveo que foi perant’ a ygreja
e viu dentro claridade sobeja,
e entre ssi disse: «Se Deus me veja,
esta claridade non é humãa.»
Santa Maria os enfermos sãa…
Pois isto viu un ome mui fremoso,
vestido ben come religioso,
que no levar non foi mui preguiçoso
cab’ o altar u tangen-na canpãa
Santa Maria os enfermos sãa…
Do Corpus Domini. E viu estando
un om’ ant’ o altar, ben como quando
está o que diz missa consagrando
a hostia a costume romãa.
Santa Maria os enfermos sãa…
E a destro viu estar da capela
de gran fremosura ha donzela,
que de faiçon e de coor mais bela
era que non ést’ a nev’ e a grãa,
Santa Maria os enfermos sãa…
Que lle fezo sinas que sse chegasse
ant’ o preste e que ss’ agollasse;
e ao preste fez que o catasse
a Virgen piedosa e louçãa,
Santa Maria os enfermos sãa…
Que lle meteu o dedo na orella
e tirou-ll’ end’ un vermen a semella
destes de sirgo, mais come ovella
era velos’ e coberto de lãa.
Santa Maria os enfermos sãa…
E tan toste oyr ouve cobrado
e foi-ss’ a casa do monje privado,e logo per sinas ll’ ouve mostrado
que ja oya o galo e a rãa.
Santa Maria os enfermos sãa…
Enton corrend’ o monge como cerva
se foi a cas don Ponçe de Minerva
e disse: «Conde, non sei con qual erva
oe Pedr’ e a orella lle mãa.»
Santa Maria os enfermos sãa…
Entonçe diss’ el conde muit’ agynna:
«M’ ide polo que fez a meezinna,
ca ben leu é maestre de Meçinna,
ou de Salerna, a çizillãa.»
Santa Maria os enfermos sãa…
E depus esto, vernes madurgada,
levava vinn’ e pan aa pousada
Pedro do monge, u fez sa passada
perant’ a porta que é mais jusãa
Santa Maria os enfermos sãa…
Da ygreja; e ya pela mão
con el un preste. E viu ben de chão
Pedro vir a ssi un ome cão
ena cabeça, e a barva cãa,
Santa Maria os enfermos sãa…
Que o tirou contra ssi mui correndo
a foy-o ena eigreja metendo,
u viu a preto do altar seendo
a Virgen, d’ Elisabet coirmãa,
Santa Maria os enfermos sãa…
Que mandou ao preste revestido
que lle fezera cobra-lo oydo,
que lle fezesse que logo guarido
fosse da lingua, que non dissess’ «ãa».
Santa Maria os enfermos sãa…
Logo o que mandou ela foi feito,
ca o preste sabia de tal preito;
poren da lingua, ond’ era contreito,
lle fez falar paravoa çertãa.Santa Maria os enfermos sãa…
E pois sãydad’ ouve reçebuda,
diss’ a gran voz: «Madre de Deus, ajuda
ao teu servo que á connoçuda
a ta graça», e cantou antivãa.
Santa Maria os enfermos sãa…
Quantos aqueste miragre souberon
a Santa Maria loores deron;
e tantos aa eigreja veeron
que non cabian y nena quintãa.
Santa Maria os enfermos sãa…
Eno nome de Maria
– 70 –
Esta é de loor de Santa Maria, das çinque leteras
que á no seu nome e o que queren dizer.
Eno nome de Maria
çinque letras, no-mais, y á.
M mostra MADR’ e MAYOR
e mais MANSA e mui MELLOR
de quant’ al fez Nostro Sennor
nen que fazer poderia.
Eno nome de Maria…
A demostra AVOGADA,
APOSTA e AORADA,
e AMIGA e AMADA
da mui santa conpannia.
Eno nome de Maria…
R mostra RAM’ e RAYZ,
e REYNN’ e Emperadriz,
ROSA do mundo; e ffiz
quena visse ben seria.
Eno nome de Maria…
I nos mostra JHESU-CRISTO,
JUSTO JUYZ, e por isto
foi por ela de nos visto,
segun disso Ysaýa.Eno nome de Maria…
A ar diz que AVEREMOS
e que tod’ ACABAREMOS
aquelo que nos queremos
de Deus, pois ela nos guia.
Eno nome de Maria…
Se muito non amamos
– 71 –
Como Santa Maria mostrou aa monja como dissesse brevement’ «Ave Maria».
Se muito non amamos, gran sandeçe fazemos,
a Sennor que nos mostra de como a loemos.
E porend’ un miragre vos quero dizer ora
que fez Santa Maria,| a que nunca demora
a buscar-nos carreiras que non fiquemos fora
do reyno de seu Fillo, mais per que y entremos.
Se muito non amamos, gran sandeçe fazemos…
E direi da monja que en un mõesteiro
ouve, de santa vida, e fillava lazeiro
en loar muit’ a Virgen, ca un gran livr’ enteiro
rezava cada dia, como nos aprendemos,
Se muito non amamos, gran sandeçe fazemos…
De grandes orações sempre, noites e dias.
E sen esto rezava ben mil Ave Marias,
por que veer podesse a Madre de Messias,
que os judeus atenden e que nos ja avemos.
Se muito non amamos, gran sandeçe fazemos…
Tod’ aquesto dizia chorando e gemendo,
e suspirava muito, mais rezava correndo
aquestas orações. E poren, com’ aprendo,
viu a Santa Maria, com’ agora diremos,
Se muito non amamos, gran sandeçe fazemos…
Dentro no dormidoiro en seu leit’ u jazia
por dormir mui cansada, e pero non durmia.
Enton a Virgen santa ali ll’ apareçia,Madre de Jhesu-Cristo, aquel en que creemos.
Se muito non amamos, gran sandeçe fazemos…
Quando a viu a monja, espantou-se ja quanto,
mais a Virgen lle disse: «Sol non prendas espanto,
ca eu soon aquela que ás chamada tanto;
e sey ora mui leda, e un pouco falemos.»
Se muito non amamos, gran sandeçe fazemos…
Respos enton a monja: «Virgen santa, Reynna,
como veer quisestes ha monja mesquinna?
Esto mais ca mesura foi, e porend’ aginna
levade-nos convosco, que sen vos non fiquemos.
Se muito non amamos, gran sandeçe fazemos…
Disse Santa Maria: «Esto farei de grado,
ca ja teu lugar tees no Çeo apartado;
mais mentre fores viva, un rezar ordinnado
che mostrarei que faças ca ja que en sabemos.
Se muito non amamos, gran sandeçe fazemos…
Se tu queres que seja de teu rezar pagada,
u dizes la saude que me foi enviada
pelo angeo santo, di-a assessegada-
mente e non te coites; ca certo che dizemos
Se muito non amamos, gran sandeçe fazemos…
Que, quand’ ouço u fala como Deus foi comigo,
tan gran prazer ey ende, amiga, que che digo
que enton me semella que Deus Padr’ e Amigo
e Fill’ en nosso corpo outra vez ben temos.
Se muito non amamos, gran sandeçe fazemos…
E poren te rogamos que fílles tal maneyra
de rezares mui passo, amiga companneyra,
e duas partes leixa e di ben a terçeira,
de quant’ ante dizias, e mais t’ end’ amaremos.»
Se muito non amamos, gran sandeçe fazemos…
Pois dit’ ouv’ esto, foi-sse a Virgen groriosa.
E des enton a monja sempre muit’ omildosa-
mente assi dizia como ll’ a Piadosa
mostrara que dissesse, daquesto non dultemos.
Se muito non amamos, gran sandeçe fazemos…Ca sempr’ «Ave Maria» mui ben e passo disse;
e quando deste mundo quis Deus que se partisse,
fez levar a ssa alma ao Çeo, u visse
a ssa beita Madre, a que loores demos.
Se muito non amamos, gran sandeçe fazemos…
Quen diz mal
– 72 –
Como o demo matou a un tafur que deostou
a Santa Maria porque perdera.
Quen diz mal
da Reynna Espirital,
log’ é tal
que mereç’ o fog’ ynfernal.
Ca non pode dela dizer
mal, en que a Deus tanger
non aja, que quis naçer
dela por Natal.
Quen diz mal
da Reynna Espirital,
log’ é tal
que mereç’ o fog’ ynfernal.
E desto vos quero contar
miragre que quis mostrar
Deus por sa Madre vingar
dun mui mentiral,
Quen diz mal
da Reynna Espirital,
log’ é tal
que mereç’ o fog’ ynfernal.
Que ena taverna beveu
e aos dados perdeu
algu’, e poren descreeu
mui descomunal-
Quen diz mal
da Reynna Espirital,
log’ é tal
que mereç’ o fog’ ynfernal.Mente; ca a Deus dostou
e sa Madre non leixou,
e en seus nenbros travou
come desleal.
Quen diz mal
da Reynna Espirital,
log’ é tal
que mereç’ o fog’ ynfernal.
E u quis do ventre seu
dizer mal, morte lle deu
Deus come a fals’ encreu
que de razon sal.
Quen diz mal
da Reynna Espirital,
log’ é tal
que mereç’ o fog’ ynfernal.
Seu padre, quand’ est’ oyu,
de sa casa enton sayu;
na via un morto viu
ben d’ i natural,
Quen diz mal
da Reynna Espirital,
log’ é tal
que mereç’ o fog’ ynfernal.
Que lle disse atal razon:
«Teu fillo, mui mal garçon,
é mort’ e en perdiçon,
que nunca mais fal;
Quen diz mal
da Reynna Espirital,
log’ é tal
que mereç’ o fog’ ynfernal.
Non porque de Nostro Sennor
disse mal, mais que da Flor,
sa Madre, disse peor.
E poren sinal
Quen diz mal
da Reynna Espirital,
log’ é tal
que mereç’ o fog’ ynfernal.
Te dou que o acharás
pelas costas tod’ atraspartid’, e ll’ o cor verás
assi per ygual,
Quen diz mal
da Reynna Espirital,
log’ é tal
que mereç’ o fog’ ynfernal.
Da testa e a serviz.
Porque da Emperadriz
disse mal, Deus foi joyz,
que pod’ e que val.»
Quen diz mal
da Reynna Espirital,
log’ é tal
que mereç’ o fog’ ynfernal.
E o padre foi log’ ali
e achou seu fill’ assi
como vos ja retraý,
ben oystes qual.
Quen diz mal
da Reynna Espirital,
log’ é tal
que mereç’ o fog’ ynfernal.
Ben pod’ as cousas
– 73 –
Como Santa Maria tornou a casula branca que tingiu o vinno vermello.
Ben pod’as cousas feas fremosas tornar
a que pod’ os pecados das almas lavar.
E dest’ un miragre fremoso vos direi
que avo na Clusa, com’ escrit’ achei,
que fez Santa Maria; e creo e sei
que mostrou outros muitos en aquel lugar.
Ben pod’as cousas feas fremosas tornar
a que pod’ os pecados das almas lavar.
De monjes gran convento eran y enton
que servian a Virgen mui de coraçon;
un tesoureir’ y era aquela sazon,
que Santa Maria sabia muit’ amar.Ben pod’as cousas feas fremosas tornar
a que pod’ os pecados das almas lavar.
E quando alga cousa ll’ ia falir,
log’ a Santa Maria o ya pedir,
e ela llo dava; porend’ ena servir
era todo seu sis’ e todo seu coidar.
Ben pod’as cousas feas fremosas tornar
a que pod’ os pecados das almas lavar.
Onde ll’ avo que na festa de Natal,
que dizian os monges missa matinal,
fillou ha casula de branco çendal
pola yr põer enton sobelo altar.
Ben pod’as cousas feas fremosas tornar
a que pod’ os pecados das almas lavar.
E fillou na outra mão, com’ aprendi,
vinno con que fezessen sacrifiç’ ali;
e indo na carreira avo-ll’ assi
que ouv’ en ha pedra a entrepeçar.
Ben pod’as cousas feas fremosas tornar
a que pod’ os pecados das almas lavar.
E avo-ll’ assi que quand’ entrepeçou,
que do vinno sobrela casula ‘ntornou,
que era mui vermello; e tal la parou
como se sangue fresco fossen y deitar.
Ben pod’as cousas feas fremosas tornar
a que pod’ os pecados das almas lavar.
E aquel vinn’ era de vermella coor
e espessa tan muito que niun tintor
vermello non poderia fazer mellor,
e u caya nono podian tirar.
Ben pod’as cousas feas fremosas tornar
a que pod’ os pecados das almas lavar.
Quando viu o mong’ esto, pesou-lle tant’ en
que per poucas ouvera de perder o sen,
e diss’ enton: «Ay, Madre do que nos manten,
Virgen Santa Maria, e ven-mi ajudar.
Ben pod’as cousas feas fremosas tornar
a que pod’ os pecados das almas lavar.
E non me leixes en tal vergonnna caercom’ esta, ca ja nunca, enquant’ eu viver,
non ousarey ant’ o abad’ apareçer,
nen u for o convento ousarei entrar.»
Ben pod’as cousas feas fremosas tornar
a que pod’ os pecados das almas lavar.
Esto dizend’ e chorando muito dos seus
ollos, acorreu-lle log’ a Madre de Deus
e fez tal vertude, per que muitos romeus
veron de mui long’ a casul’ aorar.
Ben pod’as cousas feas fremosas tornar
a que pod’ os pecados das almas lavar.
Ca u vermella era, tan branca a fez
que o non fora tanto da primeira vez.
Poren Santa Maria, Sennor de gran prez,
loaron quantos oyron desto falar.
Ben pod’as cousas feas fremosas tornar
a que pod’ os pecados das almas lavar.
Quen Santa Maria quiser deffender
– 74 –
Como Santa Maria guareceu o pintor que o demo quisera matar porque o pintava feo.
Quen Santa Maria quiser deffender,
non lle pod’ o demo niun mal fazer.
E dest’ un miragre vos quero contar
de como Santa Maria quis guardar
un seu pintor que punnava de pintar
ela muy fremos’ a todo seu poder.
Quen Santa Maria quiser defender…
E ao demo mais feo d’ outra ren
pintava el sempr'; e o demo poren
lle disse: «Por que me tes en desden,
ou por que me fazes tan mal pareçer
Quen Santa Maria quiser defender…
A quantos me veen?» E el diss’ enton:
«Esto que ch’ eu faço é con gran razon,
ca tu sempre mal fazes, e do ben non
te queres per nulla ren entrameter.»Quen Santa Maria quiser defender…
Pois est’ ouve dit’, o demo ss’ assannou
e o pintor ferament’ amaçou
de o matar, e carreira lle buscou
per que o fezesse mui çedo morrer.
Quen Santa Maria quiser defender…
Porend’ un dia o espreytou aly
u estava pintando, com’ aprendi,
a omagen da Virgen, segund’ oý,
e punnnava de a mui ben compõer,
Quen Santa Maria quiser defender…
Por que pareçesse mui fremos’ assaz.
Mais enton o dem’, en que todo mal jaz,
trouxe tan gran vento como quando faz
mui grandes torvões e que quer chover.
Quen Santa Maria quiser defender…
Pois aquel vento na ygreja entrou,
en quanto o pintor estava deitou
en terra; mais el log’ a Virgen chamou,
Madre de Deus, que o vess’ acorrer.
Quen Santa Maria quiser defender…
E ela logo tan toste ll’ acorreu
e fez-lle que eno pinzel se soffreu
con que pintava; e poren non caeu,
nen lle pod’ o dem’ en ren enpeeçer.
Quen Santa Maria quiser defender…
E ao gran son que a madeira fez
veron as gentes logo dessa vez,
e viron o demo mais negro ca pez
fogir da ygreja u ss’ ya perder.
Quen Santa Maria quiser defender…
E ar viron com’ estava o pintor
colgado do pinzel; e poren loor
deron aa Madre de Nostro Sennor,
que aos seus quer na gran coita valer.
Quen Santa Maria quiser defender…Omildade con pobreza
– 75 –
Como Santa Maria fez veer ao clerigo
que era mellor pobreza con omildade
ca requeza mal gãada con orgullo e con sobervia.
Omildade con pobreza
quer a Virgen corõada,
mais d’orgullo con requeza
é ela mui despagada.
E desta razon vos direi un miragre mui fremoso,
que mostrou Santa Maria, Madre do Rey grorioso,
a un crerigo que era de a servir desejoso;
e poren gran maravilla lle foi per ela mostrada.
Omildade con pobreza
quer a Virgen corõada,
mais d’orgullo con requeza
é ela mui despagada.
Ena vila u foi esto avia un usureiro
mui riqu’ e muit’ orgullos’ e sobervi’ e tortiçeiro;
e por Deus nen por sa Madre non dava sol nen dinneiro,
e de seu corpo pensava muit’ e de sa alma nada.
Omildade con pobreza
quer a Virgen corõada,
mais d’orgullo con requeza
é ela mui despagada.
Outrosi en essa vila era hua velloçinna
mui cativa e mui pobre e de tod’ aver mesquinna;
mais amava Jesu-Cristo e a ssa Madr’, a Rea,
mais que outra ren que fosse. E con tant’ era pagada
Omildade con pobreza
quer a Virgen corõada,
mais d’orgullo con requeza
é ela mui despagada.
Tan muito, que non preçava deste mundo nimigalla;
e porend’ en ha choça morava, feita de palla,
e vivia das esmolnas que lle davan; e sen falla
mui mais se pagaya desto ca de seer ben erdada.
Omildade con pobreza
quer a Virgen corõada,
mais d’orgullo con requeza
é ela mui despagada.E estando desta guisa, deu a ela fever forte,
e outrosi ao rico, per que chegaron a morte:
mais a vella aa Virgen avia por seu conorte,
e o rico ao demo, que lle deu morte coitada.
Omildade con pobreza
quer a Virgen corõada,
mais d’orgullo con requeza
é ela mui despagada.
Mais o capelan correndo, quando soube com’ estava
o rico, vo aginna, porque del aver coidava
gran peça de seus dinneiros, ca el por al non catava,
e diss': «Esta ‘nfermedade semella muit’ aficada.
Omildade con pobreza
quer a Virgen corõada,
mais d’orgullo con requeza
é ela mui despagada.
E porend’ eu vos consello que fagades testamento,
e dad’ a nossa ygreja sequer çen marcos d’arento;
ca de quant’ aqui nos derdes vos dará Deus por un çento,
e desta guis’ averedes no Parayso entrada.»
Omildade con pobreza
quer a Virgen corõada,
mais d’orgullo con requeza
é ela mui despagada.
A moller, a que pesava de que quer que el mandasse,
diss’ ao crerigo toste que daquesto se calasse,
ca seu marido guarria, e que folga-lo leixasse,
entre tanto sa fazenda averia ordinnada.
Omildade con pobreza
quer a Virgen corõada,
mais d’orgullo con requeza
é ela mui despagada.
Ao crerigo pesava desto que ll’ ela dizia,
mais por ren que lle dissese, partir non s’ende queria;
e o ric’ enton con sanna mui bravo lle respondia:
«Na moller e enos fillos ei mia alma ja leixada.»
Omildade con pobreza
quer a Virgen corõada,
mais d’orgullo con requeza
é ela mui despagada.
O crerig’ assi estando de sse non yr perfiado,ha moça a el vo que lle trouxe tal mandado
da vella como morria, e que lle désse recado
com’ ouvesse maenfesto e que fosse comungada.
Omildade con pobreza
quer a Virgen corõada,
mais d’orgullo con requeza
é ela mui despagada.
Diss’ el enton: «Vay-te logo, ca ben vees com’ eu fico
aqui con est’ ome bõo que é onrrad’ e mui rico,
que non leixarei agora pola vella que no bico
ten a mort’ á mais dun ano, e pero non é finada.»
Omildade con pobreza
quer a Virgen corõada,
mais d’orgullo con requeza
é ela mui despagada.
Quand’ aquest’ oyu a moça da vella, foi-se correndo
e achó-a mui coitada e cona morte gemendo,
e disse-ll': «Aquel moogo non verrá, per quant’ entendo,
nen per el, macar moirades, non seredes soterrada.»
Omildade con pobreza
quer a Virgen corõada,
mais d’orgullo con requeza
é ela mui despagada.
Quand’ est’ entendeu a vella, foi mui trist’ a maravilla
e disso: «Santa Maria Virgen, de Deus Madr’ e Filla,
ven por mi’ alm’ e non pares mentes a mia pecadilla,
ca non ey quen me comungue e sõo desamparada.»
Omildade con pobreza
quer a Virgen corõada,
mais d’orgullo con requeza
é ela mui despagada.
En casa do ric’ estava un crerigo d’ avangeo
que ao capelan disse: «Vedes de que me reçeo:
se aquesta vella morre, segund’ eu entend’ e creo,
será vos de Jesu-Cristo a sa alma demandada.»
Omildade con pobreza
quer a Virgen corõada,
mais d’orgullo con requeza
é ela mui despagada.
E o capelan lle disse: «Esto non me conselledes,
que eu leix’ est’ ome bõo; mas id’ y se ir queredes,
e de quant’ alá gãardes, nulla parte non me dedes.»
E o evangelisteiro se foi logo sen tardada,Omildade con pobreza
quer a Virgen corõada,
mais d’orgullo con requeza
é ela mui despagada.
E fillou o Corpus Cristi e o caliz da ygreja;
e quando foi aa choça, viu a que beyta seja,
Madre do que se non paga de torto nen de peleja,
seend’ aa cabeçeira daquela vella sentada.
Omildade con pobreza
quer a Virgen corõada,
mais d’orgullo con requeza
é ela mui despagada.
E viu con ela na choça ha tan gran claridade,
que ben entendeu que era a Sennor de piadade.
E el tornar-se quisera, mas disso-ll’ ela: «Entrade
cono corpo de meu Fillo, de que eu fui emprermada.»
Omildade con pobreza
quer a Virgen corõada,
mais d’orgullo con requeza
é ela mui despagada.
E pois entrou, viu a destro estar has seys donzelas
vestidas de panos brancos, muit’ apostas e mais belas
que son lilios nen rosas, mas pero non de conçelas,
outrosi nen d’ alvayalde, que faz a cara ‘nrrugada.
Omildade con pobreza
quer a Virgen corõada,
mais d’orgullo con requeza
é ela mui despagada.
E siian assentadas en palla, non en tapede;
e disse a Virgen santa ao crerigo: «Seede,
e aquesta moller bõa comungad’ e assolvede,
como çed’ a Parayso vaa u ten ja pousada.»
Omildade con pobreza
quer a Virgen corõada,
mais d’orgullo con requeza
é ela mui despagada.
O crerigo, macar teve que lle dizia dereito
a Virgen Santa Maria non quis con ela no leito
seer, mais fez aa vella que se ferisse no peito
con sas mãos e dissesse: «Mia culpa, ca fui errada.»Omildade con pobreza
quer a Virgen corõada,
mais d’orgullo con requeza
é ela mui despagada.
E pois foi maenfestada, Santa Maria alçó-a
con sas mãos, e tan toste o crerigo comungó-a;
e desque foi comungada, u xe jazia deitó-a,
e disse-ll’ enton a vella: «Sennor, nossa avogada,
Omildade con pobreza
quer a Virgen corõada,
mais d’orgullo con requeza
é ela mui despagada.
Non me leixes mais no mundo e leva-me ja contigo
u eu veja o teu Fillo, que é teu Padr’ e amigo.»
Respos-lle Santa Maria: «Mui çedo serás comigo;
mais quero que ant’ un pouco sejas ja quanto purgada,
Omildade con pobreza
quer a Virgen corõada,
mais d’orgullo con requeza
é ela mui despagada.
Por que tanto que morreres vaas log’ a Parayso
e non ajas outr’ enpeço, mais senpre goyo e riso,
que perdeu per sa folia aquel rico de mal siso,
por que sa alma agora será do demo levada.»
Omildade con pobreza
quer a Virgen corõada,
mais d’orgullo con requeza
é ela mui despagada.
E ao crerig’ ar disse: «Ide-vos, ca ben fezestes,
e muito sõo pagada de quan ben aqui vestes;
e, par Deus, mellor consello ca o capelan tevestes,
que ficou con aquel rico por levar del gran soldada.»
Omildade con pobreza
quer a Virgen corõada,
mais d’orgullo con requeza
é ela mui despagada.
Enton o clerigo foi-se a cas do rico maldito,
u o capelan estava ant’ el en gollo fito;
e ar viu a casa cha, per com’ eu achei escrito,
de diabos que veran por aquel’ alma julgada.
Omildade con pobreza
quer a Virgen corõada,mais d’orgullo con requeza
é ela mui despagada.
Entonçe se tornou logo aa choça u leixara
a vella, e viu a Virgen tan fremosa e tan crara,
que o chamou con sa mão como xo ante chamara,
dizendo: «Ja levar quero a alma desta menguada.»
Omildade con pobreza
quer a Virgen corõada,
mais d’orgullo con requeza
é ela mui despagada.
Enton diss’ aa vella: «Ven-te ja comigo, ay amiga,
ao reyno de meu Fillo, ca non á ren que che diga
que te log’ en el non colla, ca el dereito joyga.»
E tan tost’ a moller bõa foi deste mundo passada.
Omildade con pobreza
quer a Virgen corõada,
mais d’orgullo con requeza
é ela mui despagada.
E ao crerig’ a Virgen disse que mui ben fezera
e que mui ben s’acharia de quanto ali vera,
demais faria-ll’ ajuda mui çed’ en gran coita fera;
e pois aquest’ ouve dito, foi-s’ a Benaventurada.
Omildade con pobreza
quer a Virgen corõada,
mais d’orgullo con requeza
é ela mui despagada.
E enquant’ a Virgen disse, sempr’ o crerig’ os gollos
teve ficados en terra, chorando muito dos ollos;
e tornou-ss’ a cas do rico, e ouv’ y outros antollos,
ca viu de grandes diabos a casa toda çercada.
Omildade con pobreza
quer a Virgen corõada,
mais d’orgullo con requeza
é ela mui despagada.
E pois que entrou, viu outros mayores que os de fora,
muit’ espantosos e feos, e negros mui más ca mora,
dizendo: «Sal acá, alma, ca ja tenpo é e ora
que polo mal que feziste sejas senpr’ atormentada.»
Omildade con pobreza
quer a Virgen corõada,
mais d’orgullo con requeza
é ela mui despagada.E a alm’ assi dizia: «Que será de min, cativa?
Mais valvera que non fosse eu en este mundo viva,
pois ei de soffrer tal coita no ynferno, tan esquiva,
agora a Deus prouguesse que foss’ en poo tornada.»
Omildade con pobreza
quer a Virgen corõada,
mais d’orgullo con requeza
é ela mui despagada.
Quand’ o crerigo viu esto, fillou-se-ll’ ende tal medo,
que de perder-se ouvera; mas acorreu-lle mui çedo
a Virgen Santa Maria, que o tirou pelo dedo
fora daquel lugar mao, como Sennor mesurada.
Omildade con pobreza
quer a Virgen corõada,
mais d’orgullo con requeza
é ela mui despagada.
E disse-lle: «Para mentes en quant’ agor’ aqui viste
outrosi e ena choça, ali u migo seviste;
que ben daquela maneira que o tu tod’ entendiste
o conta log’ aas gentes sen ninga delongada.»
Omildade con pobreza
quer a Virgen corõada,
mais d’orgullo con requeza
é ela mui despagada.
O clerigo fez mandado da Virgen de ben conprida,
e mentre viveu no mundo foi ome de santa vida;
e depois, quando ll’ a alma de sa carne foi saida,
levó-a Santa Maria; e ela seja loada.
Omildade con pobreza
quer a Virgen corõada,
mais d’orgullo con requeza
é ela mui despagada.
Quenas sas figuras
– 76 –
Como Santa Maria deu seu fillo aa bõa moller,
que era morto, en tal que lle désse
o seu que fillara aa sa omagen dos braços.
Quenas sas figuras da Virgen partir
quer das de seu Fillo, fol é sen mentir.Porend’ un miragre vos quer’ eu ora contar
mui maravilloso, que quis a Virgen mostrar
por ha moller que muito [se] fiar
sempr’ en ela fora, segund fui oyr.
Quenas sas figuras da Virgen partir…
Esta moller bõa ouv’ un fillo malfeitor
e ladron mui fort’, e tafur e pelejador;
e tanto ll’ andou o dem’ en derredor,
que o fez nas mãos do juyz vir.
Quenas sas figuras da Virgen partir…
E poi-lo achou con furto que fora fazer,
mandó-o tan toste en ha forca põer;
mais sa madr’ ouvera por el a perder
o sen, e con coita fillou-s’ a carpir.
Quenas sas figuras da Virgen partir…
E como moller que era fora de [seu] sen
a ha eigreja foi da Madre do que ten
o mundo en poder, e disse-lle: «Ren
non podes, se meu fillo non resurgir.»
Quenas sas figuras da Virgen partir…
Pois est’ ouve dito, tan gran sanna lle creceu,
que aa omagen foi e ll’ o Fillo tolleu
per força dos braços e desaprendeu,
dizend': «Este terrei eu trões que vir
Quenas sas figuras da Virgen partir…
O meu são e vivo viir sen lijon nen mal.»
Quand’ est’ ouve dito, log’ a Madr’ Espirital
resurgio-o dela, que vo sen al
dizendo: «Sandia, mal fuste falir,
Quenas sas figuras da Virgen partir…
Madre, porque fuste fillar seu Fillo dos seus
braços da omagen da Virgen, Madre de Deus;
poren m’ enviou que entr[e] ontr’ os teus,
per que tu ben possas conmigo goyr.»
Quenas sas figuras da Virgen partir…Quand’ a moller viu o gran miragre que fez
a Virgen Maria, que é Sennor de gran prez,
tornou-lle seu Fillo; e log’ essa vez
meteu-ss’ en orden pola mellor servir.
Quenas sas figuras da Virgen partir…
Desto fez Santa Maria
– 77 –
Esta é como Santa Maria sãou na sa ygreja
en lugo ha moller contreita dos pees e das mãos.
Da que Deus mamou o leite do seu peito,
non é maravilla de sãar contreito.
Desto fez Santa Maria miragre fremoso
ena sa ygrej’ en Lugo, grand’ e piadoso,
por ha moller que avia tolleito
o mais de seu corp’ e de mal encolleito.
Da que Deus mamou o leite do seu peito…
Que amba-las suas mãos assi s’ encolleran,
que ben per cabo dos onbros todas se meteran,
e os calcannares ben en seu dereito
se meteron todos no corpo maltreito.
Da que Deus mamou o leite do seu peito…
Pois viu que lle non prestava nulla meezinna,
tornou-ss’ a Santa Maria, a nobre Reynna,
rogando-lle que non catasse despeyto
se ll’ ela fezera, mais a seu proveito
Da que Deus mamou o leite do seu peito…
Parasse mentes en guisa que a guareçesse,
se non, que fezess’ assi per que çedo morresse;
e logo se fezo levar en un leito
ant’ a sa ygreja, pequen’ e estreito.
Da que Deus mamou o leite do seu peito…
E ela ali jazendo fez mui bõa vida
trões que ll’ ouve merçee a Sennor conprida
eno mes d’ agosto, no dia ‘scolleito,
na sa festa grande, como vos retreitoDa que Deus mamou o leite do seu peito…
Será agora per min. Ca en aquele dia
se fez meter na ygreja de Santa Maria;
mais a Santa Virgen non alongou preyto,
mas tornou-ll’ o corpo todo escorreyto.
Da que Deus mamou o leite do seu peito…
Pero avo-ll’ atal que ali u sãava,
cada un nembro per si mui de rig’ estalava,
ben come madeira mui seca de teito,
quando ss’ estendia o nervio odeito.
Da que Deus mamou o leite do seu peito…
O bispo e toda a gente deant’ estando,
veend’ aquest’ e oynd’ e de rijo chorando,
viron que miragre foi e non trasgeito;
porende loaron a Virgen afeito.
Da que Deus mamou o leite do seu peito…
Non pode prender
– 78 –
Como Santa Maria guardou un privado do Conde de Tolosa
que non fosse queimado no forno,
porque oya sa missa cada dia.
Non pode prender nunca morte vergonnosa
aquele que guarda a Virgen gloriosa.
Poren, meus amigos, rogo-vos que m’ ouçades
un mui gran miragre que quero que sabiades
que a Santa Virgen fez, per que entendades
com’ aos seus servos é sempre piadosa.
Non pode prender nunca morte vergonnosa…
E daquest’ avo, gran temp’ á ja passado,
que ouv’ en Tolosa un conde mui preçado;
e aquest’ avia un ome seu privado
que fazia vida come religiosa.
Non pode prender nunca morte vergonnosa…
Ontr’ os outros bes muitos que el fazia,
mais que outra ren amave Santa Maria,assi que outra missa nunca el queria
oyr erg’ a sua, nen ll’ era saborosa.
Non pode prender nunca morte vergonnosa…
E outros privados que con el cond’ andavan
avian-ll’ enveja, e porende punnavan
de con el volve-lo, porque dessi cuidavan
aver con el conde sa vida mais viçosa.
Non pode prender nunca morte vergonnosa…
E sobr’ esto tanto con el conde falaron,
que aquel bon ome mui mal con el mezcraron;
e de taes cousas a el o acusaron,
per que lle mandava dar morte doorosa.
Non pode prender nunca morte vergonnosa…
E que non soubessen de qual morte lle dava,
por un seu caleiro atan tost’ enviava
e un mui gran forno encender llo mandava
de lenna mui grossa que non fosse fumosa.
Non pode prender nunca morte vergonnosa…
E mandou-lle que o primeiro que chegasse
om’ a el dos seus, que tan toste o fillasse
e que sen demora no forno o deitasse,
e que y ardesse a carne del astrosa.
Non pode prender nunca morte vergonnosa…
Outro di’ el conde ao que mezcrad’ era
mandó-o que fosse a veer se fezera
aquel seu caleiro o que ll’ ele dissera,
dizend': «Esta via non te seja nojosa.»
Non pode prender nunca morte vergonnosa…
E u ele ya cabo de ssa carreira,
achou un’ ermida que estava senlleira,
u dizian missa ben de mui gran maneira
de Santa Maria, a Virgen preçiosa.
Non pode prender nunca morte vergonnosa…
E logo tan toste entrou ena ygreja
e diss': «Esta missa, a como quer que seja,
oyrei eu toda, por que Deus de peleja
me guard’ e de mezera maa e revoltosa.»Non pode prender nunca morte vergonnosa…
Enquant’ el a missa oya ben cantada,
teve ja el conde que a cous’ acabada
era que mandara, e poren sen tardada
enviou outr’ ome natural de Tolosa;
Non pode prender nunca morte vergonnosa…
E aquel om’ era o que a mezcra feita
ouvera e toda de fond’ a çima treita.
E disse-lle: «Logo vay corrend’ e asseita
se fez o caleiro a justiça fremosa.»
Non pode prender nunca morte vergonnosa…
Tan toste correndo foi-s’ aquel fals’ arteiro,
e non teve via, mas per un semedeiro
chegou ao forno; e logo o caleiro
o deitou na chama fort’ e perigoosa.
Non pode prender nunca morte vergonnosa…
O outro, pois toda a missa ouv’ oyda,
foi ao caleiro e disse-ll': «As comprid’ a
voontade del conde?» Diss’ el: «Sen falida,
se non, nunca faça eu mia vida goyosa.»
Non pode prender nunca morte vergonnosa…
Enton do caleiro se partia tan toste
aquel ome bõo e per un gran recoste
se tornou al conde, e dentr’ en sa reposte
contou-l’ end’ a estoria maravillosa.
Non pode prender nunca morte vergonnosa…
Quando viu el conde aquel que chegara
ant’ ele viv’, e soube de como queimara
o caleir’ o outro que aquele mezcrara,
teve-o por cousa d’oyr muit’ espantosa.
Non pode prender nunca morte vergonnosa…
E disse chorando: «Virgen, beita sejas,
que nunca te pagas de mezcras nen d’envejas;
poren farei ora per todas tas ygrejas
contar este feito e com’ es poderosa.»
Non pode prender nunca morte vergonnosa…Ay, Santa Maria,
– 79 –
Como Santa Maria tornou a mena que era garrida, corda, e levó-a sigo a parayso.
Ay, Santa Maria,
quen se per vos guya
quit’ é de folia
e senpre faz ben.
Porend’ un miragre vos direi fremoso
que fezo a Madre do Rey grorioso,
e de o oyr seer-vos-á saboroso,
e prazer-mi-á en.
Ay, Santa Maria…
Aquesto foi feito por ha menynna
que chamavan Musa, que mui fremosinna
era e aposta, mas garridelinna
e de pouco sen.
Ay, Santa Maria…
E esto fazendo, a mui Groriosa
pareçeu-ll’ en sonnos, sobejo fremosa,
con muitas meninnas de maravillosa
beldad'; e poren
Ay, Santa Maria…
Quisera-se Musa ir con elas logo.
Mas Santa Maria lle diss': «Eu te rogo
que, sse mig’ ir queres, leixes ris’ e jogo,
orgull’ e desden.
Ay, Santa Maria…
E se esto fazes, d’ oj’ a trinta dias
seerás comig’ entr’ estas conpannias
de moças que vees, que non son sandias,
ca lles non conven.»
Ay, Santa Maria…
Atant’ ouve Musa sabor das conpannas
que en vision vira, que leixou sas mannas
e fillou log’ outras, daquelas estrannas,
e non quis al ren.Ay, Santa Maria…
O padr’ e a madre, quand’ aquesto viron,
preguntaron Musa; e poys que ll’ oyron
contar o que vira, merçee pediron
à que nos manten.
Ay, Santa Maria…
A vint’ e seis dias tal fever aguda
fillou log’ a Musa, que jouve tenduda;
e Santa Maria ll’ ouv’ apareçuda,
que lle disse: «Ven,
Ay, Santa Maria…
Ven pora mi toste.» Respos-lle: «De grado.»
E quando o prazo dos dias chegado
foi, seu espirito ouve Deus levado
u dos outros ten
Ay, Santa Maria…
Santos. E poren seja de nos rogado
que eno juyzo, u verrá irado,
que nos ache quitos d’err’ e de pecado;
e dized': «amen.»
Ay, Santa Maria…
De graça cha e d’ amor
– 80 –
Esta é de loor de Santa Maria,
de como a saudou o angeo.
De graça cha e d’ amor
de Deus, acorre-nos, Sennor.
Santa Maria, se te praz,
pois nosso ben tod’ en ti jaz
e que teu Fillo sempre faz
por ti o de que ás sabor.
De graça cha e d’ amor
de Deus, acorre-nos, Sennor.
E pois que contigo é Deus,
acorr’ a nos que somos teus,e fas-nos que sejamos seus
e que perçamos del pavor.
De graça cha e d’ amor
de Deus, acorre-nos, Sennor.
Ontr’ as outras molleres tu
es beita porque Jesu
Cristo parist'; e porend’ u
nos for mester, razõador
De graça cha e d’ amor
de Deus, acorre-nos, Sennor.
Sei por nos, pois que beit’ é
o fruito de ti, a la ffe;
e pois tu sees u el ssé,
roga por nos u mester for.
De graça cha e d’ amor
de Deus, acorre-nos, Sennor.
Punna, Sennor, de nos salvar,
pois Deus por ti quer perdõar
mil vegadas, se mil errar
eno dia o pecador.
De graça cha e d’ amor
de Deus, acorre-nos, Sennor.
Par Deus, tal sennor muito val
– 81 –
Como Santa Maria guareçeu a moller do fogo
de San Marçal que ll’ avia comesto todo o rostro.
Par Deus, tal sennor muito val
que toda door toll’ e mal.
Esta sennor que dit’ ei
é Santa Maria,
que a Deus, seu Fillo Rey,
roga todavia
sen al,
que nos guarde do ynfernal
Par Deus, tal ssenor muito val…
Fogo, e ar outrossido daqueste mundo,
dessi d’ outro que á y,
com’ oý, segundo
que fal’,
alga vez por San Marçal,
Par Deus, tal ssenor muito val…
De que sãou ha vez
ben a Gondianda,
ha moller que lle fez
rogo e demanda
atal,
per que lle non ficou sinal
Par Deus, tal sennor muito val…
Daquele fogo montes
de que layda era,
onde tan gran dano pres
que poren posera
çendal
ant’ a faz con coita mortal,
Par Deus, tal ssenor muito val…
De que atan ben sãou
a Virgen aquesta
moller, que logo tornou
ll’ a carne comesta
ygual
e con sa coor natural,
Par Deus, tal ssenor muito val…
Tan fremosa, que enton
quantos la catavan
a Virgen, de coraçon
chorando, loavan,
a qual
é dos coitados espital.
Par Deus, tal ssenor muito val…
A Santa Maria mui bon servir faz
– 82 –
Como Santa Maria guardou un monge dos diaboos
que o quiseran tentar e se lle mostraron
en figuras de porcos polo fazer perder.A Santa Maria mui bon servir faz,
pois o poder ela do demo desfaz.
Ond’ avo desto que en Conturbel
fez Santa Maria miragre mui bel
por un monge bõo, cast’ e mui fiel,
que viu de diabres vir mui grand’ az.
A Santa Maria mui bon servir faz…
En seu leito, u jazia por dormir,
viu-os come porcos contra si vir
atan espantosos, que per ren guarir
non cuidava, e dizia-lles: «Az, az.»
A Santa Maria mui bon servir faz…
El assi estando en mui gran pavor,
viu entrar un ome negro de coor
que diss’ aos porcos: «Log’ a derredor
dele vos meted’, e non dórmia en paz.»
A Santa Maria mui bon servir faz…
Eles responderon: «Aquesto fazer
queremos de grado, mais niun poder
de faze-lle mal non podemos ayer
por gran santidade que en ele jaz.»
A Santa Maria mui bon servir faz…
E aquel diabo lles respos assi:
«Pois vos non podedes, ar leixad’ a mi,
que con estes garfios que eu trag’ aqui
o desfarei, pero que trage frocaz.»
A Santa Maria mui bon servir faz…
O frad’, est’ oyndo, espantou-se mal
e chamou a Virgen, a que nunca fal
aas grandes coitas, dizendo-lle: «Val
me, ca de gran medo ei end’ eu assaz.»
A Santa Maria mui bon servir faz…
E a Groriosa tan toste chegou
e ant’ aquel frade logo se parou
e con ha vara mal amaçou
aquela companna do demo malvaz,
A Santa Maria mui bon servir faz…Dizendo: «Como vos ousastes parar
ant’ este meu frade neno espantar?
Poren no ynferno ide log’ entrar
con vosso mal rey, mui peor que rapaz.»
A Santa Maria mui bon servir faz…
Quand’ eles oyron aquesta razon,
como fumo se desfezeron enton;
e a Virgen santa mans’ e en bon son
confortou o frade, dizend': «A mi praz
A Santa Maria mui bon servir faz…
A vida que fazes; e porende ben
fas d’oj’ adeante que non leixes ren
de fazeres quant’ a ta orden conven.»
Esto dito, tolleu-xe-lle d’ ant’ a ffaz.
A Santa Maria mui bon servir faz…
Aos seus acomendados
– 83 –
Como Santa Maria sacou de cativo de terra de mouro
s a un ome bõo que se ll’ acomendara.
Aos seus acomendados
a Virgen tost’ á livrados.
De mortes e de prijões;
e por aquesto, varões,
sempr’ os vossos corações
en ela sejan firmados.
Aos seus acomendados…
E desto Santa Maria
de Sopetran fez un dia
miragr’ en Andaluzia
a un que por seus pecados
Aos seus acomendados…
Fora caer en cativo,
u jazia tan esquivo,
que non cuidou sair vivo
ante marteiros dobradosAos seus acomendados…
Que lle davan e gran pa,
porque era de Luça.
Sen tod’ est’, en gran cada
de noite tras cadados
Aos seus acomendados…
Jazia e en escura
carçer e en gran ventura
de morrer. Poren na pura
Virgen tornou seus cuidados,
Aos seus acomendados…
Que en Sopetran aoran
muitos e ant’ ela choran;
poren muito non demoran
que non sejan perdõados
Aos seus acomendados…
D’ erros e de maos feitos;
demais çegos e contreitos
sãa, e gafos maltreitos
e muitos demoniados
Aos seus acomendados…
E d’ outras enfermedades,
e que por sas piedades
saca de catividades
muitos, foss’ el nos sacados.
Aos seus acomendados…
Este rogo lle fezera
muitas vezes e dissera,
u el preitejado era
por moravidis tallados
Aos seus acomendados…
Que pagar avia çedo.
E el jazend’ en gran medo,
viu as portas abrir quedo
da carcer, e viu britados
Aos seus acomendados…Seus ferros e que dormian
os que o guardar soyan,
que tan gran sono avian
que non eran acordados.
Aos seus acomendados…
El, quand’ esto viu, ergendo
se foi pass’, e pois correndo
fogiu e, segund’ aprendo,
chegou a dias contados
Aos seus acomendados…
A Sopetran, cabo Fita.
E pois esta cousa dita
ouve, logo foi escrita
e muitos loores dados
Aos seus acomendados…
Aa Virgen groriosa,
Madre de Deus piadosa,
porque sempr’ é poderosa
d’ acorrer aos coitados.
Aos seus acomendados…
O que en Santa Maria
– 84 –
Como Santa Maria resuscitou a moller do cavaleiro,
que se matara porque lle disse o cavaleiro
que amava mais outra ca ela; e dizia-lle por Santa Maria.
O que en Santa Maria crever ben de coraçon
nunca reçeberá dano nen gran mal nen ocajon.
E daquest’ un gran miragre oyd’ ora, de que fix
un cantar da Virgen santa, que eu dun om’ aprix,
e ontr’ os outros miragres porende mete-lo quix,
porque sei, se o oyrdes, que vos valrrá un sermon.
O que en Santa Maria crever ben de coraçon…
Esto foi dun cavaleiro que casad’ era mui ben
con dona men’ e bela, que amou mais d’ outra ren,
e ela a el amava que xe perdia o sen;
e do mal que dest’ avo vos contarei a razon.O que en Santa Maria crever ben de coraçon…
O cavaleir’ era bõo de costumes e sen mal,
e mais d’ outra ren amava a Virgen espirital;
e por esto de sa casa fezera un gran portal
ben atro ena ygreja, por ir fazer oraçon.
O que en Santa Maria crever ben de coraçon…
Porque aquela ygreja era da Madre de Deus,
cada noite s’ esfurtava de sa moller e dos seus
e ant’ a omagen ss’ ya, dizend': «Os pecados meus
son muitos, mas per ti creo gaannar deles perdon.»
O que en Santa Maria crever ben de coraçon…
El aquest’ assi dizendo, sa moller mentes parou
en como se levantava e de mal o sospeitou,
e por aquesta sospeita ha vez lle preguntou:
«U ides assi, marido, de noite come ladron?»
O que en Santa Maria crever ben de coraçon…
El enton assi lle disse: «Non sospeitedes de mi,
que vos niun torto faço nen fiz des quando vos vi.»
A moller enton calou-se, que lle non falou mais y;
e pero parou y mentes senpre mui mais des enton.
O que en Santa Maria crever ben de coraçon…
Ond’ avo pois un dia que siian a seu jantar;
e pois ouveron jantado, começou-ll’ a preguntar
a dona a seu marido muito e a conjurar
se el amava mais outra, que dissesse si ou non.
O que en Santa Maria crever ben de coraçon…
El lle respos, com’ en jogo: «Pois vos praz, dizer-vo-l-ei:
outra dona mui fremosa amo muit’ e amarei
mais d’ outra cousa do mundo e por seu sempr’ andarei.»
A dona tornou por esto mais negra que un carvon;
O que en Santa Maria crever ben de coraçon…
E tomou log’ un coitelo, con que tallavan o pan,
e deu-se con el no peito ha ferida atan
grande que, sen outra cousa, morreu logo manaman.
Diss’ enton o cavaleiro: «Ay Deus, que maa vijon!»
O que en Santa Maria crever ben de coraçon…E fillou sa moller logo e deitó-a, sen mentir,
en seu leito e cobriu-a, e non quiso que sayr
podess’ ome de sa casa; e a porta foi abrir
da ygreja e correndo entrou y de gran randon.
O que en Santa Maria crever ben de coraçon…
E parou-ss’ ant’ a omagen e disso assi: «Sennor,
mia moller que muit’ amava perdi polo teu amor;
mais tu, Sennor, que sofriste gran coita e gran door
por teu Fillo, dá-mia viva e sãa ora en don.»
O que en Santa Maria crever ben de coraçon…
El assi muito chorando, a Virgen ll’ apareçeu
e diss’ ao cavaleiro: «O meu Fillo reçebeu
o rogo que me feziste e a ta moller viveu
pola ta firme creença e por ta gran devoçon.»
O que en Santa Maria crever ben de coraçon…
El enton tornou-sse logo e foi sa moller veer,
e ach-a viv’ e sãa e ouv’ en mui gran prazer.
Enton el e sa companna começaron beizer
a Virgen Santa Maria, cantando en mui bon son.
O que en Santa Maria crever ben de coraçon…
El mandou abri-las portal e as gentes vir fez,
que vissen aquel miragre, que a Reynna de prez
fezera daquela dona; mas log’ ambos, dessa vez,
por mellor servir a Virgen, fillaron religion.
O que en Santa Maria crever ben de coraçon…
Pera toller gran perfia
– 85 –
Como Santa Maria livrou de morte un judeu
que tiinnan preso hus ladrões,
e ela soltó-o da prijon e feze-o tornar crischão.
Pera toller gran perfia
ben dos corações,
demostra Santa Maria
sas grandes visiões.
Onde direi un miragre que en Englaterra
demostrou Santa Maria, a que nunca erra,por converter un judeu que prenderan ladrões,
a que chagas grandes deran e pois torçillões.
Pera toller gran perfia
ben dos corações,
demostra Santa Maria
sas grandes visiões.
Os ladrões que fezeron est’ eran crischãos;
e poi-lo ouveron feito, ataron-ll’ as mãos
e os pees e deron-lle muitas con bastões,
que lles esterlis désse, ca non pipiões.
Pera toller gran perfia
ben dos corações,
demostra Santa Maria
sas grandes visiões.
Desta guisa o teveron fora do camo
atad’ en ha gran casa vella, o mesquinno;
e deron-lle pan e agua aqueles peões,
en tal que lles non morress’ e ouvessen quinnões
Pera toller gran perfia
ben dos corações,
demostra Santa Maria
sas grandes visiões.
Do seu aver. Mais el conas pas que sofria
adormeçeu, e en sonnos viu Santa Maria
mais fremosa que o sol; e logo ll’ as prijões
quebrantou, e foi guarido de todas lijões.
Pera toller gran perfia
ben dos corações,
demostra Santa Maria
sas grandes visiões.
E pois que sonnou aquesto, foi logo desperto,
ar viu-a espert’ estando, de que foi ben çerto;
e por saber mais quen era, fez sas orarções
que lle dissesse seu nome, e dar-ll-ia dões.
Pera toller gran perfia
ben dos corações,
demostra Santa Maria
sas grandes visiões.
E ela lle disse logo: «Para-mi ben mentes,
ca eu sõo a que tu e todos teus parentes
avedes mui gran desamor en todas sazões,
e matastes-me meu Fillo come mui felões.Pera toller gran perfia
ben dos corações,
demostra Santa Maria
sas grandes visiões.
E poren mostrar-te quero o ben que perdedes
e o mal que, pois morrerdes, logo averedes,
que en min e en meu Fillo vossas entenções
tornedes e reçebades bõos gualardões.»
Pera toller gran perfia
ben dos corações,
demostra Santa Maria
sas grandes visiões.
Enton o pres pela mão e tiró-o fora
dali, e sobr’ un gran monte o pos essa ora
e mostrou-lle un gran vale cho de dragões
e d’ outros diabos, negros mui mais que carvões,
Pera toller gran perfia
ben dos corações,
demostra Santa Maria
sas grandes visiões.
Que mais de çen mil maneiras as almas peavan
dos judeus, que as cozian e pois ar assavan
e as fazian arder assi como tições,
e queimando-lle-las barvas e pois os grinões.
Pera toller gran perfia
ben dos corações,
demostra Santa Maria
sas grandes visiões.
Quand’ o judeu viu aquesto, foi end’ espantado;
mais tan toste foi a outro gran monte levado
u viu seer Jesu-Cristo con religiões
d’ angeos, que sempre cantan ant’ el doçes sões.
Pera toller gran perfia
ben dos corações,
demostra Santa Maria
sas grandes visiões.
E viu de muitas maneiras y santas e santos
muit’ alegres, que cantavan saborosos cantos,
que rogan polos crischãos que Deus d’ ocajões
os guarde e do diab’ e de sas tentações.
Pera toller gran perfiaben dos corações,
demostra Santa Maria
sas grandes visiões.
Santa Maria lle disse, pois est’ ouve visto:
«Estes son meus e de meu Fillo, Deus Jesu-Cristo,
con que seras se creveres en el e leytões
comeres e leixares a degolar cabrões.»
Pera toller gran perfia
ben dos corações,
demostra Santa Maria
sas grandes visiões.
Pois que Santa Maria lle diss’ este fazfeiro,
leixó-o; e el foi-sse log’ a un mõesteiro
u achou un sant’ abade con seus conpannões,
que partiron mui de grado con el sas rações.
Pera toller gran perfia
ben dos corações,
demostra Santa Maria
sas grandes visiões.
E pois que ant’ o convento contou quanto vira,
o abad’ o fez crischão logo sen mentira;
e deste feito foron pelas terras pregões,
por que a Santa Maria deron ofreções.
Pera toller gran perfia
ben dos corações,
demostra Santa Maria
sas grandes visiões.
Acorrer-nos pode e de mal guardar
– 86 –
Como Santa Maria livrou a moller prenne que non morresse
no mar e fez-lle aver fillo dentro nas ondas.
Acorrer-nos pode e de mal guardar
a Madre de Deus, se per nos non ficar.
Acorrer-nos pode quando xe quiser
e guardar de mal cada que lle prouguer,
ben como guardou ha pobre moller
que cuidou morrer enas ondas do mar.
Acorrer-nos pode e de mal guardar…Eno mar que cerca o mund’ arredor,
na terra que chaman Bretanna Mayor,
fez a Santa Madre de Nostro Sennor
un gran miragre que vos quero contar.
Acorrer-nos pode e de mal guardar…
O miragre foi muit’ apost’ e mui bel
que Santa Maria fez por San Miguel,
que é conpanneiro de San Gabriel,
o angeo que a vo saudar.
Acorrer-nos pode e de mal guardar…
De San Migael, o angeo de Deus,
era un’ ermida, u muitos romeus
yan y rogar polos pecados seus,
que Deus llos quisesse por el perdõar.
Acorrer-nos pode e de mal guardar…
O logar era de mui gran devoçon,
mas non podia om’ alá ir, se non
menguass’ ant’ o mar, ca en outra sazon
non podia ren en sayr nen entrar.
Acorrer-nos pode e de mal guardar…
E porend’ un dia avo assi
que ha moller prenne entrou per i;
mais o mar creçeu e colleu-a ali,
non se pod’ yr, tanto non pod’ andar.
Acorrer-nos pode e de mal guardar…
A pobre moller, macar quis, non fogiu,
ca o mar de todas partes a cobriu;
e pois s’ a mesquinna en tal coita viu,
começou Santa Maria de chamar.
Acorrer-nos pode e de mal guardar…
A moller sen falla coidou a fir
quando viu o mar que a vo cobrir;
e demais chegou-ll’ o tenpo de parir,
e por tod’ esto non cuidou escapar.
Acorrer-nos pode e de mal guardar…
Mais a Santa Virgen que ela rogou
oyu-lle seu rog’, e tan toste chegoue a sua manga sobr’ ela parou
que a fez parir e as ondas quedar.
Acorrer-nos pode e de mal guardar…
Pois Santa Maria, a Sennor de prez,
este miragre daquela moller fez,
con seu fill’ a pobre se foi essa vez
log’ a San Miguel o miragre mostrar.
Acorrer-nos pode e de mal guardar…
Muito punna d’ os seus onrrar
– 87 –
Como Santa Maria mandou que fezessen bispo
ao crerigo que dizia sempre sas oras.
Muito punna d’ os seus onrrar
sempre Santa Maria.
E desto vos quero contar
un gran miragre que mostrar
quis a Virgen que non á par,
na çidad’ de Pavia.
Muito punna d’ os seus onrrar…
Un crerig’ ouv’ i sabedor
de todo ben e servidor
desta groriosa Sennor
quant’ ele mais podia.
Muito punna d’ os seus onrrar…
D’ onrrar os seus á gran sabor
sempre Santa Maria.
Muito punna d’ os seus onrrar…
Ond’ avo que conteçeu,
poi-lo bispo dali morreu,
a un sant’ om’ apareçeu
a Virgen que nos guya.
Muito punna d’ os seus onrrar…
Aos seus onrrou e ergeu
sempre Santa Maria
Muito punna d’ os seus onrrar…E pois lle foi apareçer,
começou-ll’ assi a dizer:
«Vay, di que façan esleer
cras en aquele dia
Muito punna d’ os seus onrrar…
Os seus faz onrrados seer
sempre Santa Maria.
Muito punna d’ os seus onrrar…
Por bisp’ un que Jeronim’ á
nome; ca tanto sey del ja
que me serve e servid’ á
ben, com’ a mi prazia.»
Muito punna d’ os seus onrrar…
Os seus onrrou e onrrará
sempre Santa Maria.
Muito punna d’ os seus onrrar…
Poi-lo sant’ ome s’ espertou,
ao cabidoo contou
o que ll’ a Virgen nomeou
que por bispo queria.
Muito punna d’ os seus onrrar…
D’ os seus onrrar muito punnou
sempre Santa Maria.
Muito punna d’ os seus onrrar…
Acordados dun coraçon
fezeron del sa esleyçon,
e foi bisp’ a pouca sazon,
ca ben o mereçia.
Muito punna d’ os seus onrrar…
Os seus onrrou con gran razon
sempre Santa Maria.
Muito punna d’ os seus onrrar…Quen servir a Madre do gran Rey
– 88 –
Como Santa Maria fez a un fisico
que se metera monje que comesse das vidas
que os outros monjes comian,
que a el soyan mui mal saber.
Quen servir a Madre do gran Rey,
ben sei
que será de mal guardado,
com’ ora vos contarey.
En un miragre de grado,
segund’ eu oý contar,
que no mõesteir’ onrrado
de Claraval foi entrar
un monje mui leterado,
que sabia ben obrar
de fisica, com’ achey.
Quen servir a Madre do gran Rey…
E porque acostumado
fora de mui ben jantar
ante que foss’ ordinnado,
e outrosi ben car
e comer carn’ e pescado
e bon vinno non leixar
nen bon pan, com’ apres’ ei,
Quen servir a Madre do gran Rei…
Porend’ era mui coitado
en aver a jejar
e comer verças de prado
sen sal nen pont’ y deitar,
e bever vinno botado
e por bon pan non catar.
E sobr’ esto vos direi
Quen servir a Madre do gran Rei…
Que fez este malfadado:
Con coita e con pesar
de que era lazerado,
conos monjes foi falar
e disse-lles: «Est’ estado
vos non podedes durar,
segundo vos mostrarei:Quen servir a Madre do gran Rei…
Ca non á tan arrizado
de vos que possa cantar
se muit’ ouver jajado,
nen ss’ aas oras levar,
se comer non lle for dado
que o faça esfoçar;
porend’ eu d’ aqui ir-m-ei.»
Quen servir a Madre do gran Rei…
Dizend’ aquesto, torvado
ouve tod’ aquel logar
e o convent’ abalado
con seu mao sermõar,
que era ja arrufado
por comeres demandar
que defend’ ordin e lei.
Quen servir a Madre do gran Rey…
Mas un dia sinaado
en que Deus quis encarnar,
o convento foi levado
de comer, e a rezar
se fillaron ben provado
por aa eigreja passar
con seu «Miserere mei».
Quen servi-la Madre do gran Rei…
Aquel mong’ ya irado
e nonos quis ajudar,
ca non fora avondado
nen se podera fartar;
e ynd’ assi, viu de lado
cabo da porta estar
a Virgen de que falei,
Quen servi-la Madre do gran Rei…
Que tev’ un vaso dourado
cho de nobre manjar
dun leitoairo preçado,
de que sse fillou a dar
a cada monge bocado,
con que os foi confortar,
erg’ a este que dit’ ei,
Quen servi-la Madre do gran Rei…Que dela non foi amado,
porque queria obrar
per Yprocras o loado;
poren o foi desdennar
quand’ o gollo ficado
ouv’ ant’ ela e rogar
foi. E diss': «Eu que farei?»
Quen servi-la Madre do gran Rei…
Diss’ ela: «Non é penssado
que desto possas fillar,
se non leixas teu cuidado
fol que te faz mal cuidar.»
Enton se deu por culpado
muit’ e fillou-ss’ a chorar
e disse: «Leixa-lo-ei.»
Quen servi-la Madre do gran Rey…
Do leitoairo sagrado
lle deu logo sen tardar,
e des i foi castigado
por comer non murmurar;
e com’ om’ escarmentado
en todo foi emendar.
Aqui vo-lo acabey.
Quen servi-la Madre do gran Rei…
A Madre de Deus onrrada
– 89 –
Esta é como ha judea estava de parto en coita de morte,
e chamou Santa Maria e logo a aquela ora foi libre.
A Madre de Deus onrrada
chega sen tardada
u é con fe chamada.
E un miragre disto
direi que fez a groriosa
Madre de Jhesu Cristo,
a Rea mui piadosa,
por ha jude’ astrosa
que era coitada
e a morte chegada.
A Madre de Deus onrrada…Ca o prazo chegado
era en que parir devia,
mas polo seu peccado
aquesto fazer non podia,
porque de Santa Maria
non creya nada
que verdad’ é provada.
A Madre de Deus onrrada…
Ela assi jazendo,
que era mais morta ca viva,
braadand’ e gemendo
e chamando-sse mui cativa,
con tan gran door esquiva,
que desanparada
foi; e desasperada
A Madre de Deus onrrada…
Era ja d’ aver vida
nen lle prestaren meezas.
Porend’ a mui comprida
Rea das outras reas,
acorredor das mesquinnas,
sen gran demorada
ll’ ouve log’ enviada
A Madre de Deus onrrada…
Tamanna craridade
ben come se o sol entrasse
aly; e de verdade
lle diss’ ha voz que chamasse
de coraçon e rogasse
a santivigada
a benaventurada
A Madre de Deus onrrada…
Madre de Deus con rogo,
que é cha de gran vertude.
E ela o fez logo,
e ouve fillo e saude,
porque cedo, se mi ajude
Deus, foi delivrada
e a ssa madre dada.
A Madre de Deus onrrada…
Pois Maria oyronas judeas que a guardavan
chamar, todas fugiron
da casa e a dostavan
e «ereja» a chamavan
muit’ e «renegada»
e «crischãa tornada.»
A Madre de Deus onrrada…
Mais ela, por peleja
non aver con essas sandias,
dereit’ aa eigreja
se foi depo-los treinta dias,
que non atendeu Messias,
mais de-la entrada
foi logo batiçada.
A Madre de Deus onrrada…
E trouxe dous menynnos
sig’ aquel fill’ e ha filla;
e macar pequenos
eran, por los de peccadilla
tirar, en Santa Cezilla,
na pia sagrada,
os fez dessa vegada
A Madre de Deus onrrada…
Ambos fazer crischãos,
contando como ll’ avera
do fill’ e como sos
seus nenbros todos ll’ enton dera
Santa Maria; e fera-
mente foi amada
por aquest’ e loada.
A Madre de Deus onrrada…
Sola fusti, senlleira,
– 90 –
Esta é de loor de Santa Maria.
Sola fusti, senlleira,
Virgen, sen conpanneira.
Sola fuste, senlleira,
u Gabriel creviste,e ar sen conpanneira
u a Deus concebiste
e per esta maneira
o demo destroiste.
Sola fusti, senlleira…
Sola fusti, senlleyra,
ena virgidade,
e ar sen companneira
en ter castidade;
e per esta maneira
jaz o demo na grade.
Sola fusti, senlleira…
Sola fusti, senlleyra,
en seer de Deus Madre,
e ar sen conpanneyra
seend’ el Fill’ e Padre;
e per esta maneira
ten o dem’ en vessadre.
Sola fusti, senlleira…
Sola fusti, senlleyra,
dada que a nos vallas,
e ar sen companneyra
por toller nossas fallas;
e per esta maneyra
jaz o demo nas pallas.
Sola fusti, senlleira…
Sola fusti, senlleyra,
en seer de Deus ama,
e ar sen companneyra
en valer quen te chama;
e per esta maneyra
jaz o demo na lama.
Sola fusti, senlleira…
A Virgen nos dá saud
– 91 –
Como Santa Maria deceu do ceo en ha eigreja
ante todos e guareceu quantos enfermos
y jazian que ardian do fogo de San Marçal.A Virgen nos dá saud’ e tolle mal,
tant’ á en si gran vertud’ esperital.
E poren dizer-vos quero
entr’ estes miragres seus
outro mui grand’ e mui fero
que esta Madre de Deus
fez, que non poden contradizer judeus
nen ereges, pero queiran dizer al.
A Virgen nos dá saud’ | e tolle mal…
Aquest’ avo en França,
non á y mui gran sazon,
que os omes por errança
que fezeran, deu enton
Deus en eles por vendeita cofojon
deste fogo que chaman de San Marçal.
A Virgen nos dá saud’ | e tolle mal…
E braadand’ e gemendo
fazian-ss’ enton levar
a Saixon logo correndo
por ssa saud’ y cobrar,
cuidand’ en todas guisas y a sãar
pela Virgen, que aos coitados val.
A Virgen nos dá saud’ | e tolle mal…
E era de tal natura
aquel mal, com’ aprendi,
que primeiro con friura
os fillava, e des i
queimava peyor que fogo; e assi
sofrian del todos gran coita mortal.
A Virgen nos dá saud’ | e tolle mal…
Ca os nembros lles cayan,
e sol dormir nen comer
per nulla ren non podian
nen en seus pees s’ erger,
e ante ja querrian mortos seer
que sofrer door atan descomal.
A Virgen nos dá saud’ | e tolle mal…
Porend’ ha noit’ avo
que lume lles pareceu
grande que do ceo vo,e log’ enton decendeu
Santa Maria, e a terra tremeu
quando chegou a Sennor celestial.
A Virgen nos dá saud’ | e tolle mal…
E os omees tal medo
ouveron, que a fugir
se fillaron, e non quedo,
mais quanto podian ir;
e ela fez log’ os enfermos guarir
como Sennor que enas coitas non fal
A Virgen nos dá saud’ | e tolle mal…
A quena chama, fiando
no seu piadoso ben,
ca ela sempre ven quando
entende que lle conven.
Porend’ a esses enfermos nulla ren
non leixou do fogo, nen sol un sinal.
A Virgen nos dá saud’ | e tolle mal…
Santa Maria poder
– 92 –
Como Santa Maria alumeou un crerigo que era cego.
Santa Maria poder á
de dar lum’ a queno non á.
Ca de dar lum’ á gran poder
a que o lum’ en si trager
foi, que nos fez a Deus veer,
que per al non viramos ja.
Santa Maria poder á…
E esta Virgen santa deu
pois lum’ a un crerigo seu
que perdera, com’ aprix eu,
que non vii’ acá nen alá.
Santa Maria poder á…
E tan toste se fez fillar
e aa eigreja levar
da Virgen que non ouvo par
de bondade, nen averá.Santa Maria poder á…
E chorando de coraçon,
fazia atal oraçon
en gollos con devoçon,
dizendo: «Sennor, que será
Santa Maria poder á…
Daqueste lume que perdi?
E porende venno a ti
que mio cobres, sequer ali
u a ta missa sse dirá.»
Santa Maria poder á…
Enton logo ss’ adormeceu,
e a Virgen ll’ apareceu,
que aos seus non faleceu
nunca ja nen falecerá.
Santa Maria poder á…
E disse-ll’ enton: «Logo cras
mannãa mia missa dirás
con devoçon, e cobrarás
teu lum’, e que te durará
Santa Maria poder á…
Ta que a missa dita for;
ca assi quer Nostro Sennor,
que ch’ esto faz por meu amor
e aynda che mais fará.»
Santa Maria poder á…
O crerig’ enton s’ espertou
e log’ a missa começou,
e seu lum’ ali o cobrou;
ca non mentiu nen mentirá
Santa Maria poder á…
A Virgen que é de bon prez,
que lle seu lume cobrar fez
cada dia sempr’ a vez,
como vos dissemos acá.
Santa Maria poder á…Nulla enfermidade
– 93 –
Como Santa Maria guareceu un fillo dun burges que era gafo.
Nulla enfermidade
non é de sãar
grav’, u a piedade
da Virgen chegar.
Dest’ un mui gran miragr’ en fillo dun burges
mostrou Santa Maria, que foi gafo tres
anos e guareceu en mos que un mes
pola sa piedade que lle quis mostrar.
Nulla enfermidade…
Est’ era mui fremoso e apost’ assaz,
e ar mui leterado e de bon solaz;
mais tod’ aquele viço que à carne praz
fazia, que ren non queria en leixar.
Nulla enfermidade…
El assi mantendo orgull’ e desden,
quiso Deus que caess’ en el mui gran gafeen,
ond’ ele foi coitado que non quis al ren
do mund’ erg’ ‘ ermid’ u se foi apartar.
Nulla enfermidade…
E el ali estando, fillou-ss’ a dizer
ben mil Ave Marias por fazer prazer
aa Madre de Deus, por que quisess’ aver
doo e piadad’ e del amercar.
Nulla enfermidade…
E el en atal vida tres anos durou,
sofrendo ben sa coita, e nunca errou
a Deus nen a sa Madre, e sempre rezou
as Aves Marias de que vos fui falar.
Nulla enfermidade…
E pois ouve rezado esta oraçon
quanto tenpo dissemos, mostrou-xe-ll’ enton
a Virgen groriosa e diss': «Oi mais non
quero que este mal te faça lazerar.»Nulla enfermidade…
Quando ll’ est’ ouve dit’, a teta descobriu
e do seu santo leite o corpo ll’ ongiu;
e tan tost’ a gafeen logo del se partiu,
assi que o coiro ouve tod’ a mudar.
Nulla enfermidade…
Tanto que foi guarido, começou-ss’ a ir
dizendo pela terra como quis vir
a el Santa Maria e o foi guarir,
por que todos en ela devemos fiar.
Nulla enfermidade…
De vergonna nos guardar
– 94 –
Esta é como Santa Maria serviu en logar da monja que sse foi do mõesteiro.
De vergonna nos guardar
punna todavia
e de falir e d’errar
a Virgen Maria.
E guarda-nos de falir
e ar quer-nos encobrir
quando en erro caemos;
des i faz-nos repentir
e a emenda vir
dos pecados que fazemos.
Dest’ un miragre mostrar
en ‘ abadia
quis a Reynna sen par,
santa, que nos guia.
De vergonna nos guardar…
Ha dona ouv’ ali
que, per quant’ eu aprendi,
era menynna fremosa,
demais sabia assi
ter sa orden, que ni-
ha atan aguçosa
era d’ i aproveytar
quanto mais podia;
e poren lle foran dar
a tesoureria.De vergonna nos guardar…
Mai-lo demo, que prazer
non ouv’ en, fez-lle querer
tal ben a un cavaleiro,
que lle non dava lezer,
tra en que a foi fazer
que sayu do mõesteiro;
mais ant’ ela foi leixar
chaves, que tragia
na cinta, ant’ o altar
da en que criya.
De vergonna nos guardar…
«Ay, Madre de Deus», enton
diss’ ela en ssa razon,
«leixo-vos est’ en comenda,
e a vos de coraçon
m’ acomend’.» E foi-ss’, e non
por ben fazer sa fazenda,
con aquel que muit’ amar
mais ca si sabia,
e foi gran tenpo durar
con el en folia.
De vergonna nos guardar…
E o cavaleyro fez,
poi-la levou dessa vez,
en ela fillos e fillas;
mais la Virgen de bon prez,
que nunca amou sandez,
emostrou y maravillas,
que a vida estrannar
lle fez que fazia,
por en sa claustra tornar,
u ante vivia.
De vergonna nos guardar…
Mais enquant’ ela andou
con mal sen, quanto leixou
aa Virgen comendado
ela mui ben o guardou,
ca en seu logar entrou
e deu a todo recado
de quant’ ouv’ a recadar,
que ren non falia,
segundo no semellar
de quena viia.De vergonna nos guardar…
Mais pois que ss’ arrepentiu
a monja e se partiu
do cavaleiro mui cedo,
nunca comeu nen dormyu,
tro o mõesteyro viu.
E entrou en el a medo
e fillou-ss’ a preguntar
os que connocia
do estado do logar,
que saber queria.
De vergonna nos guardar…
Disseron-ll’ enton sen al:
«Abadess’ avemos tal
e priol’ e tesoureira,
cada ha delas val
muito, e de ben, sen mal,
nos fazen de gran maneira.
Quand’ est’ oyu, a sinar
logo se prendia,
porque ss’ assi nomear
con elas oya.
De vergonna nos guardar…
E ela, con gran pavor
tremendo e sen coor,
foisse pera a eigreja;
mais la Madre do Sennor
lle mostrou tan grand’ amor,
-e poren beita seja-
que as chaves foi achar
u postas avia,
e seus panos foi fillar
que ante vestia.
De vergonna nos guardar…
E tan toste, sen desden
e sen vergonna de ren
aver, juntou o convento
e contou-lles o gran ben
que lle fezo a que ten
o mund’ en seu mandamento;
e por lles todo provar
quanto lles dizia,
fez seu amigo chamar,
que llo contar ya.De vergonna nos guardar…
O convent’ o por mui gran
maravilla tev’, a pran,
pois que a cousa provada
viron, dizendo que tan
fremosa, par San Johan,
nunca lles fora contada;
e fillaron-ss’ a cantar
con grand’ alegria:
«Salve-te, Strela do Mar,
Deus, lume do dia.»
De vergonna nos guardar…
Quen aos servos da Virgen
– 95 –
Como Santa Maria livrou un seu hermitan de prijon
dus mouros que o levavan a alen mar,
e nunca se poderon yr ata que o leixaron.
Quen aos servos da Virgen de mal se traballa
de lles fazer, non quer ela que esto ren valla.
Desto direy un miragre que ha vegada
demostrou a Santa Virgen benaventurada
por un conde d’Alemanna, que ouve leixada
sa terra e foi fazer en Portugal morada
encima da hermida, preto da salgada
agua do mar, u cuidou a viver sen baralla.
Quen aos servos da Virgen de mal se traballa…
El Cond’ Abran foi aqueste, de mui santa vida,
que fez mui gran pedenç’ en aquela hermida
servind’ a Santa Maria, a Sennor comprida
de todo ben, que aos seus sempre dá guarida,
ca a ssa mui gran merece nunca é falida
a quanto-la ben serviren, assi é sen falla.
Quen aos servos da Virgen de mal se traballa…
Aquel sant’ ome vivia ali apartado,
que nunca carne comia nen pan nen bocado
senon quando con cisa era mesturado,
e d’ ele ja bever vinno non era penssado;
mas pero algas vezes fillava pescado,que dava sen aver en deyro nen mealla.
Quen aos servos da Virgen de mal se traballa…
E macar ll’ alguen por esto deiros queria
dar ou algus presentes, sol nonos prendia;
mais o que de comer era adubar fazia
pera as gentes que vian y en romaria,
ca ele os convidava e os recebia,
con que lles parava mesa en branca toalla.
Quen aos servos da Virgen de mal se traballa…
El atal vida fazend’ en aquela montanna,
estand’ un dia pescando com’ era ssa manna,
chegaron ali navios de mouros, conpanna
que ben d’Africa veran por correr Espanna,
e fillárono aginna e con mui gran sanna
deron con el no navio, oy mais Deus lle valla!
Quen aos servos da Virgen de mal se traballa…
E pois est’ ouveron feito, fezeron gran guerra,
rouband’ en mar quant’ achavan e saynd’ a terra,
e quiseran-ss’ ir con todo. Mas a que non erra
d’ acorrer a seus amigos nen lles porta serra
os fez que sse non poderon alongar da serra,
ca lles non valeu bon vento quant’ é ha palla,
Quen aos servos da Virgen de mal se traballa…
Con que movian de rrijo aos treus alçados;
e quanto toda a noite eran alongados
da pena, ena mannaa y eran tornados;
est’ avo per tres noites aos malfadados.
E quando aquesto viron, foron espantados
e chamaron Mafomete, o fillo d’ Abdalla.
Quen aos servos da Virgen de mal se traballa…
Mais o almiral dos mouros era entendudo,
que nom’ Arrendaff’ avia, e ome sisudo,
e nenbrou-lle daquel ome que fora metudo
ena sota da galea e y ascondudo,
e teve que por est’ era seu feyto perdudo
e diss': «Amigos, fol éste quen a Deus contralla.»
Quen aos servos da Virgen de mal se traballa…
E mandó-o tirar fora e pos-ll’ our’ e prata
deant’, e panos de seda, outros d’ escarlata,
e mandou que os fillasse come de ravata,dizendo: «Do que te pagas», de ssu os ata.»
Mais desto non fillou ren e, ben come quen cata
por pouco, fillou un vidro de mui bela talla.
Quen aos servos da Virgen de mal se traballa…
E o almiral enton preguntou que om’ era,
ou de fillar aquel vidro, porque o fezera.
E el lles contou enton qual vida mantevera
des quand’ en aquel’ ermida a morar vera;
mais de fillar aquel vidro muito lle prouguera,
e que al non fillaria do seu nemigalla.
Quen aos servos da Virgen de mal se traballa…
E eles, quand’ est’ oyron, fora o poseron
en aquel logar mesmo onde o preseron,
e que non ouvesse medo assi lle disseron.
Tan tost’ alçaron sas veas, e bon vent’ ouveron
e foron ssa via que sol non se deteveron,
fendend’ as ondas per meo ben come navalla.
Quen aos servos da Virgen de mal se traballa…
Estas novas pela terra foron mui sõadas,
e gentes de todas partes foron y juntadas,
e a Santa Maria loores poren dadas;
mais el Cond’ Abran acharon pois muitas vegadas
mouros que correr vian con barcas armadas,
e non lle fezeron mal, d’ atant’ ouv’ avantalla.
Quen aos servos da Virgen de mal se traballa…
Atal Sennor
– 96 –
Como Santa Maria guardou a alma dun ome bõo que sse non perdesse,
ca o avian escabeçado ladrões,
e fez que se juntassen o corpo e a testa e sse maenfestasse.
Atal Sennor
é bõa que faz salva-lo pecador.
Aquesto dig’ eu por Santa Maria,
a que muito pesa de quen folia
faz, e que maneyra busca e via
que non cáia ome dun err’ en peyor.
Atal Sennor…Dest’ un miragre vos darei recado,
que a Virgen fez fremos’ e preçado;
e se eu poder, per mi vos mostrado
será, por que ajades dele sabor.
Atal Sennor…
Esto foi dun ome que feit’ ouvera
prazer aa Virgen quant’ el podera;
mais pedença prender non quisera
per conssello do demo enganador.
Atal Sennor…
El assi andand’, un dia passava
per un gran mont’ u conpanna estava
de ladrões con u que andava
con eles, que era de todos mayor.
Atal Sennor…
E quand’ est’ ome viron, se leixaron
correr log’ a el; e poi-lo fillaron
fora do cam’, o escabeçaron
por mandado daquel mao roubador.
Atal Sennor…
Dali fogiron poi-lo feit’ ouveron.
E a quarto dia per y veron
dous frades mores, e vozes deron
o corp’ e a testa, ond’ eles pavor
Atal Sennor…
Ouveron; e meteron ben femença
com’ as vozes dizian: «Pedença
nos dade, por Deus e por sa creença,
por que non soframos pa nen door.»
Atal Sennor…
Primeir’ os frades foron espantados
do que oyron; mas pois acordados
foron, a test’ e o corpo juntados
viron, e disseron: «Polo Salvador,
Atal Sennor…
Vos, corp’ e testa, por Deus conjuramos
que per vos desto verdade sabiamos.»Respos a cabeça: «Ja outorgamos
per que cada u seja en sabedor
Atal Sennor…
De vos.» E contou como o mataran
e come diabres alma cuidaran
levar que sen confisson acharan.
«Mas non quis a Virgen, das outras mellor,
Atal Sennor…
Que per nulla ren o demo levasse
mia alma, mais que a testa tornasse
a meu corpo, e que me confessasse;
e ela des i foi mia aguardador.»
Atal Sennor…
Quand’ est’ oyron, logo mantenente
fezeron os frades vir gran gente,
e confessou-sse verdadeyramente
ant’ eles e disse: «Amigos, se for
Atal Sennor…
Vosso prazer, rogo-vos que roguedes
a Deus por mi e me ll’ acomendedes,
ca bes aqui vos me veeredes
ora jazer morto e sen coor.»
Atal Sennor…
Bes assi com’ el disse foi feito
e o seu corpo tan toste desfeyto;
e os omees, pois viron tal preito,
aa Virgen deron poren gran loor.
Atal Sennor…
A Virgen sempr’ acorrer
– 97 –
Como Santa Maria quis guardar de morte
un privado dun rey que o avian mezcrado.
A Virgen sempr’ acorrer,
acorrer
vai o coitad’, e valer,
e valer.Dest’ un miragre vos contarey
que en Canete, per com’ achey,
a Virgen por un ome dun Rey
fez, que mezcraran, com’ apres’ ey;
e ben sey
que o cuidaran a fazer morrer.
A Virgen sempr’ acorrer, acorrer…
De tal guisa o foron mezcrar,
que o mandou log’ el Rei chamar
ante si. Mas el con gran pesar
e con coita fillou-ss’ a chorar
e rogar
a Virgen quanto mais podo fazer.
A Virgen sempr’ acorrer, acorrer…
Demais un rico pano y deu
na eigreja e fezo-sse seu
ome da Virgen, com’ aprix eu;
e est’ avia nome Mateu,
a ben leu
pode-l-an en cas del Rei connocer.
A Virgen sempr’ acorrer, acorrer…
E pois na eigreja pos seu don
e fez chorando ssa oraçon,
meteu-sse ao cam’ enton
con mui gran med’ en seu coraçon,
de lijon
ou de morte por tal mezcra prender.
A Virgen sempr’ acorrer, acorrer…
E quand’ u era el Rei chegou,
seus omes por el log’ enviou;
mas aa Virgen se comendou
muit’ el; des i ant’ el Rei entrou
e parou
s’ e pois começou-ll’ assi a dizer:
A Virgen senpr’ acorrer, acorrer…
«Sennor, vos enviastes por mi,
e tanto que vossa carta vi
vin quanto pud’, e áque-m’ aqui.»
E el Rei logo respos-ll’ assi,
com, oý:
«Ha ren querria de vos saber,A Virgen sempr’ acorrer, acorrer…
Se é verdade que tanto mal
fezestes, e tan descomunal,
como mi dizen.» Respos el: «Qual?»
El Rey contou-lle: «Tal e atal.»
Diss’ el: «Val-
me, Santa Maria, con teu poder!
A Virgen sempr’ acorrer, acorrer…
Esto que vos disseron, Sennor,
mentira foi, non vistes mayor;
e se a vossa mercee for,
meted’ y un voss’ enqueredor,
e mellor
podedes per y o feit’ entender.»
A Virgen sempr’ acorrer, acorrer…
Respos el Rei: «Daquesto me praz,
e tenno que comprides assaz
e faze-lo quer’, u al non jaz.»
E meteu y un ome de paz
que viaz
fosse daquest’ a verdad’ enquerer.
A Virgen sempr’ acorrer, acorrer…
Est’ ome punnou toste de ss’ ir
e fez gente da terra vir,
que foron o feito descobrir
da verdad’ e de quanto mentir
e falir
foran al Rey. E fez-lo escrever
A Virgen sempr’ acorrer, acorrer…
E enviou-llo. E pois abriu
el Rei aquel escrito e vyu
que ll’ end’ a verdade descobriu,
log’ enton todo mui ben sentiu
e cousiu
que falssidade foran apõer
A Virgen sempr’ acorrer, acorrer…
A aquel om’. E logo poren
lle perdõou e fez-lle gran ben,
e os mezcradores en desden
tev’ e nunca por eles deu ren,e des en
nonos ar quis de tal feito creer.
A Virgen sempr’ acorrer, acorrer…
Non dev’ a Santa Maria
– 98 –
Como ha moller quis entrar en Santa Maria de Valverde
e non pude abrir as portas aten que sse mãefestou.
Non dev’ a Santa Maria mercee pedir
aquel que de seus pecados non se repentir.
Desto direy un miragre | que contar oý
a omees e molleres | que estavan y,
de como Santa Maria | desdennou assi
ante todos ha dona | que fora falir.
Non dev’ a Santa Maria | mercee pedir…
E o falimento fora | grand’ e sen razon;
e porque ss’ en non doya | en seu coraçon,
pero a Santa Maria | foi pedir enton
que entrass’ en sa eigreja, | non quis consentir.
Non dev’ a Santa Maria | mercee pedir…
Aquesto foi en Valverde, | cabo Monpisler,
u faz a Virgen miragres | grandes quando quer,
u vo aquesta dona, | mui pobre moller,
por entrar ena eigreja; | mas non pod’ abrir
Non dev’ a Santa Maria | mercee pedir…
As portas per nulla guisa | que podess’ entrar;
e entravan y os outros, | dous e tres a par.
Quand’ aquesto viu a dona, | fillou-ss’ a chorar
e con coita a cativa | sas faces carpir,
Non dev’ a Santa Maria | mercee pedir…
Dizendo: «Santa Maria, | tu, Madre de Deus,
mui mais son as tas mercees | que peccados meus;
e fas-me, Sennor, que seja | eu dos servos teus
e que entre na eigreja | tas oras oyr.»
Non dev’ a Santa Maria | mercee pedir…Pois que aquest ouve dit’ e | sse mãefestou
e do mal que feit’ avia | muito lle pesou,
enton as portas abertas | vyu, e log’ entrou
na eigreja muit’ aga. | E esto gracir
Non dev’ a Santa Maria | mercee pedir…
Foi ela e muita gente | que aquesto viu.
E sempr’ ela en sa vida | a Virgen serviu
e nunca des aquel’ ora | daly sse partyu,
ante punnou todavia | d’ a Virgen servir.
Non dev’ a Santa Maria | mercee pedir…
Muito sse deven ter
– 99 –
Como Santa Maria destruyu un gran poboo de mouros
que entraran ha vila de crischãos e querian desfazer as ssas omages.
Muito sse deven ter
por gentes de mal recado
os que mal cuidan fazer
aa de que Deus foi nado.
Dest’ un miragre dizer
vos quero e retraer,
ond’ averedes prazer
pois l’ ouverdes ascuitado,
de que devedes aver
end’ aa Virgen bon grado.
Muito sse deven ter…
Mouros foron con poder
ha cidade prender
de crischãos e romper
dela o logar sagrado
e o altar desfazer,
u Deus era aorado,
Muito sse deven ter…
E as omages toller
das paredes e raer
a quant’ eles abranger
podian per seu peccado,
que non prendian lezer
de as danar mui privado.Muito sse deven ter…
Ha viron y seer
e mais bela parecer
das outras, e a correr
aquel poboo yrado
se fillou pola querer
destroir; mas en dõado
Muito sse deven ter…
Foron esto cometer,
ca lle-lo non quis sofrer
a Madre do que morrer
quis por nos crucifigado.
E poren s’ ouv’ a perder
aquel poblo malfadado,
Muito sse deven ter…
Que punnavan de ss’ erger
pola britar e mover;
mas foron y falecer,
ca esto foi ben provado
que por ferir nen tanger
sol sinal non foi mostrado.
Muito sse deven ter…
E cuidaron perecer
todos e aly morrer,
e ouveron a saber
que era Deus despagado
en cuidar escarnecer
aquel logar tan onrrado.
Muito sse deven ter…
Santa Maria, Strela do dia,
– 100 –
Esta é de loor.
Santa Maria,
Strela do dia,
mostra-nos via
pera Deus e nos guia.Ca veer faze-los errados
que perder foran per pecados
entender de que mui culpados
son; mais per ti son perdõados
da ousadia
que lles fazia
fazer folia
mais que non deveria.
Santa Maria…
Amostrar-nos deves carreira
por gãar en toda maneira
a sen par luz e verdadeira
que tu dar-nos podes senlleira;
ca Deus a ti a
outorgaria
e a querria
por ti dar e daria.
Santa Maria…
Guiar ben nos pod’ o teu siso
mais ca ren pera Parayso
u Deus ten senpre goy’ e riso
pora quen en el creer quiso;
e prazer-m-ia
se te prazia
que foss’ a mia
alm’ en tal compannia.
Santa Maria…